Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
åsikt 29 februari 2016

"Ministern har fel om infrastrukturen"

Slutreplik. Enligt infrastrukturminister Anna Johansson har regeringen höga ambitioner för infrastruktur. Men hennes argumentation ger inget stöd för det, skriver Maria Börjesson i en slutreplik.

Bild 1/2 FOTO: Christoffer Edling/Mostphotos
Bild 2/2

Ministern menar i sin replik att regeringen har höga ambitioner för infrastrukturen, men hennes argumentation ger inget stöd för det.

Ministern skriver att samhällsekonomisk nytta är viktig, men att politiker också måste kunna göra avvägningar utifrån andra akuta samhällsproblem. Men problemet är att regeringen överhuvudtaget inte verkar ta någon större hänsyn till samhällsekonomisk nytta eller andra kunskapsbaserade underlag.

Myt om infrastruktur

Det finns inga belägg för att ytterligare investeringar i tåginfrastruktur löser bostadsfrågan. Det finns däremot gott om exempel på infrastruktur som misslyckad regionalpolitik. Hallsberg har i 150 år haft goda tågförbindelser till både Stockholm och Göteborg utan synbara effekter på tillväxt och sysselsättning.

Att man kan bedriva effektiv klimatpolitik med transportinfrastruktur är en myt.

Svenska skattebetalare har investerat väldiga summor i tåginfrastruktur de senaste decennierna, men resandet ökar inte i samma utsträckning. Resultat är att vi ökar subventionerna, det vill säga vi tar medel från annat. Transportsystemet är så komplext att det inte går att lösa samhällsproblem med infrastrukturinvesteringar utan stöd av kunskapsbaserade underlag.

Medborgarnas värderingar

I en samhällsekonomisk kalkyl används medborgarnas egna värderingar. Ministern argumenterar för att politiken ska kunna värdera effekter på ett annat sätt än medborgarna, som om det stod i motsats till samhällsekonomiska beslutsunderlag. Men någon sådan motsättning finns inte.

Självklart kan politiker använda andra värderingar, men poängen är att kalkylen på ett transparent sätt visar för väljarna vilka värderingar som används. Gör man inte det blir det omöjligt att förstå på vilka grunder besluten fattas.

Ordet ”behöver” som ministern använder blottar en del av problemet.

Vill ha mer medel

Alla delar av landet har omättliga behov av mer medel till infrastruktur, så länge staten betalar. Den centrala frågan är om en investering är värd pengarna för skattebetalarkollektivet som helhet och på lång sikt.

Lika centralt är att politiker klargör för väljarna vad som väljs bort. Den snabba teknikutvecklingen som idag sker på transportområdet – automatisering, elektrifiering och digitalisering – erbjuder nya möjligheter som behöver offentliga resurser.

Tillgängligheten kan ökas i hela landet med investeringar i bredband. Men de offentliga resurserna räcker inte till allt.

Tidiga beslut

Ministern menar att gedigna beslutsunderlag används. Ändå är kostnadsspannet för de föreslagna höghastighetsbanorna fortfarande gigantiskt, 170–320 miljarder! En avgörande fråga är i vilken form tågtrafiken ska bedrivas, alltså vilken eller vilka operatörer som ska köra tågen och vilka uppdrag de ska ha, men det är ännu oklart.

Det betyder att ingen vet var tågen kommer att stanna, hur ofta de ska gå och vad biljetterna ska kosta – frågor som avgör hur stor nyttan blir. Hur kan detta kallas gedigna beslutsunderlag?

I det vetenskapliga samtalet omprövar vi ständigt slutsatser när nya fakta och resultat kommer fram. Infrastrukturpolitiken kännetecknas av kontrasten. Beslut fattas tidigt, ofta på svaga grunder, och sedan håller man fast vid besluten, även om ny kunskap kommer fram.

Maria Börjesson, föreståndare för Centrum för transportstudier och medlem i SNS Konjunkturråd

Vad tycker du? Skriv en debattartikel – så här gör du!

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen