Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Land 28 oktober 2016

Psykologen avslöjar hemligheten som håller kärleken vid liv

Nyfikenhet kan vara avgörande för hur du lyckas i ett förhållande. De par som lyckas vara intresserade av varandra ökar chansen att hålla kärleken vid liv. Men det gäller att vara vetgirig på rätt sätt.

Känslan av hur det pirrar i hela kroppen när du ser in i ögonen på någon som tycker mycket om dig. Känslan när båda känner samma sak. Känslan att ständigt vilja uppleva saker tillsammans. Längtan när ni inte ses.

Du känner säkert igen det – kärlekens glödande rus. Starka känslor av kärlek handlar i många stycken om nyfikenhet, både i långvariga förhållanden och vid etablering av ny förälskelse.

– Att det finns en öppen, sund och ömsesidig nyfikenhet kan vara avgörande för ett förhållandes vara eller inte. Nyfikenhet är oerhört viktigt i kärleksrelationer, säger David Clinton, som är psykoanalytiker, psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

– Ett förhållande mår bra av att man ständigt undrar och har frågor till varandra. Tyvärr finns det många par som tror att de känner varandra. Men om man inte är tillräckligt nyfiken kommer man aldrig riktigt nära varandra.

Land.se skriver om nyfikenhet
David Clinton, är psykoanalytiker, psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Nyfikenhet är viktigt för att få ett innehållsrikt och meningsfullt liv. Den som är nyfiken skaffar sig fler vänner, lär sig mer, upplever mer och ökar sannolikheten att lyckas lösa ett problem. Nyfikenhet tillhör människans grundläggande egenskaper och är avgörande för vår överlevnad och utveckling. Frågan är var världen skulle ha varit i dag om den inte haft en rad nyfikna människor, som exempelvis universalgeniet Leonardo Da Vinci och vetenskapsmannen Albert Einstein.

– Den som har upptäckarglädje kan fördjupa sig i olika saker och därmed få en rik tillvaro, och inte bara för sig själv. Utan nyfikenhet skulle vi helt enkelt aldrig lära oss någonting. Den bästa nyfikenheten är den som har ödmjukhet med sig, att man liksom har en frågande inställning till något som intresserar, säger David Clinton.

Människans förutsättningar för nyfikenhet grundas i barndomen. Vi föds med nyfikenhet och utvecklar den ofta i samspel med andra. Det barn som växer upp i en trygg miljö med föräldrar som bejakar och deltar i nyfikenheten får i regel stor nytta av nyfikenheten även senare i livet. Positivt nyfikna människor är lyckligare och lever längre.

– Men det finns också nyfikenhet som går helt andra vägar. Så att det bland annat kan handla om att kontrollera människor eller hålla dem på avstånd. Kontrollerande nyfikenhet är aldrig bra och det är något som kan uppkomma hos de som inte har så mycket trygghet med sig från uppväxten, säger David Clinton och menar att nyfikenhet då kan få mörkare uttryck:

– Människor med brist på inre trygghet kan känna sig hotade av nära relationer. Detta kan betyda att nyfikenheten leder bort från öppenhet och in i exempelvis porrmissbruk, självdestruktiv sex eller försöka att få kontroll över någon annan. I sådana fall förvandlas nyfikenhet istället till en destruktiv kraft som försöker skydda en sårbar människa.

David Clinton rekommenderar att personer med den typen av problem söker professionell hjälp. Och även vid känslomässiga och psykologiska låsningar kan nyfikenhet vara ett bra redskap, eftersom det då går att skifta perspektiv. Det kan förändra både självbilden och bilden av omvärlden.

– Nyfikenhet är verksamt i terapi och kanske framför allt hos dem som vänt sig bort från världen och blivit isolerade. Det kan betyda mycket om en annan person blir nyfiken på just dem. Då väcks en egen nyfikenhet som kan hjälpa dem att kom ur de svårigheter de brottas med.

Läs också: Lär dig hantera ilskan – 8 strategier som mildrar dina utbrott

Hjärnan mår bra av nyfikenhet eftersom de neurologiska kontakterna ökar när tankar och energi fokuserar på något nytt. Nya kopplingar i hjärnan mellan förkunskap och ny kunskap leder till högre intelligens, större effektivitet och mer kreativitet.

Man kan säga att nyfikenhet är den neurologiska motsvarigheten till den muskulära utveckling som sker för den som tränar på gym.

– Hos den som slutar att vara nyfiken stannar ganska mycket av livet. Om man alltid antar att man har svaret på något krymper man både sig själv och möjligheterna till nya upplevelser. Den som är nyfikenhet kollar i stället efter och upptäcker kanske att något inte var så farligt eller dumt som han eller hon trodde.

David Clinton menar att skam och rädsla kan förhindra nyfikenhet. Skammen att kanske inte ha kunskap i någon fråga. Rädsla för att kanske bli avvisad. Lösningen är att kunna avdramatisera olika situationer genom att inse att det är en helt naturlig att inte kunna och lyckas med allt.

– Även de mest framgångsrika professorerna vet inte allt. Det är alltid mycket mer som vi människor inte vet än vad vi vet. Och det är viktigt för oss att kunna tolerera att vi inte vet allt. Så det gäller att tona ner betydelsen av ett misslyckande. För om du känner skam eller rädsla vid ett misslyckade blir du rädd för att försöka igen.

I Kina är nyfikenhet vanligt i helt öppna miljöer och inget generande eller fult. I Sverige är det annorlunda, vilket beror på var gränsen för den sociala nyfikenheten går. Alla kulturer har sina egna regler som reglerar nyfikenheten, normer som bland annat styr hur nära man får komma en annan människa och på vilket sätt.

– När jag själv var i Kina ställde jag upp en kamera på ett stativ. Då samlades direkt en massa okända människor kring kameran och pekade och petade. I Sverige och i övriga skandinaviska länder är vi inte nyfikna på det sättet, säger David Clinton.

– Men vi är faktiskt mer öppna när det gäller att släppa in andra människor nära inpå än i många andra delar av världen. Andra kulturer kan vara mer socialt öppna, som exempelvis den anglosaxiska, men inte så bra som skandinaver på närhet och intimitet.

Fem bra saker med nyfikenhet:

  • Hjälper dig att skapa och behålla relationer.
  • Ger ditt liv innehåll och mening.
  • Kan lösa många konflikter och problem.
  • Ger dig ständig utveckling.
  • Är ett kreativt redskap för att komma ur svårigheter.

Läs mer om

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen