Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 16 december 2016

Orättvisa villkor: Ny postlag kan drabba företagare i glesbygden

Postgången på landsbygden kan bli glesare. Det är innebörden i ett förslag för att öka postföretagens lönsamhet – så här reagerar LRF och andra tunga organisationer.

FOTO: IBL

I dag gäller att brev och paket kommer fem dagar i veckan – och levereras dagen efter att de skickats. Det är i alla fall tanken med dagens lagstiftning. Det kan ändras, uppger TT, som tagit del av utredningen ”Till sista utposten”. Där föreslås nya regler kring utdelning av post. Förslagen ska göra leveranserna mer kostnadseffektiva – och i utredningen öppnas för undantag som tillåter glesare postgång.

Bredband ska ersätta enligt planen

Utredarna gör en stor poäng av digitaliseringens möjligheter att ersätta postgången. LRF har yttrat sig över förslaget och påpekar att snabba bredband i dag bara når runt 20 procent av alla hushåll och företag på landsbygden.
– I det perspektivet tycker vi att det är allvarligt att utredningen inte tar hänsyn till att behovet ser olika ut på olika håll i landet, säger Sofia Lindblad, infrastrukturansvarig på LRF, till TT.

Sämre möjligheter för glesbygdsföretag

Andra tunga organisationer riktar också kritik mot delar av utredningen.

– Vi vänder oss mot brister i förståelsen för småföretagarnas villkor i mindre orter och i glesbygden. Även om man kan dra nytta av digitalisering så är det viktigt med en bra postgång, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på organisationen Företagarna, till TT.

Kommunerna är också kritiska

Sveriges kommuner och landsting, SKL, konstaterar i sitt remissyttrande att glesbygdskommuner har en större andel mikroföretag än landet som helhet och att förslagen i utredningen riskerar att snedvrida konkurrensen till nackdel för dessa. Försämringar i postgången kommer främst att drabba delar av Norrland, menar SKL.
– Det finns en stor risk för att det här drabbar dem som bor längst bort från service, säger Christina Thulin, handläggare på SKL, till TT.

Statligt företag med ansvaret

Postnord som ägs gemensamt av svenska och danska staten har i dag ett så kallat samhällsuppdrag. Det innebär att företaget är skyldigt att dela ut brev och paket över hela landet. LRF:s Sofia Lindblad ser frågan om postlagstiftningen som viktig även i ett större samhällsperspektiv. Hon tar upp förhållandet mellan stad och land, och hur vi får samhället att hålla ihop.

Lands Nyhetsbrev

Gör som 31 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter Gratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter.

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen