Gå till innehåll
Shopping Utbildning
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
åsikt 26 februari 2016

"Regeringen har höga ambitioner för infrastrukturen"

Replik. Maria Börjessons kritik mot att politiker slösar statliga pengar på olönsam infrastruktur är att kritisera tidigare regeringars beslut. Det skriver infrastrukturminister Anna Johansson (S) i en replik.

FOTO: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Staten satsar mycket stora summor på infrastruktur varje år. Det är viktigt att vi har en diskussion om hur pengarna används på bästa sätt. Maria Börjesson kritiserar på den här debattplatsen tidigare regeringars beslut om nationella planer för att projekten skulle vara olönsamma.

Jag tänker inte recensera tidigare ministrar, men vill ändå ta chansen att problematisera frågan.  Är det så enkelt som Maria Börjessons debattinlägg gör gällande? Detta är väl värt att diskutera.

Knyter samman landet

Låt mig dock först betona att transportsystem är en helhet som knyter samman olika delar av vårt land. Det är därför synd att Maria Börjesson målar upp en klyfta mellan stad och land.

Vi behöver skapa bättre pendlingsmöjligheter och bygga starkare arbetsmarknadsregioner och samtidigt ta särskild hänsyn till godstrafikens behov. Inte antingen eller. Ett robust och effektivt transportsystem med god kapacitet är en förutsättning för jobb och hållbar utveckling i hela Sverige.

När det gäller grunden för de samhällsekonomiska besluten har vi redan idag goda underlag. Det är dock uppenbart att det finns utrymme för förbättringar i kalkylerna. Ett exempel på detta är investeringarna i Västlänken i Göteborg samt Citybanan under Stockholm och Citytunneln i Malmö.

Stor betydelse för järnvägstrafiken

Det är stora järnvägsprojekt av betydelse för både den nationella och regionala järnvägstrafiken. Gemensamt för dem alla tre är att tidiga kalkyler inte visade på en positiv samhällsnytta men att de senaste kalkylerna tvärtom visar på samhällsekonomisk nytta. De är delar av en helhet och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att utveckla resten av det svenska järnvägsnätet.

En annan viktig aspekt är att politiken måste ha möjlighet att göra en värdering av de olika parametrarna i underlagen. Samhällsekonomisk nytta är en viktig del, men vi måste också kunna göra avvägningar utifrån andra akuta samhällsfrågor som behöver lösas. Det kan handla om att möta klimatutmaningen, bygga bort bristen på bostäder eller skapa förutsättningar för fler jobb.

Regeringen har höga ambitioner för infrastrukturen. Parallellt med Sverigeförhandlingen och höghastighetsbanorna pågår arbetet med att ta fram en ny nationell plan för transportinfrastrukturen. Höghastighetstågen är viktiga, men det är långt i från den enda investeringen vi behöver göra i järnvägen.

Gediget underlag

För alla investeringar gäller dock att vi har ett gediget och välunderbyggt underlag att ta ställning till, där vi också har kunskap om relevanta alternativ. Här arbetar vi med att fördjupa underlagen kring höghastighetståg. De slutsatser Maria Börjesson drar om höghastighetstågens lönsamhet är dessvärre prematura.

Regeringen prioriterar åtgärder som stärker vårt land och utvecklar den framgångsrika svenska modellen. Att investera i ett starkare Sverige är vår skyldighet som styrande i landet. Lika mycket är vår skyldighet att se till att varje skattekrona används på ett ansvarsfullt och riktigt sätt.

Investeringar i infrastruktur ska leda till ett effektivare och mer hållbart transportsystem som skapar bättre förutsättningar för både godstransporter och arbetspendling.

Anna Johansson (S), infrastrukturminister

Vad tycker du? Skriv en debattartikel – så här gör du!

Läs mer om

Populära ämnen på Land.se

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Läs artiklar i säsong

Till toppen