Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
debatt 28 november 2016

Ministern svarar: Vi satsar dubbelt så mycket på landsbygdens bredband

REPLIK. Regeringen sätter landsbygden på undantag med nytt bredbandsbeslut, anser Centerpartiets Anders Åkesson. Helt fel, skriver Peter Eriksson (MP), digitaliseringsminister.

FOTO: Ninni Andersson/Regeringskansliet/Mostphotos

Sverige har högt ställda mål för IT-politiken. Vi ska vara bäst i världen på att använda oss av digitaliseringens möjligheter.

Genom smart användning av data kan saker göras på nya och bättre sätt. Exempelvis kan möjligheter till företagande på landsbygden öka eftersom verksamheten i större utsträckning kan ske på distans. Detta förutsätter en utbyggd och tillgänglig digital infrastruktur. Så långt är vi helt ense Anders Åkesson.

Missat regeringens arbete

Men du verkar ha missat mycket av det regeringen gör för att koppla upp hela Sverige.

Regeringen har som mål att vi ska ha bredband i världsklass. I den nationella bredbandsstrategin finns mål om hög överföringshastighet för data. Sverige är på god väg att nå detta mål. Marknadsaktörer investerade drygt 12 miljarder kronor i fast och mobil bredbandsinfrastruktur under 2015 enligt Post- och telestyrelsen (PTS). Investeringarna förväntas även fortsatt ligga på en hög nivå.

Byggs på landsbygden

Tillgången till höghastighetsbredband är än så länge sämre på landsbygden jämfört med i tätorter. Av företag utanför tätort/småort hade endast 25 procent tillgång till höghastighetsbredband 2015 jämfört med 67 procent i tätort/småort enligt PTS.

Det byggs emellertid mycket bredband också på landsbygden. Bland de kommuner där ökningstakten var som störst mellan 2014 och 2015 återfinns glädjande nog flera kommuner med få invånare och mycket landsbygd.

Viktiga förutsättningar

Det är viktigt med goda förutsättningar för investeringar för en fortsatt hög utbyggnadstakt och för att behålla investeringsviljan. Bredbandsforum kom till för att aktörer med påverkan på bredbandsutbyggnaden gemensamt ska identifiera och undanröja hinder för utbyggnad.

Regeringen förlängde under förra året detta initiativ fram till 2020. En satsning på regionala bredbandskoordinatorer fram till 2020 genomfördes också med start i juni förra året. Koordinatorerna utgör en viktig länk för samverkan kring bredbandsutbyggnad på regional och lokal nivå.

Förutsättning för utbyggnad

Tillgång till frekvenser är en viktig förutsättning för utbyggnad av mobilnät. Så är fallet både för de företag som investerar i bredbandsinfrastruktur för att sälja grossist- och slutkundstjänster och våra viktiga blåljusmyndigheter och försvaret.

Behoven av tillgång till frekvenser för en effektiv och säker kommunikation hos dessa myndigheter har ökat. Regeringens uppfattning är att behovet av mobiltäckning och bredbandsutbyggnad i alla delar av Sverige och behovet av kommunikation för blåljusmyndigheterna ska gå att förena.

Min ambition är att det skapas förutsättningar för en så snar tilldelning som möjligt av de nu aktuella frekvenserna.

Ökad satsning

Där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas stödjer regeringen utbyggnaden av bredband. Regeringen har i budgeten för 2017 utökat satsningen på utbyggnad av höghastighetsbredband på landsbygden med 850 miljoner kronor till totalt 4,1 miljarder kronor.

Satsningen är mer än dubbelt så stor jämfört med förra programperioden. Till detta kommer 1,2 miljarder kronor i stödinsatser för utbyggnaden av ortssammanbindande nät i regionalfondsprogrammen. Det är inte att sätta landsbygden på undantag Anders Åkesson.

Inte nöjd

Jag låter mig inte heller nöjas där. Ett intensivt arbete pågår i regeringen med en uppdaterad strategi för bredband med målet att hela Sveriges ska vara uppkopplat, samtidigt som vi utformar en digitaliseringsstrategi för att stödja näringslivet och samhällsutvecklingen.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Vad tycker du? Skriv en debattartikel – så här gör du!

Relaterade artiklar

Läs mer om

Lands Nyhetsbrev

Gör som 49 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter
Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.


Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen