Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 4 januari

Ny landsbygdspolitik föreslås: 5 punkter som kommer bli omtalade

Sverige borde få en ny landsbygdspolitik och förebilden är Norge. Alla riksdagspartier har enats kring en plan som lämnats till regeringen – här är 5 punkter som kommer att bli omtalade.

FOTO: Regeringen

Den parlamentariska landsbygdskommittén har enats om 75 punkter där den svenska politiken ska förbättras. Nu ska åsikterna från samhället samlas in – och ett regeringsförslag väntas läggas fram till omröstning riksdagen under 2018.

– Partierna har givit och tagit, men kommit överens. Det är jag tacksam för, säger kommitténs ordförande, Johan Persson (S).

Inspirationen till ny landsbygdspolitik är till stora delar hämtad västerifrån, Norge nämndes som en förebild vid flera tillfällen.

Här är fem förslag som kommer att väcka uppseende:

1. Riktat näringslivspaket till 23 kommuner

Förslaget är att 500 miljoner kronor avsätts till åtgärder i 23 norrlandskommuner. Pengarna ska användas till flera åtgärder som avskrivning av CSN-lån för den som flyttar dit, sänkta arbetsgivaravgifter och utbyggnad av bredband till hela landet.

– De sista procenten i bredbandsutbyggnaden kan komma att lösas genom nya inventioner på teknikens område, det går som bekant fort där, säger Johan Persson.

2. Det ska gå att plugga på landsbygden

Lokala utbildningscentra för högre utbildning föreslås – fler regionala högskolor, eller utbyggd distansutbildning.

– Man ska kunna plugga till en utbildning oavsett var man bor i landet, säger Johan Persson.

Enligt ett förslag ska 70 miljoner kronor avsättas till dessa utbildningscentra, sannolikt kommer distansutbildningar att ingå i framtida och mer konkreta förslag.

3. 10 000 jobb flyttas ut

Regeringen har lovat att myndigheter ska flyttas ut från Stockholm, men än så länge har det handlat om mindre omlokaliseringar. En siffra på 10 000 jobb, eller färre, har föreslagits. Landsbygdskommittén föreslår den högsta siffran.

– Det är inte bara residensstäder och universitetsstäder som är aktuella, säger Johan Persson.

4. Servicen på landsbygden ska räddas

Ändringarna i postlagen som tillåter minskad utdelning ska kastas i soptunnan, polisen ska få regler om hur snabbt de ska vara på plats och så ska bankerna ta emot kontanter – enligt lag.

– Det är rimligt att man kan ta emot pengar, kontanter, om man är en bank, säger Johan Persson.

5. Begränsning av riksintressen och strandskydd

De statliga riksintressena, exempelvis områden där byggande förbjuds eftersom området pekats ut som riksintresse av Naturvårdsverket, ska begränsas. De ska också preciseras, något som också kommunerna i landet har krävt.

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen