Gå till innehåll
Shopping Utbildning
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Land 11 september 2015

"Så vill vi rädda svenska landsbygden"

ÅSIKT Vi vill arbeta för en levande landsbygd med en fungerande matproduktion. Men om vi menar allvar med en levande landsbygd med inhemsk livsmedelsproduktion måste vi agera snabbt. Fortsätter utvecklingen finns snart inga matföretag eller lantbrukare kvar.

Vi har arbetat fram en rapport ”Från Jord till Bord” där vi tagit fram en rad olika förslag till ökad livsmedelsproduktion, ökat landsbygdsföretagande och bättre villkor för våra lantbrukare att kunna stärka sin konkurrenskraft.

Vi har fokuserat på livsmedelsproducenternas potential att bidra till arbetstillfällen och tillväxt. Utgångspunkten måste vara att underlätta, snarare än bestraffa våra företagare, få bort regelkrångel och byråkrati samt betrakta våra matföretagare som entreprenörer. Svensk livsmedelsproduktion har potential att skapa många fler jobb under rätt förutsättningar. För fler jobb och tillväxt måste vi dra nytta av en gemensam marknad med fler än 500 miljoner konsumenter genom att både producera mer och exportera mer.

Förslagen syftar till att stärka förutsättningarna för företagande på landsbygden, genom konceptet från jord till bord. För att överleva måste livsmedelsproducenterna ha en marknad att sälja sina produkter på. Idag upplever många företag en svårighet att marknadsföra sina företag, till och med skyltning utmed våra vägar kan vara ett problem. Detta är en i raden av förenklingar som måste genomföras.

Idag står många livsmedelsföretagare på flera ben exempelvis primärproduktion och gårdsbutik. De gör att de har med många olika myndigheter att göra. Dessa vill vi tvinga samarbeta bättre för att främja företagandet. Därför föreslår vi en samverkansgrupp för tillväxt som ska verka för att myndigheter samordnar sina besök och underlättar för företagen. Vi vill också arbeta för att myndigheter ska arbeta mer proaktivt och hjälpa företagare med tips och råd så att de klarar att leva upp till de regelverk som finns. Den uppgiften har myndigheter redan idag men efterlevs inte alltid.

Äldre, sjuka och barn har rätt att få mat som är lokalproducerad och som uppfyller de krav man kan ställa på sin måltid. Offentlig upphandling står för 15-18 % av Sveriges BNP och är en viktig fråga för en levande landsbygd. Tyvärr innebär regelverket att lokala företagare och mindre producenter många gånger inte har möjlighet att vara med i upphandlingarna. Vi föreslår en förenklad upphandlingsprocess online, fler uppdelade upphandlingar så fler mindre leverantörer får chansen att delta.

Dessutom är det viktigt att man följer upp så att de varor man har beställt verkligen har levererats. Mer aktiva upphandlare ger nya möjligheter för fler lokalproducenter att kunna delta.

Vi vill också att gårdsförsäljning av alkohol tillåts. Det är nödvändigt för att locka turism, skapa jobb och öka tillväxten på landsbygden. I Finland finns fungerande regler för gårdsförsäljning trots statligt monopol. Detta är enligt en tidigare utredning även möjligt i Sverige.

Ursprungsmärkning av allt kött, var djuret är fött, uppfött och slaktat är viktigt för att man som konsument ska känna sig trygg med det man konsumerar. Det är ett viktigt steg för att svenska producenter ska kunna profilera sig och för att konsumenterna ska kunna göra ett medvetet val. Sverige har ett ovanligt lågt användande av antibiotika i djurhållningen vid en jämförelse med andra länder inom EU. Ett införande av obligatorisk ursprungsmärkning kommer hjälpa svenska producenter genom att intresset för svensk mat ökar. Vi tar också kampen för att alla länder inom EU måste genomföra de regler som vi redan kommit överens om.

Slutligen, och absolut viktigast, så behöver våra lantbrukare ha samma ekonomiska villkor att konkurrera som resten av Europas bönder. Idag har svenska lantbrukare skatter och regler att följa som gör att vi hamnar i en sämre konkurrenssituation än genomsnittet i EU. Menar vi allvar med att vi vill skapa en ökad svensk matproduktion, öka försäljningen av svensk mat, öka exporten och därmed skapa jobb och tillväxt på den svenska landsbygden, måste vi ta bort fördyrande skatter och minska regelbördan för svenska bönder.

Vad tycker du? Skriv en debattartikel!

Läs mer om att stärka svensk landsbygd:

 • Lantbrukarna som gasar sig ur krisen
 • Kevin lyfter den lokala maten – satsar på producentkök
 • Tio orter som gjorde slag i saken
 • Relaterade artiklar

  Lands Nyhetsbrev

  Gör som 49 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

  Missa inga nyheter
  Gratis

  Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.


  Läs fler artiklar från Land.se

  Till toppen