Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Hus & hem 28 oktober 2020

Experternas tips - Så säkrar du krypgrunden

Isolera eller ventilera mer och i så fall hur? Experterna Bengt Adolfi och Stephan Fickler berättar om bästa sätten att säkra en krypgrund.

 Konstruktionen där bakom kan se olika ut. Undersök och anpassa lösningen.
Konstruktionen där bakom kan se olika ut. Undersök och anpassa lösningen.

När byggnadsvårdare säger torpargrund tänker vi oss en timmerstomme som vilar på grundstenar under knutkedjorna. Oftast är mellanrummen fyllda med stenar och ibland tätade med murbruk, lera eller annat material. Om golvbjälklaget ligger i marken kallas det mullbänksgrund.

I modernt byggande är detta lite oexakt. Man skiljer på plintgrund som är öppen mellan plintarna, torpargrund som är en fullmurad krypgrund med luftventiler samt så kallad platta på mark. Mullbänksgrund betraktas allmänt bland moderna byggare som en riskkonstruktion, trots att den vid goda markförhållanden har visat sig vara mycket hållbar.

Två stora orsaker till mögelangrepp i grunden

 Torpargrund med varmt spisfundament som torkade ut grunden. Nya tider kräver nya lösningar.
Torpargrund med varmt spisfundament som torkade ut grunden. Nya tider kräver nya lösningar. FOTO: Lars Hammarlin

Många fritidshus har problem med fukt och mögel i grunden. Det finns två huvudorsaker utöver rena vattenläckor: Den ena är att varm sommarluft kondenserar i den kalla grunden. Den andra att regnvatten kommer in under huset på grund av att marken lutar in mot huset eller att takavvattningen inte fungerar.

Fukten gör sedan att organiskt material i grunden blir mögelangripet. En bra regel är att städa ur grunden från rester som löv och träbitar.

Se över hängrännor och stuprör

Enkla åtgärder är att se över hängrännor, stuprör och markavlopp samt att eventuellt justera marknivån så att det blir frånfall 1-2 meter från huset.

Fukt och mögel i grunden förekom även förr, men då skedde en uttorkning under huset genom spillvärme från det klent isolerade bjälklaget samt av eldstadens grund som hölls varm av daglig eldning. Dessutom lämnades inte husen oövervakade stora delar av året.

Läs också: Så blir du av med möss inomhus

Checklista för uteluftventilerad grund

 Uteventilerad grund får luft i ventiler.
Uteventilerad grund får luft i ventiler. FOTO: Lars Hammarlin

Grunder som kallas torpargrund eller krypgrund är oftast uteluftventilerade med ventilationsöppningar i grundmuren på flera ställen.

Här är en checklista med åtgärder, enklaste först.

1. Skaffa en hygrometer

Placera en hygrometer med termometer i krypgrunden som visar RH, alltså den relativa fuktigheten i luften. Gränsvärdet för mögeltillväxt anses ligga mellan RH 70 och 75 procent vilket inte ska överskridas under längre perioder vid en temperatur på 20°C. Vid lägre temperaturer behövs högre RH för att mögel ska växa.

Hygrometern visar hur grunden mår vid olika årstider. Den fungerar också som kontroll om du ändrar något.

2. Justera ventiler

Visar hygrometern för hög luftfuktighet under sensommar och höst är en första åtgärd att stänga till ventiler så att den varma fuktiga sommarluften inte kan komma in.

3. Isolering av marken

För att minska luftfuktigheten i krypgrunden ytterligare är nästa steg att höja temperaturen i grunden genom isolering av marken. Då kyls inte uteluften av lika mycket och huset blir bättre isolerat.

Om huset står på berg eller morän isoleras marken direkt med lecakulor, skumglas eller 7 till 10 cm mineralull (välj i så fall stenull av kvalitet regelskiva). Mineralull har dock ingen fuktbuffrande förmåga så om huset står på fuktigare mark bör en plastduk läggas under mineralullen. Isoleringens effekt ökar om man även isolerar upp på krypgrundsmurens väggar.

4. Elektrisk avfuktare

Ett sista alternativ för ett torrare klimat i grunden är att installera ett avfuktningsaggregat som startar vid en kritisk fuktighet i kryprummet, oftast runt RH 80 procent. Kom ihåg att detta aggregat förbrukar el, kräver tillsyn och service samt bara åtgärdar symptomet – inte själva orsaken.

5. Isolering av golvbjälklaget

Om fritidshuset används under vintern kan det löna sig att också isolera golvbjälklaget. Det kan göras från ovansidan i bostaden eller från undersidans kryprum. Det kan handla om att lägga till extra isolering eller byta ut allt mot nytt.

Därför blir dina golv kalla

Kalla golv beror oftast på att bjälklagsfyllningen har satt sig så att det har bildats en luftspalt under golvbrädorna. Vid kylig väderlek blir golven kalla för att luften rör sig i luftspalten och kyls ned vid ytterväggen via otätheter mellan grund och trävägg.

En relativt enkel åtgärd är att lyfta trägolvet längs ytterväggarna, vindtäta den synliga delen av ytterväggen med vindduk, vindpapp eller lera och därefter tilläggssiolera på den ihopsjunkna fyllningen med ett elastiskt isoleringsmaterial, till exempel linisolering.

Så ska du tänka kring isolering

Om isoleringen tas bort ska blindbotten kontrolleras, lagas om det behövs samt förses med vindtät duk innan ny isolering läggs på. I bjälklaget passar det bra med hygroskopisk isolering, som till exempel cellulosafiber.

Isolering underifrån görs med isoleringsskivor som fästs mot befintliga golvbjälkar eller i glespanel som monteras mot golvbjälkarnas undersida. Välj styva isolerskivor som träulls- cementskivor eller skivor av mineral- eller glasfiberull.

Råd för inneluftventilerad grund

 Här går inneluften ner i grunden och ut igen.
Här går inneluften ner i grunden och ut igen. FOTO: Lars Hammarlin

Ett alternativ kan vara att använda den varma luften som ska ventileras bort ut bostaden till att värma krypgrunden.

Energiförlusterna minskar, golven blir varmare och krypgrunden blir torrare.

Husets frånluft sugs med hjälp av en kanalfläkt från våtrummen, klädkammare och förråd och blåses ut i grunden. (Frånluft från spisen, imkanalen, ska dock inte tas ner i grunden.) Golvbjälklaget ska inte tilläggsisoleras om du väljer att göra en inneluftventilerad grund.

Från grunden sugs luften vidare med hjälp av en kanalfläkt eller vinddriven ventilator ut i det fria. Antingen direkt ut eller via en frånluftsvärmepump som tar till vara spillvärmen.

Viktigt att tänka på!

Viktiga förutsättningar är att grunden är tät mot uteluften och isolerad mot marken och mot grundmurar. Rumsluftens temperatur får inte avkylas mer än fem-sex grader i grunden för att inte riskera fuktproblem. Tätheten uppnås enklast med en plastfolie på marken som även dras upp på insidan av grundmuren. Värmeisoleringen görs med tio till tolv cm mineralull som läggs ut på marken och dras upp på insidan av grundmurarna.

Denna artikel är publicerad i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Läs mer: Du hittar mer om byggnadsvård på föreningens sajt.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen