Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Hus & hem 12 mars 2017

Så kollar du elen i kåken – för säkerhets skull

Gamla hus och andra byggnader där elen inte har moderniserats kan vara livsfarliga. Varje år orsakar elfel omkring 1 500 bostadsbränder. Land lär dig hur du elsäkrar ditt hus.

FOTO: Mostphotos

Precis som allt annat i ett hus åldras elanläggningen och ju äldre huset är, desto större är risken att det sker en olycka. Exempelvis kan isolering på sladdar torka och spricka, strömbrytare vara trasiga och vägguttag gnistra. Det är vanligt att jordade uttag saknas.

Bor du i ett gammalt hus eller i en byggnad som under lång tid inte heller har eluppdaterats kan det vara på tiden att göra någonting åt saken. Kanske håller inte elanläggningen för dagens högre krav. Exempelvis kan ökad användning av elapparater framkalla fara om elsystemet belastas mer än vad det klarar av – och därmed riskerar ditt hus att brinna ner till grunden.

– Den vanligaste åtgärden är att vi installerar en jordfelsbrytare. Eftersom den reagerar direkt om något skulle vara fel är det ett bra person- och brandskydd. Vi byter också ofta till bättre proppskåp med automatsäkringar och sätter in petsäkra uttag. I många hus finns det fortfarande uttag där vilket barn som helst lätt kan peta in en virknål, säger Gunnar Sjöström på Elexperterna i Umeå.

– Visar det sig dessutom att elen går genom gammal PVC-isolerad tråd, eller rent av genom tjärpappstråd som fanns innan dess, är det bara indragning av nya trådar som gäller. El är ingen evighetsmaskin.

Nytt kök, gamla sladdar

Gunnar Sjöström berättar om hur vanligt det är att unga familjer som flyttar in i ett gammalt hus lägger stora pengar på nytt kök och badrum men struntar i elens standard.

– Man går bara på det ytliga och knorrar om att elen kanske måste bytas fast kostnaden inte alls är som den för köket. Likadant försöker många fixa elen på egen hand för att spara en slant. Men i motsats till sådant som målning och rörläggning är elektricitet något direkt personfarligt.

Varje år orsakar elfel och elektriska produkter omkring 1 500 bostadsbränder, oräknat alla småbränder som inte leder till att räddningstjänsten rycker ut. Ungefär ett lika stort antal personer skadas i samband med eldsvådorna eller för att de av annat skäl har fått ström i sig. I vissa fall sker dödsolyckor.

Ansvaret är ditt

Det är du själv som har ansvaret för elanläggningen i ditt hus. Om en olycka inträffar och den beror på eftersatt underhåll eller på att du har varit oaktsam kan du bli både utan ersättning och dömas att betala skadestånd.

– Ett tecken på att det nog är dags att se över elen i huset är om det finns ojordade uttag och skarvsladdar överallt. Då bör man skaffa fler och jordade uttag. Vid husbränder är orsaken inte sällan vitvaror, spisar och lysrörsarmaturer som stått och blinkat ett tag. Börjar det brinna i en vägg hittas anledningen oftast någon annanstans, exempelvis i någon av hushållets elapparater.

En genomgång av en elanläggning (arbetskraft och material) kostar från cirka 50 000 konor och uppåt beroende på husets storlek och på vad som behöver åtgärdas. Men förutom att säkerheten ökar minskas utgifterna i längden eftersom en modernare anläggning drar mindre el. Utgifterna kan dessutom minskas genom att  man byter till billigare elbolag och väljer en svagare huvudsäkring.

Så kontrollerar du elsäkerheten själv

1. Ha koll på säkringar som går ofta. Då kan det finnas ett elfel (som kanske till och med en fackman behöver titta på).

2. Håll elsladdar fria från att sno ihop sig och ligga i högar.

3. Ha inte för många grenkontakter, det kan ge överbelastning.

4. Elektriska apparater ska vara CE-märkta (då följs EU-direktiven).

5. Utsätt inte elektriska produkter för vatten och fukt.

6. Kolla så att sladdar och uttag är hela och sitter ordentligt i sina fästen.

Så elsäkrar proffset ditt gamla hus

1. Kontakta en elinstallatör för en besiktning av husets elanläggning. Kostnad per timme är omkring 500 kronor. Arbetstiden beror på hur gammalt huset och anläggningen är samt storleken på elanläggningen. Avtala om priset innan besiktningen påbörjas.

2. När du är överens med elinstallatören utförs en så kallad EIO-eltest som klargör säkerhetsnivån på din elanläggning. Om anläggningen inte är prickfri delar installatören in det som behöver åtgärdas i två olika nivåer – det som inte innebär omedelbar fara och det allvarligare fel som medför direkt livsfara.

3. Elinstallatören testar elcentral och säkringar, kontrollerar uttag, kablar, dosor, strömbrytare samt energiförbrukningen och gör vad som behövs för att säkerställa din elanläggning. Installatörerna har elbehörighet som utfärdas av Elsäkerhetsverket.

4. När åtgärderna är genomförda får du ett besiktningsprotokoll som också är ett kvalitetsbevis. Besiktningsprotokollet är värdefullt om huset ska säljas. På samma sätt bör du alltid vid ett köp av ett hus kräva att få ett aktuellt besiktningsprotokoll gällande elanläggningen som en del av din undersökningsplikt som köpare.

Lands Nyhetsbrev

Gör som 31 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter Gratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter.

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen