Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
djur&natur 23 februari

Ny forskning: Höga halter av gift i innekatter

Forskning visar att katter tar upp farliga halter flamskyddsmedel via damm i bostäder. Det giftiga dammet kan göra både katter och barn sjuka.

En studie vid Stockholms universitet visar att katter innehåller höga halter av bromerade flamskyddsmedel. Studien är gjord på katter som vistas mer i människors bostäder än utomhus.

Katterna har fått i sig kemikalierna via damm. Dels har forskarna tagit blodprov på katterna och dels tagit dammprover från bostädernas sovrum och vardagsrum.

I en tidigare studie har man hittat förhöjda halter bromerade flamskyddsmedel hos katter som utvecklat sjukdomen struma.

– Resultaten är mycket intressanta eftersom att små barn som gärna slickar och stoppar allting i munnen har liknande exponering som katter har för de kemikalier som har hittats i dammet, säger Jana Weiss vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet.

Kan ge sjukdomar

Hon säger också att dessa bromerade flamskyddsmedel är kända hormonstörare, och att små barn som får i sig dem kan få sköldkörtelsjukdomar senare i livet.

Flamskyddsmedel tillsätts textiler, möbler och elektrisk och elektronisk utrustning för att förhindra att material börjar brinna.

Många av de bromerade flamskyddsmedlen har visat sig vara hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande och är därför förbjudna i till exempel elektriska och elektroniska varor.

Långlivade

De är dock extremt långlivade och kan läcka ut från produkterna många år efter att de har producerats och till sist hamna i vårt damm.

I studien fann forskarna både sådana flamskyddsmedel som används fortfarande och sådana som har fasats ut sedan årtionden.

Enligt Kemikalieinspektionen kan man minska mängden flamskyddsmedel i damm inomhus genom att städa och vädra.

Läs mera om

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen