Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 20 april

Nu ska regelkrånglet för fastigheter ses över

Ett lättat regelverk kring ny- och ombildning av fastigheter skulle kunna gynna både boende och jobb på landsbygden. Nu ser Lantmäteriet över frågan.

Bild 1/3 FOTO: Mostphotos/Britt-Louise Malm/Lantmäteriet
Bild 2/3
Bild 3/3

Just nu pågår ett doktorandprojekt vid Lantmäteriet som undersöker om reglerna som styr fastighetsindelningen är för begränsande.

– I Sverige finns det många restriktioner för hur man får dela in marken i fastigheter. Jag tittar på om det finns en möjlighet att liberalisera regelverket. Så att man lämnar mer till de enskilda markägarna att bestämma över och något mindre till staten, säger industridoktoranden Linda Sabel, som tidigare var chef för den fastighetsrättsliga sektionen på Lantmäteriets division Fastighetsbildning

Samhällsnytta

Att utöka möjligheterna för enskilda att få bilda fastigheter i enlighet med sina egna, specifika önskemål, gynnar både boende och sysselsättning på landsbygden.

– Samhällsnyttan blir min måttstock. Jag utgår från ekonomiska faktorer och resonerar kring vad som är rimligt.

Knepigt regelverk

Som exempel på dagens regelverk nämner Linda Sabel att fastigheter som ska användas för bostadsändamål måste kunna få behovet av nödvändiga vägar tillgodosett – oavsett om den som ska bo där bryr sig om det eller inte.

Ett annat exempel är att man inte får dela skogsbruks- eller jordbruksfastigheter så att de näringar som bedrivs på fastigheten tar för stor skada.

– Det finns ett rättsfall där fastigheten som skulle bildas genom avstyckning bedömdes vara för stor för att vara lämplig som bostadsfastighet och för liten för att vara lämplig som skogsbruksfastighet. Fastigheten gick alltså inte att bilda fast både säljare och köpare var överens. Det kan man ju tycka är lite märkligt.

Rättssäkert system

Linda Sabel ser även till rättssäkerhetsperspektivet. En situation hon säger bör undvikas är att en fastighet bildas av Lantmäteriet för att bebyggas med ett bostadshus, men att fastighetsägaren sedan inte får bygglov från kommunen.

– Frågan är om och i så fall hur fastighetsbildning och markanvändning bäst ska hänga ihop i framtiden. I min pågående analys av rättsfall ser jag att domstolarna gör olika bedömningar av liknande frågeställningar. Går det att få systemet för att pröva fastigheternas lämplighet enklare, effektivare och mer rättssäkert så är det bra.

Statlig utredning möjlig

Doktorandstudierna som bedrivs på KTH beräknas pågå till och med 2018. Hittills har Linda Sabel tittat på varför regelverket ser ut som det gör och hur det används idag. Nästa steg är att undersöka vad det finns för alternativ.

Hon kommer inte ge några konkreta ändringsförslag utan i första hand peka på en möjlig inriktning. Sedan kan frågan tas vidare i form av en statlig utredning.

Lands Nyhetsbrev

Gör som 31 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter Gratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter.

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen