Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Jakt & fiske 18 december 2015

Naturvårdsverket: Ja till licensjakt på 46 vargar

Naturvårdsverket säger ja till den licensjakt på 46 vargar som fem länsstyrelser beslutat om. Man har överprövat de överklagade som kommit in och konstaterat att samtliga beslut uppfyller kraven i jaktförordningen.

En artikel om jakt & fiske i samarbete med  Jaktmarker & Fiskevatten.

Naturvårdsverket säger ja till den licensjakt på 46 vargar som fem länsstyrelser beslutat om. Men samtidigt underkänner Högsta förvaltningsdomstolen beslutsordningen och kräver att licensjakten på varg ska kunna överklagas till domstol.

Inom loppet av några timmar kom beskeden från Naturvårdsverket och Högsta förvaltningsdomstolen. Först ut var Naturvårdsverket som gav sitt medgivande till den licensjakt på varg som fattas av länsstyrelserna i mellersta Sverige.

”Följer reglerna”

─ Vi har noga gått igenom de överklagade besluten och bedömer att de följer de regler som finns och att de uppfyller samtliga kriterier för licensjakt. Vi kan även se att länsstyrelserna har samverkat inför besluten, vilket är viktigt eftersom det ger en överblick, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen art- och områdesskydd.

Hon uttalar sig i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket där man också konstaterar att det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas: Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar, jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen, jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

”Tydligt syfte med jakten”

─ Länsstyrelserna visar i sina beslut att det finns ett tydligt syfte med jakten och att det saknas annan lämplig lösning. Vargstammen i Sverige har gynnsam bevarandestatus och antalet vargar som får skjutas vid årets jakt påverkar inte detta, säger Gunilla Ewing Skotnicka avslutningsvis i pressmeddelandet från Naturvårdsverket. Vidare bedömer Naturvårdsverket att antalet vargar i besluten är en begränsad mängd med hänvisning till bevarandestatusen och syftet med jakten.

Vargstammen omfattar enligt det senaste inventeringsresultatet 415 vargar.

Särskild hänsyn till genetiskt viktig varg och jakten ska vara selektiv. Det innebär att jakten endast får ske i utpekade områden och att revir med känd etablering av genetiskt viktiga vargar inte omfattas av jakten.

Kan avlysa jakten

Länsstyrelserna har utöver det beslutat att avlysa jakten om en genetiskt viktig varg uppehåller sig i jaktområdet, för att säkerställa att den inte skjuts. Enligt Naturvårdsverket kan licensjakten på varg kan starta den 2 januari 2016. Totalt får 46 vargar skjutas.

Men bara någon timma efter Naturvårdsverkets besked meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att man underkänner beslutsordningen.  Domstolen menar att ett sådant förfarande strider mot EU-rätten.

Domstolen hävdar i sitt beslut att EUs så kallade livsmiljödirektiv ställer klara, detaljerade och ovillkorliga krav på medlemsstaternas lagstiftning när det gäller att skydda hotade arter som till exempel vargen.

Krav på domstolsprövning

Jakt kan endast tillåtas under vissa angivna förutsättningar. I EU-domstolens rättspraxis ställs krav på möjligheter till domstolsprövning när det gäller att skydda enskildas rättigheter.  I praktiken innebär det att miljöorganisationer kan som företrädare för allmänna intressen göra gällande rättigheter som baseras på livsmiljödirektivet.

Högsta förvaltningsdomstolen anser därmed att förbudet i jaktförordningen mot att överklaga beslut om jakt efter skyddade arter står i strid med EU-rätten.

Den vägledande domen får omedelbara konsekvenser.

– De beslut som Naturvårdsverket tagit om varje län kan nu överklagas till respektive förvaltningsrätt, säger Anneli Nivrén, presschef på Naturvårdsverket.

 

Jaktmarker och Fiskevatten

Läs också: Fler artiklar för dig som jagar och fiskar.

Följ Jaktmarker&Fiskevatten på Instagram:

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Missa inte vår webbshop

Lär dig i din takt

Upptäck nya platser med

Läs artiklar i säsong

Till toppen