Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
krönika 23 augusti 2016

Regler hindrar utvecklingen på landsbygden

EU-regler blir i flera fall märkliga svenska bestämmelser. Det skriver Björn Galant och tar flera exempel som hindrar utvecklingen på landsbygden.

FOTO: privat/Mostphotos

Jag och mina fyra syskon sam­ äger vår mammas föräldrahem i Roslagen. Nedanför huset finns en vacker äng där bygden samlas till midsommarfirande varje år. Under sommaren spelar jag fotboll där med mina syskonbarn.

Det vill säga fotboll med en strut (kon) framför ögonen som begränsar synfältet dramatiskt. Bristen på överblick och oförmåga att se medspelarna gör spelet roande framför allt för åskådarna.

Viktigt att se helheten

Överblick och förmåga att se helheten är viktig. Jag tycker mig dock se allt fler exempel där överblicken tappas bort.

En vanlig företeelse är att skylla orimliga regler på EU som när det gäller till exempel:

Artskyddsförordningen, det är helt fel.

Det är i stället Sveriges implementering som är orimlig. En innebörd är att man inte får ”störa” tämligen vanliga fåglar under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings-, och flyttningsperioder – det vill säga under hela året.

Inte hotade

Förordningen berör alla åtgärder i naturen, till exempel skogsbruk. Det leder i sin tur till att avverkning i en vanligt skött skog utan speciella naturvärden kan förbjudas om till exempel tjäder eller lavskrika kan anas i skogen.

Märk att dessa fåglar inte är hotade. Orimligheten når sin kulmen när man inser att tjädern är jaktbart vilt men i samma område som den får skjutas får den samtidigt inte störas enligt Artskyddsförordningen.

Jag är helt säker på att om jag vore tjäder och någon sköt mig så skulle jag känna mig mycket störd.

Vision om strandskyddet

2008 växte en politisk vision fram om strandskyddet. Byggande nära stränderna skulle underlättas på landsbygden medan byggande i hårt exploaterade områden skulle försvåras.

Syftet var att skapa attraktiva boendemiljöer på landet till fromma för ökad inflyttning och exempelvis uthyrning av stugor i fina strandnära miljöer.

Vilket kanonförslag för landsbygden!

Svårare att bygga

Jag såg verkligen fram emot att se den politiska beställningen bli verklighet. Men något hände och med facit i hand kan konstateras att det nu blivit än svårare att bygga strandnära på landet.

För dels ska byggandet finnas i en kommuns översiktsplan, dels överprövas frågan av länsstyrelserna som är mycket restriktiva.

Varför blir en rimlig EU-förordning orimlig när svenska myndigheter implementerar den?

Och hur kan en tydlig politisk beställning om förenklat strandnära byggande leda till försvårat byggande på landet?

Ingen avvägning

Som jag ser det har ingen avvägning gjorts mellan bevarandeintressen och andra samhällsintressen, exempelvis landsbygdsutveckling, turism eller skogsproduktion.

En sak som förundrat mig är att de flesta vet att fotosyntesen är grunden som ett grönt samhällsbygge ska vila på och där spelar växande skog huvudrollen. Naturvårdsverkets stati­stik visar att:

1. Sveriges totala utsläpp av koldioxid är 54 miljoner ton/år.

2. Den svenska skogen suger upp 45 miljoner ton koldioxid/år.

Suger upp koldioxidutsläpp

Den svenska skogen suger alltså upp merparten av Sveriges koldioxidutsläpp. Så när tämligen vanlig fågel hindrar vanligt skogsbrukande är det alltså klimatosmart.

Och när turistföretagare i Norrbotten hindras att bygga stugor för uthyrning i Råneälvens ljuvliga dalgång så är det arbetstillfällen och attraktionskraft på landsbygden som får stryka på foten.

Det finns så mycket utvecklingskraft på landsbygden som skulle gynnas om olika myndighetsföreträdare tog bort konen framför ögonen och i stället såg helheten.

Björn Galant, expert på äganderätt på LRF

Vad tycker du? Skriv en debattartikel – så här gör du!

Läs mer om

Lands Nyhetsbrev

Gör som 31 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter Gratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter.

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen