Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 18 maj

Ministern om 9 heta landsbygdsfrågor

Efter nästan tre år som minister är en nationell livsmedelsstrategi på bordet och det finns 75 förslag för att förbättra landsbygdspolitiken. Så här säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht själv om aktuella landsbygdsfrågor.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om …

… den parlamentariska landsbygdskommitténs 75 förslag för en bättre landsbygdspolitik:

– Vi har fått jättemycket remissvar som vi bearbetar för att kunna lägga en proposition 2018. Men en del av förslagen ska vi hantera redan i år. Vi har påbörjat landsbygdslån, det har vi satt en utredning på som ska vara klar i höst. Utflyttning av statliga jobb, det har ju regeringen gjort.

– Bredband är en annan satsning. Vi tillför ju bredbandssatsningen en miljard i år, så totalt är vi uppe i 5,5 miljarder fram till år 2020 för att få ut det till svensk landsbygd. Det är precis lika viktigt som när vi en gång i tiden elektrifierade Sverige. Och det kommer att kräva ännu mer pengar, så det kommer mer.

… vilket som är det viktigaste av landsbygdskommitténs 75 förslag:

– Egentligen så skulle jag inte vilja gradera dem eftersom vi inte har haft en samlad landsbygdspolitik tidigare utan det har varit lite spridda skurar.

– Men om jag ska ta något som en av de viktiga så är det utbildningsfrågorna. Jag möter väldigt ofta företag som säger: ”se till att vi får utbildat folk”. Vi har 100 000 jobb som inte blir tillsatta i dag på grund av att vi inte har utbildat folk i Sverige och det är ju inte bra.

… det förslag i vårbudgeten som gör bäst nytta för landsbygden:

– Ett är satsningen på polisen, det är jätteviktigt att vi hanterar otryggheten med fler poliser. Det är inte bara otrygghet i förorten utan det finns också problem ute på svensk landsbygd. När det händer brott så kommer inte polisen och det kan ta väldigt lång tid innan de kommer och är det få poliser så får det den konsekvensen, så att polissatsningen är en lika mycket satsning på den urbana stadsmiljön så är det en satsning på landsbygden också. Vi vill utöka antalet poliser med 10 000 till 2024.

… den föreslagna flygskatten som finns med i vårbudgeten:

– Ett antal skatteförslag, varav flygskatten är en, är ute på remiss nu. Efter det kommer de att hanteras i höstbudgeten. Sedan är det så att de som flyger mest är Stockholmare, inte landsbygdsbor.

… om kritiken om att flygskatten slår mot landsbygden:

– Det är 80 kronor mer på biljetten.

Det har alla råd med?

– Nja, för vissa kan vara kännbart givetvis men man ska inte överdramatisera det här inte.

… att i de hittills presenterade handlingsplanerna för den nationella livsmedelsstrategin vill regeringen satsa mer på ekologiskt men har inte uttalat att det måste vara svenskt och hur det skulle påverka importen av mat:

– Det finns en väldig efterfrågan på ekologiska produkter i dag i Sverige och vi måste svara upp till det och öka vår produktion. Ökar vi inte vår produktion i Sverige så kommer man att hämta det från andra länder.

Är det så dåligt med svenskt konventionellt då?

– Nej, den är miljöanpassad i många stycken. Den ska också öka, det är inte bara ekologiskt som ska öka, konventionellt ska öka och närproducerat. Men svenskt konventionellt skulle jag vilja kalla för miljöanpassat för det konventionella svenska jordbruket är långt, långt före många andra länder inom inte minst Europa men också i globalt miljötänk.

… vad livsmedelsstrategin konkret kommer att göra för skillnad i dag jämfört med om tio år:

– Framför allt att den har skapat mycket sysselsättning på svensk landsbygd. Vi har ökat vår produktion avsevärt, förhoppningsvis 20-30 procent mer och 20 000-30 000 jobb mer totalt sett inom primärproduktion och livsmedelsindustri.

– Jag tror också att det finns väldigt mycket inom trädgårdsnäringen, det kustnära fisket, det vilda köttet och de vilda bären som finns ute i skogen som vi äter och som vi skulle kunna ta tillvara. Även renskötsel i norr. Ta till exempel de vilda bären: Vi plockar någonstans 4-5 procent av allt. Resten ruttnar bort, vi skulle kunna göra annat, som ett exempel.

Och konsumenterna då?

– Om tio år älskar konsumenterna svenskt och plockar det gärna från hyllorna. Men också har vi ökat vår export och det är ju allt fler konsumenter runt om i världen som upptäckt svenska livsmedel som de säkraste i världen och det är man beredd att betala för. Och vi ökar exporten rejält, där är vi om tio år.

… hur Sverige ska kunna profilera sig inom livsmedelsexport:

– Vi är ju det land i Världen, inom EU, som har absolut minst antibiotika. Jämfört med Tyskland bara en bråkdel, som ett exempel. Vi har världens bästa djurhälsa, vi har miljötänk i världsklass, det är klart vi måste utveckla och prata om de här svenska mervärdena, både i vårt hemland men också i andra länder.

… om hur tiden som landsbygdsminister hittills har varit:

– Det har varit väldigt intressant och spännande. Det är så mycket på det här området om är ogjort. Sedan att det tar lite tid, det får man räkna med. Men ”bättre sent än aldrig”.

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen