Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 17 juli

Trafikverket på Gotland prisas för blomstrande vägrenar

Gotland

Kilometer efter kilometer med blomsterprakt pryder vägrenarna på Gotland. Men det är långt ifrån en slump. Orsaken är ett unikt projekt som började för flera decennier sedan - nyligen prisades Trafikverket som ”Årets Pollinatör”.

FOTO: Istock/Mostphoto

Trafikverket på Gotland fick nyligen ta emot utmärkelsen Årets Pollinatör från biodlarnas gemensamma organisation Svenska Bin.

Utmärkelsen får de med motiveringen: ”För en medveten slåtter som gynnar unik, blommande flora och ger livsutrymme för bina.”

– Vi är stolta över utmärkelsen. Här på Gotland är vi extra sparsamma med att slå vägrenarna och tar bara väldigt lite vid utfarterna, säger Bob Kolmodin, projektledare Trafikverket södra Gotland i ett pressmeddelande.

Ständig utveckling

Projektet startade redan på 80-talet som två vägmästare här på ön började testa att spara blommor utmed vissa vägsträckor. Men även om projektet pågått länge arbetar Trafikverket hela tiden med förbättra slåttern.

–Vi har till exempel lärt oss att det är viktigt att inte flytta runt jorden efter kantskärning. Vi vet att flyttade schaktmassor kan öka mängden invasiva växter som björnloka och lupiner. De har blivit ett stort problem utmed de svenska vägarna. Här på Gotland har vi inte hittat några lupiner men däremot har vi problem med björnlokan säger Bob Kolmodin i pressmeddelandet.

Gynnar blommor och fåglar

Bina är några som gynnas av projektet och bland annat rapporterar tidningen Helagotland att tre rödlistade vildbin registrerats vid Södra Hällarna.

Men förutom bina så innebär projektet också att ängsblommor som annars tas bort får stå kvar och att småfåglar enkelt får tillgång till insekter att äta.

Men säkerheten går först

Trots de positiva effekter det innebär att växterna får stå kvar i vägrenen får trafikverket många samtal om att de slår för lite utmed vägarna och det är alltid en avvägning hur mycket växtlighet som ska sparas.

– Trafiksäkerheten kommer först, men vi sparar så mycket växtlighet som möjligt. I den tidiga slåttern slår vi bara innerkurvor och korsningar, berättar Bob Kolmodin.

Men vägrenarna är inte helt lämnade att växa vilt. Under sommaren när det är många turister på ön får vägrenarna vara och blommorna fröa av sig. Men i september när de vissnat tar man fram slåttermaskinen och då slås allt ned.

FAKTA bin

Det finns cirka 270 olika arter vilda bin i Sverige. En tredjedel av dessa är ­hotade och är rödlistade, ­vilket innebär att de minskar i ­antal och riskerar försvinna på sikt. Orsaken till hotet är giftiga bekämpnings­medel och miljöförändringar. Att det gamla småskaliga ­odlingslandskapet försvunnit har också slagit hårt mot bina, då många sorters blommor minskar.

Källa: Naturskyddsföreningen

Läs också: Quinoa och rödklöver ska ge fler bin

Läs mer om

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen