Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Land 23 maj 2015

Proffsen svarar: Så ska hela landet lyfta sig ur krisen

Thomas Norrby och Erik Westholm på Sveriges lantbruksuniversitet ser stora möjligheter för landsbygden.– Landsbygden kan bli en experimentverkstad för ett miljövänligt samhälle, säger Erik Westholm.

Bild 1/4 FOTO: Torbjörn Österholm
Bild 2/4
Bild 3/4
Bild 4/4

Thomas Norrby är lärare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där han bland annat utbildar studenter till landsbygdsutvecklare. Utbildningen tog han själv initiativ till och den rullar på med stor framgång sedan 2008.

– Vi har fullt med studenter, säger Thomas Norrby. Nu är två årskullar ute och jobbar, till exempel i kommuner eller som egna företagare.

Ge några nycklar till framgång för landsbygden!

– Jag tror mycket på att stärka förståelsen för den lokala ekonomin. Om samhället drar tillbaka service blir utmaningen för närsamhället att fylla på av egen kraft. Det finns i dag en rad lokalt styrda utvecklingsbolag som tar över fastigheter, bygger bostäder, driver företagshus och vårdcentraler. Nygarn (www.nygarn.se) och Virudden (www.virudden.se) på Gotland är två exempel. På Gotland har de lokala utvecklingsbolagen dessutom en samarbetsorganisation för att kunna ta nya steg i utvecklingen och lära sig av varandra.

norrby
Tomas Norrby, SLU.

Vad krävs på en ort för att människor ska ta över och driva verksamheter?

– Samverkan, social tillit, lokalt ledarskap och en lust till nya perspektiv. Ingen kan tvinga fram detta utifrån, men självklart har framför allt kommunen en avgörande roll.

Vad ska den göra?

– Planera med hela kommunen som utgångspunkt och arbeta nära de lokala grupperna. I dag utgår många kommuner från tätorten och landsbygden blir någon slags bihang. De kommuner där politiker, tjänstemän och landsbygdens företagare och föreningar samarbetar är vinnare.

Ge fler exempel på hur samhället kan stötta lokala krafter!

– Bygga ut infrastrukturen, den hårda, men inte minst den mjuka. Bredband är absolut nödvändigt. Men en genomtänkt strategi för en återkommande dialog med bygderna är lika viktigt.

Thomas Norrby och hans studenter är ofta ute på fältet och möter orter i förändring. De ser hur människor växer och får energi av att ta ansvar.

– Landsbygden är mer intressant än på länge, säger Thomas Norrby.

Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling, hoppas att landsbygden kan bli förnyelsens landskap när fixeringen vid storstaden ebbar ut. Han har i flera artiklar diskuterat den svartmålning av landsbygden som pågår i medierna.

– Staden tycks vara en effektiv maskin för den tillväxt som är förhärskande idag. Men alltfler inser ju att den tillväxtens konsekvenser får kommande generationer betala ett högt pris för.

– Landsbygden lämpar sig väl som en experimentverkstad för att testa alternativa livsstilar och verksamheter. Vi kommer närmare kretslopp, hushållning och biologiska resurser, menar han.

Kommer landsbygden alltså att överleva?

– Ja, landsbygdens naturresurser är tidlösa värden som blir allt viktigare i ett globalt perspektiv. Hur de ska anpassas till en stark efterfrågan och efter olika önskemål från närboende och turist- och fritidsintressen är en tung framtidsfråga, säger Erik Westholm och visar en purfärsk bok om den nordiska skogen där han och andra forskare diskuterar den frågan.

Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling.
Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling.

– Urbaniseringen har pågått i 150 år och landsbygden har visat en enorm seghet, trots allt. Det tyder på uthålliga strukturer i lokalsamhället som vi ska värna om. Jag delar inte tron på att jättelika tekniska lösningar ska klara framtidens problem, till exempel att Europas energiförsörjning ska klaras med solceller i Sahara.

Erik Westholm pekar också på att det finns landsbygdskommuner som växer, bruksorter med problem ger inte hela bilden av landsbygden, menar han. Visst försvinner service, men den digitala revolutionen skapar samtidigt ett brett utbud av tjänster och information.

Att storstäderna växer beror inte på en massflykt från landsbygden utan på ett födelseöverskott i storstadsområdena och invandring från andra länder.

Kan du peka ut orter som inte kommer att klara utmaningarna?

– Nej, det är inte min uppgift som forskare. Men ingen plats är dömd på förhand, enskilda människor kan vända utvecklingen.

Erik Westholm tycker att debatten om framtiden ofta är för kortsiktig och smal. Vi borde ha ett bredare och åtminstone ett 20-årigt perspektiv, menar han.

– Sverige påverkas av flyktingströmmar undan krig och elände, säger han. Miljökatastrofer kan förstärka trenden. Vissa kommuner ökar sin befolkning redan nu på grund av flyktingströmmen och här öppnar sig möjligheter för det lokala näringslivet. Det behövs arbetskraft som ju också ger skatteintäkter.

Här är 100 tips om hur landsbygden ska överleva

Relaterade artiklar

Lands Nyhetsbrev

Gör som 49 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter
Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.


Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen