Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Hus & hem 17 mars 2016

Bygglov eller inte – det gäller när du ska bygga nytt eller renovera

Bygga ut huset, anlägga en altan eller ställa upp ett plank – vet du vad som gäller för dina kommande byggprojekt? Här sammanfattar vi reglerna kring några av dem.

FOTO: Mostphotos

Om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra större förändringar där du bor behöver du oftast bygglov. Men det finns också bygglovsbefriade åtgärder. I stället kan du behöva göra en bygganmälan och invänta ett startbesked från byggnadsnämnden i din kommun.

Grundregeln för projekt som inte kräver bygglov är att du inte får bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, om inte din granne godkänner det. Godkännandet bör vara skriftligt. Om grannen nekar får byggnadsnämnden avgöra ärendet genom att du ansöker om bygglov.

Ligger din fastighet på landsbygden, utanför detaljplan, får du ibland göra tillbyggnader, bygga nya komplementsbyggnader och anlägga exempelvis murar och plank utan bygglov.

Här är en sammanfattning av några olika projekt:

Attefallshus

I anslutning till bostadshuset får du uppföra en fristående byggnad på max 25 kvadratmeter och med en nockhöjd på max 4 meter, som är avsedd antingen som bostad eller som komplementsbyggnad. Byggnaden är bygglovsbefriad, men du måste göra en bygganmälan.

Fasadändringar

Du får måla om och byta fasadbeklädnad utan att ansöka om bygglov, såvida byggnaden inte omfattas av en detaljplan. Om du vill ändra byggnadens eller områdets karaktär väsentligt krävs bygglov.

Friggebod

Du får utan bygglov uppföra en byggnad på max 15 kvadratmeter i direkt närhet till bostadshuset. Om den ska användas som förråd, kontor eller lusthus spelar ingen roll. Höjden mellan mark och taknock får inte överstiga 3 meter.

Häckar

För att plantera en häck krävs inget bygglov, så längde den inte är så hög att den riskerar att skymma sikten för trafiken. Den bör dessutom placeras så att du kan sköta om den från din egen tomt.

Nybyggnad och tillbyggnad

På ett en- eller tvåbostadshus får du göra en tillbyggnad utan bygglov med en bruttoarea på max 15 kvadratmeter. Byggnadens tacknockshöjd får inte överstiga bostadshusets. Åtgärden kräver däremot bygganmälan.

Pool

Normalt behövs inget bygglov för att anlägga en pool, däremot finns krav på ett säkert poolområde som gäller från ett vattendjup på 20 centimeter. Om du schaktar eller fyller marken så att höjdläget ändras avsevärt behövs marklov. Ska poolen anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan bygganmälan behövas.

Staket, plank och murar

Det är tillåtet att bygga ett plank som är max 1,8 meter högt och inhägnar en uteplats om 3,6 meter från bostadshuset. Enligt lagen behöver plank bygglov, men det finns ingen exakt definition på vad som är ett plank eller en mur. Kolla upp hur din kommun definierar dessa tillbyggnader.

Tak

Du får bygga ett skärmtak på upp till 15 kvadratmeter utan bygglov. Det kan vara ett enda stort tak eller fördelat på flera små. Tak eller skydd som inte är stadigvarande kräver inte heller bygglov, till exempel markiser, segeldukar eller pergolor täckta av växter.
Du får även bygga högst två takkupor på ett bostadshus som saknar takkupor eller ytterligare en takkupa på ett bostadshus som har en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Åtgärden kräver bygganmälan.

Uteplats eller altan

En uteplats på marknivå kräver inte bygglov. Hur högt upp i luften altanen ska ligga för att det ska behövas bygglov varierar mellan olika kommuner. Enligt praxis är gränsen 1,2 meter, men vissa kommuner tillåter upp till 1,8 meter. Kolla därför med din kommun vad som gäller.

Källa: Boverket, Villaägarnas Riksförbund

Tips!

Är du osäker på vad som gäller där du bor? Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för mer information.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Upptäck nya platser med

Läs artiklar i säsong

Till toppen