Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 20 september

10 landsbygdsförslag i budgeten som du måste känna till

Idag släppte regeringen sin nya budgetproposition. Här har vi samlat de viktigaste förändringar som rör Sveriges landsbygd.

 I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetpreposition, där bland annat 1,2 miljarder kronor viks åt en "Hela Sverige-satsning".
I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetpreposition, där bland annat 1,2 miljarder kronor viks åt en "Hela Sverige-satsning".

På onsdagsmorgonen presenterade Magdalena Andersson regeringens budgetproposition för 2018. Den innehåller reformer på över 40 miljarder kronor. Flera satsningar i budgeten görs för landsbygden.

– Bredden i de budgetsatsningar som görs 2018 visar att regeringen menar allvar med att det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela Sverige. Satsningarna kommer att göra skillnad för Sveriges landsbygder, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Här är 10 förslag i budgeten som påverkar dig på landsbygden

1) ”Hela Sverige-satsningen”

Som Land rapporterat om tidigare lägger regeringen 1,245 miljarder kronor på service, jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Som del i detta utökas Norrlandsstödet, det satsas på att förbättra vägar och kollektivtrafik i hela landet och socioekonomiskt eftersatta kommuner ska få extra stöd, varav flera ligger i glesbygd. Det ingår även en upprustning av Göta kanal och en särskild satsning på Gotlands vägnät.

Läs också: Här finns Sveriges sämsta vägar – flest i norr

2) Lantbruksfrågor

För lantbruket föreslås bland annat att ett kompetenscentrum för växtförädling bildas, köttkontrollerna ska bli bättre, och skogsnäringen får stöd till laserscanning, dessutom ges stöd för omställning till ekologiskt lantbruk. Momsen på naturguidning sänks.

Läs mer hos Land Lantbruk

3) Bilar och drivmedel

Det kommer att bli lägre skatt på miljövänligare bilar och högre på nya fordon med höga utsläpp av koldioxid. Den befintliga fordonsflottan påverkas inte av förslaget utan får en oförändrad fordonsskatt.

Alla som säljer drivmedel ska nu successivt blanda in mer biobränsle i den bensin och diesel som säljs. Samtidigt justeras både dieselskatten och bensinskatten upp. Skatteförändringar ska dock säkerställa att priset på bränslet till konsument inte påverkas nämnvärt, menar regeringen.

4) Flygskatt införs

Det införs en flygskatt på som mest 430 kronor per biljett. Samtidigt ska eventuella ökade driftsunderskott för lokala och regionala flygplatser på grund av skatten kompenseras, vilket bedöms kunna bli aktuellt för flygplatser i Norrland och på Gotland.

5) Solenergi utökas

Nu ska fler kunna ta del av solinvesteringsstödet, som även höjs till 30 procent av investeringskostnaden för hushåll som sätter upp solceller på taket.

6) Risken för torka ska minskas

Insatser ska göras för att förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna.

Läs också: Allvarig grundvattenbrist i stora delar av Sverige

7) Ökade bidrag och ersättningar

Studiebidraget, bostadsbidraget för pensionärer, barnbidraget, underhållstöd till ensamstående föräldrar samt tandvårdsbidraget höjs. Dessutom höjs taket i sjukförsäkringen samt garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen samtidigt som skatten på ersättningen sänks.

8) Mer till vård, skola, trygghet och bibliotek

Anslaget till Polisen, försvaret, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården höjs.

Den statliga finansieringen av skolan förstärks, det satsas på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven och kostnadsfria aktiviteter under skolloven.

Sjukvården får mer pengar. Dessutom blir det statliga bidrag till att bygga ut förlossningsvården, psykiatrin, barnhälsovården och socialtjänstens ungdomsvård. Läkarutbildningen byggs ut.

Stöd ges för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. 

9) Jobbpaket

Ett jobbpaket på 4,3 miljarder kronor ska ge nya platser i Kunskapslyftet, stöd till företagare som gör sin första anställning, bonus till kommuner och landsting som anställer personer som står långt från arbetsmarknaden samt utbildningsplikt för nyanlända för att de ska kunna få jobb.

Dessutom ska det bli möjligt att ansöka om lån för att ta körkort – första året för vissa arbetslösa personer och sedan även för 19-20-åringar som gått en gymnasieutbildning.

10) Miljösatsningar

Tre miljarder satsas på att skapa gröna jobb och minska utsläppen, samt för åtgärder för ett rent hav.

Läs också: Regeringens besked: 1,2 miljarder till landsbygden

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen