Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
debatt 7 februari 2017

Därför vinner hela landet på att staten flyttar myndigheter från Stockholm

Statliga jobb är en viktig del för landsbygden – men också för Stockholm. Det skriver fyra region- och kommunpolitiker i den här debattartikeln.

FOTO: Pressbild

Statliga jobb kan inte vara en livstidsprenumeration för enbart storstäder i allmänhet och Stockholm i synnerhet.

Att statliga jobb centraliseras alltmer till de större städerna ses av många som ett naturligt axiom och enbart en följd av den verklighet vi lever i.

”Bryt förutfattade bilden”

Vi anser att det är dags att bryta denna förutfattade bild och se på fördelarna med att förlägga statliga myndigheter och verksamhet i andra delar av landet.

Omlokaliseringen av 10 000 statliga jobb från bland annat Stockholm till övriga delar av landet var ett av förslagen som kom när Landsbygdskommitténs slutbetänkande överlämnades till regeringen.

Ska återkomma

Ytterligare 74 olika förslag blev kontentan av utredningens arbete. Regeringen säger att de ska återkomma senast våren 2018 med en proposition om åtgärder för stärkandet av landsbygden i vårt land.

Vad av detta som blir verklighet är svårt att sia om i dagsläget men att alla riksdagspartier står bakom förslagen (ett undantag från Liberalerna) innebär ju i praktiken att många förslag ska kunna förverkligas till gagn för landsbygden i vårt land men också hela Sverige.

Ett land som finner en balans mellan landsbygd och stad.

Bestämmer över myndigheterna

Regeringen själv råder i stort sett över myndigheternas geografiska hemvist och därmed omlokaliseringen av statliga jobb.

Regeringen har nu sagt att deras ambition är att bryta med centraliseringsivern av statliga myndigheter och har därmed påbörjat en förändring av synen på vart statliga jobb geografiskt kan förläggas.

Har flyttats

Hittills har delar av E-hälsomyndigheten omlokaliserats till Kalmar och Fastighetsmäklarinspektionen förlagts till Karlstad. Chansen fanns att fortsätta på den vägen när frågan om var Jämställdhetsmyndigheten skulle placeras.

Att Göteborg blev säte för myndigheten följer inte tankarna från Landsbygdskommittén. Viktigt nu att regeringen inte redan börjar slira på sina egna ambitioner.

Huvudkontor i Stockholm

I dag finns det 345 statliga myndigheter i vårt land med cirka 235 000 anställda. 144 000 av de anställda finns i Stockholm/Uppsala, Skåne och Västra Götaland. Resterande statliga jobb fördelas sedan ut på övriga 17 län.

2008 och 2014 ökade antalet statliga årsarbeten med drygt 8 000 personer i Stockholmsområdet. 60 procent av myndigheterna har sitt huvudkontor i Stockholms län.

Har inte missgynnats

Det är ju ingen som kan påstå att Stockholm och övriga storstäders arbetsmarknad missgynnats av staten utan tvärtom.

Ofta används argumentet att statliga jobb är i behov av kvalificerad arbetskraft.

Det är riktigt att de som arbetar inom staten generellt har högre utbildning än vad som gäller inom arbetsmarknaden i övrigt. 72 procent av statens anställda innehar en högre utbildning.

Inte hållbart argument

Men att dra slutsatsen att statliga myndigheter därför bör finnas i storstäderna eftersom man där också finner den stora tillgången till högskoleutbildade anser vi inte håller.

En av poängerna med att just statliga jobb har högre andel högskoleutbildade än arbetsmarknaden i gemen skapar istället möjligheter för fler högutbildade att leva och bo i exempelvis norra Sverige.

Ha stor påverkan

Att det finns statliga jobb på en ort i norra Sverige, för att just möjliggöra för högskoleutbildade att stanna kvar eller återvända, har betydligt större påverkan på den övriga arbetsmarknaden än vad fallet är i storstäderna.

Statliga jobb har en viktig balansfunktion för att vidmakthålla möjligheten för högskoleutbildade att kunna leva och bo på orter utanför storstäderna i allmänhet och i norra Sverige i synnerhet.

Lägre kostnader

Att till det lägga lägre personalomsättningen men även lägre lokalhyrorna borde bidra till att hålla nere kostnaderna.

För att inte nämna digitaliseringens möjligheter till att effektivt kunna arbeta i olika delar av vårt land.

Kan bli vändning

Landsbygdskommitténs förslag, som inte bara handlar om att omlokalisera statliga jobb, kan bli den vändning som Sverige så väl behöver.

Samhällskontraktet mellan medborgaren och det offentliga måste hänga ihop. Går det dåligt för landsbygden går det dåligt för Sverige.

Säkrar vi inte produktionsförutsättningarna på landsbygden blir även Stockholm och andra storstäder snabbt förlorare.

Erik Bergqvist (S), Regionstyrelsens ordförande, Västerbotten
Tomas Mörtsell (C), kommunstyrelsens ordförande Storuman
Lilly Bäcklund (S), kommunstyrelsens ordförande Lycksele
Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande Skellefteå

Vad tycker du? Skriv en debattartikel – så här gör du!

Relaterade artiklar

Lands Nyhetsbrev

Gör som 49 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter
Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.


Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen