Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
ANNONS - i samarbete med Aneboda Fiskodling

Vattenvårdaren som gör vattnet rent och friskt

Den växtätande nyttogöraren med ursprung från Kina har räddat många svenska vatten från att växa igen. Det är vid Aneboda Fiskodling i småländska Lammhult som de svenska gräskarparna odlas fram.

 En gräskarp i arbete.
En gräskarp i arbete.

Här i Aneboda strax utanför Lammhult i Växjö kommun har karp odlats ända sedan 1906.

– I början var det Södra Sveriges Fiskeriförening som ägde och drev anläggningen. Min far kom in i verksamheten på 1970-talet när gräskarpen skulle introduceras och tog sedermera över verksamheten, säger Jonas Jonsson som i dag är vd.

Gräskarpen till Sverige

Gräskarpen togs in till Sverige på försök under 1970-talet som ett projekt för att motverka igenväxningen av övergödda sjöar och vattendrag. Eftersom resultaten i de inledande försöken var mycket goda beslöt dåvarande Fiskeristyrelsen att gräskarpen skulle kunna bli en ny art i den svenska fiskfaunan.

Förutsättningen var dock att detta kunde ske utan några som helst negativa konsekvenser. Därför beslöts att försöken med gräskarp skulle slutföras i Aneboda under en tioårsperiod. När samtliga frågeställningar och förutsättningar infriats beslutade Fiskeristyrelsen i maj 1984 att gräskarpen fick användas för växtreduktion i svenska vatten.

Stort och brett intresse

Intresset för gräskarpen ökar stadigt. Inom skogs- och lantbruksnäringen bidrar fisken till att vårda bland annat viltvatten och hålla bevattningsdammar öppna. Även i stads- och tätortsmiljöer, där vatten och grönytor är viktiga inslag, gör gräskarpen stor nytta. Gräskarp har nu satts ut i över 7000 svenska vatten från Norrlandskusten till sydligaste Skåne med överlag gott resultat.

 Jonas Jonsson sätter ut nya gräskarpar.
Jonas Jonsson sätter ut nya gräskarpar.

– Gräskarpen kan användas i så gott som alla typer av vatten och är mycket tålig. Den kräver inte så mycket av det vatten som den ska leva i. Men det får däremot inte bottenfrysa på vintrarna eller bli helt syrefritt. Man kan som tumregel säga att det räcker med vattendjup om 1,5 meter på de djupare delarna, säger Jonas.

Varaktigheten av en behandling med gräskarp är lång. För dammar brukar man kunna räkna med 10–15 år, men det finns gräskarpar ute på olika platser i Sverige som nu är över 30 år gamla.

Rätt balans är A och O

När utsättning av gräskarp planeras gör man först en bedömning av det aktuella vattnet. Balansen mellan födotillgång och antal karpar är viktig för att uppnå rätt resultat. Gräskarpen är mycket effektiv. I genomsnitt äter den motsvarande sin egen kroppsvikt varje dag.

 Gäddnate och vattenpest är några av gräskarpens favoriter.
Gäddnate och vattenpest är några av gräskarpens favoriter.

– Alla vatten är unika. Det innebär att vi måste dimensionera utsättning av gräskarp efter de förhållanden som råder i det enskilda vattnet. Det är många faktorer som ska beaktas, allt från ambition och vattenyta till vegetationstyp. I till exempel ett viltvatten vill man ofta bibehålla viss vegetation men samtidigt ha öppna vattenspeglar. Då sätter man ut färre gräskarpar jämfört med till exempel parkdammar och vallgravar där man vill hålla både vattenytan och strandkanterna helt rena från växter, säger Jonas.

Hård kontroll ger friska fiskar

Vid Aneboda genomförs noggranna och regelbundna fiskhälsokontroller utifrån Jordbruksverkets regler och krav. Det höga säkerhetstänket och omfattande smittskyddsprogram gör att Aneboda med stolthet kan bära epitetet ”Den enda historiskt dokumenterade smittfria karpodlingen i Europa”.

– Vi i Sverige är unika eftersom vi inte har de allvarliga sjukdomar som finns på andra håll i Europa. Därför är det viktigt att vi i Sverige är måna om att bibehålla det höga smittskyddet vi har, säger Jonas.

Aneboda Fiskodling

Aneboda Fiskodling består av 90 ha mark varav hälften utgörs av dammar och slutna recirkulerande inomhushallar om en sammanlagd produktionsvolym av cirka 450 kubikmeter.

Årlig produktion: Cirka fem ton, den övervägande delen utgörs av gräskarp (cirka 3 000 fiskar/år).

Utsättning: Utsättning av karp görs under den varma delen av året och vid en vattentemperatur på lägst 8–10 grader.

Anställda: Två heltid samt några visstidsanställda under högsäsong.

Här hittar du mer information om Aneboda Fiskodling och om hur dina vatten kan bli renare och friskare

Lands Nyhetsbrev

Gör som 31 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter
Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.


Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen