Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
debatt 24 oktober 2016

Så avslöjar du den urbana normen

Varför beskrivs det mesta utifrån stadens behov och dess invånare? Den urbana normen är så vanlig att vi inte reflekterar över den. Något vi måste göra, skriver Maria Lillieström, en av grundarna till Härifrån.

FOTO: Anna Hållams

Ett samhälle utan normer är knappast något att sträva efter. Så snart vi har en social gemenskap uppstår normer för hur vi ska bete oss i förhållande till varandra.

Ofta är normer uttalade, men minst lika ofta är de underförstådda eller till och med osynliga. Men det är när normen dikterar ”den enda vägen”, när den gör att vi värderar människor olika och när den blir utestängande, som vi måste synliggöra den för att också kunna göra något åt den.

Är inte ny

Den urbana normen är inte ny, men att benämna den så är relativt nytt.

Det var under andra hälften av 2014 som begreppet började användas mer allmänt och för vår del var det mycket som då föll på plats. Efter att ha tragglat med frågor kring landsbygdens förutsättningar och på olika sätt försökt att hitta recept för en positiv utveckling av landsbygden blev det som en aha-upplevelse när vi kunde identifiera normen och hur den tar sig uttryck.

Kan fortsätta satsningar

För är man inte medveten om den kan man fortsätta med tusen och åter tusen satsningar utan att uppnå någon egentlig förändring.

Så hur kan vi bli bättre på att upptäcka den? Här kommer några förslag på frågor man kan ställa sig för att förstå när den urbana normen gör sig gällande.

1. Vem definierar problemet och lösningen?

Ett numera välbekant fenomen är att en satsning i stan är en investering medan motsvarande satsning på landsbygden blir bidrag. De flesta funderar inte ens över denna skillnad och att det skulle vara något konstigt med det. Det beror på att normen är stark och synen på hur resurser ska användas är självklar.

En annan iakttagelse är att problem som exempelvis brist på bostäder och skolor i stan är allas problem och ska lösas av samhället. Samma frågor på landsbygden blir ett lokalt problem som ska lösas av, eller i alla fall med bistånd från, de som bor där.

När kommunikationerna är undermåliga möts landsbygdsbon ofta av kommentaren: ”Om du väljer att bo på landsbygden får du skylla dig själv, du kan ju alltid flytta”.

Det är knappast en kommentar som storstadsbon är van vid att höra. Återigen handlar det om vad som är självklart och vad som därmed blir dess motsats. Om du inte väljer det som är självklart blir det upp till dig att ta konsekvenserna.

2. Hur beskrivs olika platser?

Det som är norm är per definition det rätta och beskrivs därför på ett positivt sätt. Ord som vi förknippar med staden är exempelvis framgång, innovationer, kultur, mångfald och utveckling medan landsbygden kopplas till ord som särskild, eftersatt, långsam, passiv och tärande.

Många gånger räcker det med att beskriva det ena för att också beskriva det andra som då blir den underförstådda motsatsen eller antitesen.

3. Vilka förutsättningar tas för givna?

Det är inte sällan som politiker eller andra makthavare hänvisar till företeelser och attribut som om de vore givna för alla.

Ett typiskt exempel är referenser till tunnelbanan som något som finns i varje människas vardag. Många gånger blir även hänvisning till cykel och buss något som innebär att många blir exkluderade. Det är inte heller självklart att ha tillgång till snabbt bredband eller ens en uppkoppling och därför inte en förutsättning man kan utgå från gäller alla.

4. Går det att byta plats på storstadsbor och landsbygdsbor?

Vi får ofta läsa om människor som har gjort den modiga och exotiska flytten från storstad till landsbygd. Det finns dock ingen motsvarande berättelse för den omvända flytten eftersom den är så given.

Det går knappt ens att föreställa sig en sådan, vilket är ett tydligt tecken på en stark norm. Rubriker som ”Ulla lämnade Stockholms innerstad för att förverkliga drömmen om landet ” går knappats att byta mot ”Linda lämnade Hofors för att förverkliga drömmen om stan”.

Det här är några sätt som kan fungera för att upptäcka och därmed avtäcka normen Så nästa gång du läser en artikel, ett politiskt förslag eller en ny strategi, fundera över vilket perspektiv som finns, vad avsändaren menar är så naturligt att det inte behöver diskuteras.

Maria Lillieström, en av grundarna till Härifrån – ett initiativ som diskuterar frågor om platsens betydelse

Vad tycker du? Skriv en debattartikel – så här gör du!

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Missa inte vår webbshop

Lär dig i din takt

Upptäck nya platser med

Läs artiklar i säsong

Till toppen