Gå till innehåll

Vi ber om ursäkt

Det ser ut att vara tekniska problem just nu.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
åsikt 17 oktober 2016

Åsa Domeij: Därför behöver Sverige en tydlig livsmedelsstrategi

Många väntar på regeringens livsmedelsstrategi. Åsa Domeij ser flera viktiga anledningar till att den behövs och vad den bör innehålla.

Regeringens arbete med livsmedelsstrategin är efterlängtat. Sverige har allt för länge saknat en strategi för att utveckla livsmedelssektorn.

Goda möjligheter

För att bidra till debatten har Axfood presenterat sin rapport ”Matkassen 2030 – En hållbar livsmedelsstrategi för Sverige”. Möjligheterna är goda, både för att producera mer mat för hemmamarknaden och för att öka exporten.

Den svenska livsmedelsproduktionen bör bli mer långsiktigt hållbar, även om den redan i dag innefattar starka mervärden som rör miljö, låg antibiotikaanvändning och djurvälfärd.

Viktigt med hållbarhet

Men det är inte bara lantbruket som behöver arbeta med hållbarhet. Det är lika viktigt inom livsmedelsindustrin och handeln.

En grundläggande förutsättning för framtida jordbruksproduktion är att den produktiva jordbruksmarken får en starkare ställning jämfört med andra samhällsintressen.

Exploaterar åkermarkerna

Jordbruksverket har i en rapport visat att det framförallt är de bästa åkermarkerna som exploateras i exempelvis Halland och Skåne.

Om skog planteras på marken finns den kvar om man i framtiden åter skulle vilja använda den för jordbruksproduktion. Men om matjorden schaktas bort och marken istället asfalteras så försvinner den valfriheten.

Otydlig lagstiftning

Kommunerna har möjlighet att i sitt planarbete säkerställa att det finns odlingsbar mark i framtiden. Men erfarenheten visar att lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig när det gäller att värna jordbruksmarken.

Kommunerna har svårt att ta ett nationellt och globalt ansvar när andra intressen trycker på. Förhoppningsvis kommer livsmedelsstrategin att innebära att stärkt skydd för jordbruksmarken.

Viktiga mervärden

Livsmedel på svenska råvaror lockar allt fler konsumenter i dag. Information om ursprung, identitet och hållbara mervärden blir allt viktigare.

Dessa mervärden, liksom tydliggörande av dem, är avgörande för den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. En viktig anledning till att välja svenska produkter är att det finns ett förtroende för hur dessa producerats, både vad gäller miljö och djuromsorg.

Konsumenternas toppfrågor

När Axfood, med hjälp av Sifo undersökte, vilka som är svenskarnas viktigaste hållbarhetsfrågor hamnade ursprung, kemikalier/bekämpningsmedel och djuromsorg i topp.

I framtiden kommer allt fler koncept inom dessa områden att utvecklas globalt och då gäller det att den svenska produktionen fortfarande har kvar sin konkurrenskraft.

Förädling behövs

Men en hållbar livsmedelsstrategi behöver också inriktas på förädling och innovation.

Ett bra exempel på utvecklad förädling är kycklingbranschen som verkligen har utökat sitt produktutbud, vilket ger resultat i försäljningen.

Ökad efterfrågan

Efterfrågan på vegetariska produkter ökar i snabb takt i handeln och det krävs satsningar på innovation om svensk livsmedelsindustri ska vara stark inom området gröna proteiner.

Ett annat viktigt utvecklingsområde är hållbart vattenbruk. Världens fiskbestånd är hårt utnyttjade och vattenbruk behövs verkligen för den ökande konsumtionen av fisk och skaldjur.

Vill ha forskning

Förädlade och innovativa produkter har också större chans på exportmarknaden än råvaror.

En offensiv satsning på innovation inom framtidens mat, exempelvis i form av ett industriforskningsinstitut, skulle vara mycket välkommen i regeringens kommande strategi!

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Läs mer om

Lands Nyhetsbrev

Gör som 31 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter
Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.


Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen