Gå till innehåll
Shopping Utbildning
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
åsikt 13 november 2015

ÅSIKT: ”Klimatet har inte förändrats”

Nyligen levererade SMHI klimatscenarier för hela landet. Men pågår det verkligen en global uppvärmning och hur ska vi tolka SMHIs scenarier? Peter Stilbs, Klimatupplysningen, är kritisk till alla klimatfakta som sprids.

Olika klimatmodeller och deras utfall vid datorsimulering har påstått att det pågår en global uppvärmning. Förra seklet var den cirka 0,7 grader – att jämföra med Sveriges naturliga variation på 4 grader i årsmedeltemperatur.

Nyligen levererade SMHI en rapport, på uppdrag av regeringen, om de vädermönster man kan vänta sig länsvis i Sverige i slutet av detta sekel. Det fick mig att reagera. Det här är SMHIs egen förklaring av scenarierna, och i alla fall jag blir förundrad av detta:

 Scenarier handlar om tänkbara utvecklingar, av vilka det kan finnas flera. För att ta fram klimatscenarier med hjälp av klimatmodeller behöver uppgifter om tänkbar framtida klimatpåverkan användas. Då tas scenarier för klimatpåverkan till hjälp. Scenarier, liksom prognoser, används inte enbart inom klimatforskningen. De används som ett strategiskt planeringsverktyg och i beslutsfattande på många olika områden för att planera och skapa beredskap. Scenarier har dock ett ringa värde om inte nya kunskaper, tankar och strategialternativ kontinuerligt inarbetas i dem.

Jaha – detta med ”ringa värde” i sista meningen förstår jag, men inte resten.

Menar man också verkligen att klimatet kan styras via en strategi (mot minskat fossilbränsleutnyttjande) och lokalt via Sverige? Politikerna verkar tro det, trots att Sveriges nyttjande är cirka 0,2 procent globalt sett. Med beaktande av den växande skogens roll är Sverige dessutom en koldioxidsänka – inte en koldioxidkälla. Elproduktionen är i det närmaste helt fossilfri.

Peter Stilbs
Peter Stilbs är professor emeritus i Fysikalisk kemi vid KTH i Stockholm. Han bloggar också på Klimatupplysningen.se.

Ändå vill åter våra politiker leka ”bror duktig” å våra vägnar i och gå före mot ett fossilfritt samhälle, i linje med tidigare koncept som humanitär stormakt, världssamvete eller 1950-talets den tredje ståndpunkten, som kanske äldre läsare minns.

I verklighetens värld noterar man att nämnda klimatmodellresultat avviker allt mer från verkligen observerade data. Exempelvis har den globala medeltemperaturen legat still de senaste 18 åren och istäckena vid polerna och på Grönland ligger över normal nivå. Ja, det är helt tyst i media om detta – men en och annan lokal domedagsprofet (som Johan Rockström, professor i miljövetenskap och agronom) yrar fortsatt på om att allt går fortare.

Det finns i verkligheten inga tecken på att vårt klimat (vädermönstermedelvärde under 30 år) verkligen har förändrats utöver naturlig variabilitet och de vanliga cykler man sett (exempelvis uppvärmning omkring 1900-1939, avkylning 1940-1975 och uppvärmning 1976-1998).

Havsytan stiger inte heller snabbare än den gjort i 200 år (cirka 2-3 millimeter/år – Sveriges fortsatta landhöjning är dubbelt så stor). Ovädren är snarare färre än fler och ingen förändring kan heller ses för nederbörden.

Växtligheten gynnas däremot av högre koldioxidhalt och sedan 1930 har också världens skördar med ytterligare hjälp av konstgödning ökat. Öknarna krymper nu eftersom vid en ökad koldioxidhalt i atmosfären minskar växternas behov av vatten. Med en halverad nivå mot dagens (det vill säga under 200 miljondelar) ligger man istället nära den gräns där växtligheten (och därmed vi) dör.

Man bör i sammanhanget notera att FNs klimatpanel, IPCC, inte gör någon egen vetenskap – och liksom SMHI ovan också talar om klimatscenarier – inte prognoser eller förutsägelser. Media och politiker tycks dock tro att dessa är verklighet, och att det värsta scenariot gäller.

Men nej, det kommande FN-mötet i Paris i början av december (COP21) handlar inte om vetenskap eller klimat – det är ett rent orkestrerat politiskt möte mellan några 10 000 byråkrater och statstjänstemän med mål mot överstatlighet samt ökad makt och finansiering för FN-byråkratin (100 miljarder dollar årligen).

Läs gärna mer om de politiska och vetenskapliga sakfrågorna på klimatupplysningen.se och om koldioxidens roll för växtlighet och grödor på www.co2science.org.

Peter Stilbs, Professor emeritus i Fysikalisk kemi (KTH)

Läs SMHIs replik på den här artikeln: Professorn har fel – människan är klimatboven

Fakta: Tidigare professor vid KTH

Namn: Peter Stilbs
Ålder: 70.
Yrke: Professor emeritus i Fysikalisk kemi vid KTH i Stockholm
Aktuell: En av flera som bloggar om klimat på klimatupplysningen.se.

Vad tycker du? Skriv en debattartikel!

 

Relaterade artiklar

Läs mer om

Populära ämnen på Land.se

Lands Nyhetsbrev

Gör som 49 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter
Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.


Läs artiklar i säsong

Till toppen