Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

Åtta hotade svenska fjärilar

Sverige har cirka 120 arter dagfjärilar. Åtta är så hotade att det satts in särskilda insatser för att rädda dem. Får de bara rätt hjälp kan vi få ha dem kvar.

Dessa svårt hotade dagfjärilar har fått åtgärdsprogram utformade av Naturvårdsverket, Artdatabanken SLU och Sveriges länsstyrelser.

Fetörtsblåvinge är knuten till hällmarker med nakna klippor där värdväxten kärleksört växer. Finns kvar i framför allt Sörmland, Östergötland och Bohuslän. Hotas främst av igenväxning.

Läs också: Fjärilar är duktiga pollinerare

Alkonblåvinge

Lever i fuktiga ljungmarker i sydvästra Sverige. Den är den bäst anpassade av svenska ”gökfjärilar”. Larverna utsöndrar feromoner som får tuvmyran att tro att de är dess egna larver. Värdväxt: klockgentiana.

Violett guldvinge

Flyger sällsynt från Dalarna och norrut. Trivs i blom- och kalkrika våtmarker, håller sig kvar i kraftledningsgator och längs vägrenar. Värdväxt: ormrot.

Mnemosynefjäril

Trivs i en mosaik av ängs- och hagmarker samt buskrika brynmiljöer där det finns rikligt av värdväxten nunneört. Finns i dag i Blekinge, Uppland och Västernorrlands län.

Asknätfjäril

Beroende av soliga gläntor eller hyggen med värdväxterna ask och olvon. Finns endast kvar i Lindesbergs kommun och Norrtäljetrakten.

Dårgräsfjäril

Lever i gles skog där det finns gott om värdväxten lundstarr. Finns kvar på Gotland och i Östergötland.

Läs också: Här räddas hotade arter

Väddnätfjäril

Finns i ett bälte genom Västmanland, Uppland, Dalarna och Gästrikland samt på Öland och Gotland. Beroende av marker som betas eller slåttras – men inte för hårt, då blir dess värdväxt ängsvädden så småvuxen och med bladen tryckta så hårt mot marken att fjärilen inte kommer åt att lägga sina ägg på undersidan.

Svartfläckig blåvinge

Har sina starkaste fästen på Öland och Gotland men minskar drastiskt även där. Värdväxt: timjan och kungsmynta. Värdmyra: hedrödmyra, fältrödmyra.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen