Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Innehåll från Aneboda Fiskodling

Gräskarpen – den miljövänliga och effektiva vattenvårdaren

Gräskarpen räddar svenska vatten från att växa igen. Den växtätande nyttogöraren arbetar på lång sikt och ser till att befintliga ekosystem bibehålls. Det är vid Aneboda Fiskodling, i småländska Lammhult, som de svenska gräskarparna odlas fram.

 Jonas Jonsson, vd för Aneboda Fiskodling, sätter ut nya gräskarpar.
Jonas Jonsson, vd för Aneboda Fiskodling, sätter ut nya gräskarpar.

Aneboda Fiskodling har varit centrum för de svenska gräskarparna sedan 1970-talet, då arten introducerades i Sverige. Gräskarpen togs in till Sverige på försök, som ett projekt för att motverka igenväxningen av övergödda sjöar och vattendrag. Eftersom resultaten i de inledande försöken var mycket goda beslöt dåvarande Fiskeristyrelsen att gräskarpen skulle kunna bli en ny art i den svenska fiskfaunan.

Idag är Aneboda Fiskodling den enda karpodlingen i Sverige med egen uppfödning, avel och odling. Vd för företaget, som varje år säljer 2 000–3 000 gräskarpar till hela Sverige, heter Jonas Jonsson. Det var hans far som drev verksamheten när gräskarparna kom till Sverige och många kunder är kvar sedan den tiden.

– Vi har kunder som köpte gräskarpar för 15–20 år sedan, då jag bara var ett barn. Nu kommer de tillbaka för att komplettera med nya fiskar. Det känns roligt, säger Jonas Jonsson.

 Gäddnate och kaveldun är några av gräskarpens favoriter.
Gäddnate och kaveldun är några av gräskarpens favoriter.

Vinner på alla områden

Den långsiktiga effekten är en av gräskarpens stora fördelar. En gräskarp är som effektivast under de tio första åren. Men fisken kan göra stor nytta betydligt längre än så och bli uppemot 35 år gamla. Det här kan jämföras med att istället låta en maskin sköta arbetet genom att en damm grävs upp.

– När man sedan fyller på vattnet igen börjar ju växterna att komma tillbaka. Så i värsta fall kan man ha samma situation igen om ett år. Rent ekonomiskt, vid ett större projekt, kan man väl också säga att gräskarparna kanske kostar lika mycket som framkörningsavgiften för en maskin.

Gräskarparna besegrar också maskinerna på ett annat område, det miljömässiga. Att till exempel gräva upp bottensediment ur en damm innebär att befintliga ekosystem rubbas.

– Men med gräskarparna kan man behålla de ekosystem som redan finns. Med hjälp av naturen sluter man ett kretslopp som annars skulle vara brutet.

 En fin vattenspegel höjer upplevelsen på golfbanan.
En fin vattenspegel höjer upplevelsen på golfbanan.

För alla vatten

Alla vatten är olika och innan utsättning av gräskarpar görs en bedömning av det aktuella vattnet. Här vägs många faktorer in, men genom noggrann dimensionering är gräskarpar det perfekta valet för alla typer av vatten.

– I till exempel viltvatten vill man ofta bibehålla viss vegetation, men samtidigt ha öppna vattenspeglar. Då sätter man ut färre gräskarpar jämfört med parkdammar och vallgravar, där man vill hålla både vattenytan och strandkanterna helt rena från växter.

Vid Aneboda Fiskodling genomförs noggranna och regelbundna fiskhälsokontroller utifrån Jordbruksverkets regler och krav. Det höga säkerhetstänket och omfattande smittskyddsprogram gör att Aneboda Fiskodling med stolthet kan bära epitetet ”Den enda historiskt dokumenterade smittfria karpodlingen i Europa”.

– Vi i Sverige är unika eftersom vi inte har de allvarliga sjukdomar som finns på andra håll i Europa. Därför är det viktigt att vi i Sverige är måna om att bibehålla det höga smittskydd vi har.

Fakta Aneboda Fiskodling:

Aneboda Fiskodling består av 90 hektar mark, varav hälften utgörs av dammar och slutna recirkulerande inomhushallar om en sammanlagd produktionsvolym av cirka 450 kubikmeter.

Årlig produktion: Cirka fem ton, den övervägande delen utgörs av gräskarp (cirka 2 000–3 000 fiskar per år).

Utsättning: Utsättning av karp görs under den varma delen av året och vid en vattentemperatur på lägst 8–10 grader.

Anställda: Två heltid samt några visstidsanställda under högsäsong.

Här kan du läsa mer om Aneboda Fiskodling

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Upptäck nya platser med

Läs artiklar i säsong

Till toppen