Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Djur & natur 11 januari 2018

Skogens mikroklimat gynnar biologisk mångfald

I en enda skog kan klimatet växla kraftigt lokalt mellan olika platser. På platser med kallare mikroklimat kan växter överleva som annars hade dött på grund av den allmänna temperaturhöjningen.

FOTO: Lina Widenfalk/Stockholms universitet

Temperaturen i skogen antar olika nivåer över tiden som en följd av mängden solljus, skogens täthet eller närhet till vatten. Sådana lokala mikroklimat har en stor påverkan på den biologiska mångfalden. När temperaturen generellt stiger, så kan lokalt kallare platser spela en ökad roll för att bevara biologisk mångfald.

Forskare från Stockholms universitet, Marseille och Helsingfors har i en studie undersökt var sådana lokalt kallare platser i skogen finns, där växter som annars skulle dö ut kan överleva. Forskare benämner sådana platser för mikroklimat. På platser där det är kallare går det att skydda vissa arter och hjälpa dem att överleva även om klimatet generellt blir varmare, säger Caroline Greiser, doktorand vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

– Att veta hur kallare mikroklimat uppkommer betyder att vi även kommer kunna skapa sådana platser genom att hantera våra skogar klokt, säger Caroline Greiser, doktorand vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, vid Stockholms universitet.

Läs också: Äldre skogs- och jordbruksägare varnas för oseriös försäljning

Kallare än omgivningen

Mikroklimatet är den temperatur som en växt eller djur faktiskt upplever. Några sådana som ofta är kallare än omgivningen är djupa skuggiga raviner, täta gamla skogar eller platser nära vatten.

På sådana ställen kan sommarens högsta temperaturer skilja sig mer än tio grader mellan platser som befinner sig hundra meter ifrån varandra.

Fynden innebär att skogen och den lokala terrängen spelar en större roll än exempelvis graden av sol och skugga när det gäller att påverka skillnader temperaturer sommartid.

– Med andra ord är temperaturskillnaderna mellan öppna och täta skogspartier större än skillnaderna mellan den soliga och den skuggiga sidan av en kulle, säger Caroline Greiser.

Läs också: Snart kan vildrenen vandra i de svenska skogarna

Kartor över klimatet

Forskarna har utifrån sina rön kunnat ta fram mikroklimatkartor för skogen över ett 16 000 kvadratkilometer stort område i centrala Sverige, som täcker Värmland, Örebro län, Västmanland och Dalarna.

Genom att studera kartor för minimum- och maxtemperaturer under flera månader kunde de se att landskapets mikroklimat ändrar sig över året.

Möjliga åtgärder för att sakta ned förlusten av biologisk mångfald kan exempelvis vara att minska graden av fragmentering i skogen, eller att skapa buffertzoner vid kalla platser.

Läs också: Skog kan vara värdelös – staten stämd av markägare

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen