Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Djur & natur 14 mars

Lärkrutor ska rädda vår älskade vårfågel

Se upp! Lärkan är tillbaka i skyn med sin ljuvliga vårsång. Tyvärr har den blivit allt ovanligare. Kanske lärkrutor kan vända trenden?

I södra Sverige drillar lärkan, en av våra tidigaste vårfåglar, redan i februari. Tyvärr finns bara en tredjedel så många sånglärkor i Sverige som i mitten av 1970-talet. Visst låter 800 000 par som ett gediget bestånd, men arten har rödlistats av Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet eftersom den minskat i så alarmerande snabb takt.

Hoten mot lärkan är flera

En viktig anledning är att lärkan har haft svårt att klara förändringarna i jordbrukslandslandskapet. Enligt Jordbruksverket är de största hoten:

  • Täta grödor som gör det svårt att hitta föda, alltså insekter.
  • Minskad tillgång på insekter på grund av ökad rationalisering med större åkrar, ensidig växtföljd, färre kantzoner och mer bekämpningsmedel.
  • Att boet förstörs vid upprepade bearbetningar som ogräsharvning och putsning av vallar och trädor.
  • Tidig vallskörd (vilket förstör lärkornas bon).

Men det finns ett ljus i mörkret. I England inleddes för över tio år sedan metoden att anlägga små ytor i åkern där sånglärkorna kunde hitta mat.

Ytorna kallas lärkrutor och skapas genom att rutor på cirka 20 kvadratmeter sparas i höstsådda fält.

Bonden stänger helt enkelt av såmaskinen i 4-5 meter och i stället för tätt växande spannmål kommer rutan att bestå av glest växande ogräs där lärkan hittar mer insekter till sina ungar.

Alla kan köpa lärkrutor

Lärkrutor kan också anläggas på våren genom att göra en markstörning med harv, där till exempel vetet inte kommer att växa så tätt. Det måste ske före mitten av april, för sedan kan de lärkor som kommit igång med häckningen störas.

Även i Sverige anlägger bönder lärkrutor och sedan 2012 finns ett projekt där vem som helst kan ”köpa” lärkrutor för 100 kronor styck, varav 90 kronor går till bonden för förlorad inkomst.

Här kan du köpa lärkrutor

  • Birdlife Sverige (f d Sveriges ornitologiska förening). Betala 100 kr/ruta till plusgiro 19 94 99-5. Märk inbetalningen ”Lärkruta”.

Vill du ge lärkrutor som gåva, gå in på birdlife.se, klicka på ”Fågelskydd”, ”Jordbruk”, ”Rädda sånglärkan” och till sist ”Köp en lärkruta”.

Läs mer om

Lands Nyhetsbrev

Gör som 31 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter Gratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter.

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen