Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Land 27 april 2017

Svenska Pärlor: 21 vackra platser i hela Sverige

Det finns många undersköna naturområden i vårt avlånga land. I en stor omröstning lät Världsnaturfonden, WWF, allmänheten och en expertjury rösta fram en plats i varje län som är särskilt vacker och extra skyddsvärd.

Bild 1/17
Bild 2/17
Bild 3/17
Bild 4/17
Bild 5/17
Bild 6/17
Bild 7/17
Bild 8/17
Bild 9/17
Bild 10/17
Bild 11/17
Bild 12/17
Bild 13/17
Bild 14/17
Bild 15/17
Bild 16/17
Bild 17/17

De 21 vackraste platserna – län för län

Blekinge län, Hanö

Hanö i Blekinge.
Hanö i Blekinge. Foto: Lena Westerberg.

På lummiga Hanö i Hanöbukten växer många olika sorters lövträd, buskar och 230 olika blomsorter – däribland orkidéer, gulsippa och blåklocka. Överallt ser du även hagtorns- och nyponrosbuskar.

Dalarnas län, Ore skogsrike

Ore skogsrike, Dalarna.
Ore skogsrike, Dalarna. Foto: Sebastian Kirppu.

Ore skogsrike i norra Rättvik är ett av få landskapsområden med riktigt mycket urskog. Här finns också många rödlistade insekter.

Gotlands län, Hoburgen med vattenomgivningar

Hoburgen, Gotland. Foto: Lennart Kalderen.
Hoburgen, Gotland. Foto: Lennart Kalderen.

Hoburgens miljö är världsunik. Här finns förstås turistmagneten Hoburgsgubben – en rauk som liknar ett manshuvud i profil. Men det finns dessutom flera grottor samt Sveriges näst ljusstarkaste fyr, byggd 1846. Våradonis, Sankt Pers nycklar och praktbrunört blommar på den näringsfattiga alvarmarken i området.

Gävleborgs län, Limön

Limön, Gävleborg. Foto: Gävle kommun.
Limön, Gävleborg. Foto: Gävle kommun.

På Limön i Gävles skärgård är jorden kalkrik. Det bäddar för arter som olvon, getapel, skogstry, nyponros, spåtistel, blonäva och massor av havtorn. Fågellivet är rikt och domineras av så kallade vitfåglar; vigg, svärta, roskarl, tobisgrissla och småskrake.

Hallands län, Galtabäck-Lynga

Galtabäck-Lynga, Halland. Foto: Patrik Leonardsson.
Galtabäck-Lynga, Halland. Foto: Patrik Leonardsson.

Galtabäck-Lynga är en långsträckt så kallad strandäng – det vill säga en äng som översvämmas av saltvatten med jämna mellanrum. Stranden är full av grunda havsvikar och strandlaguner. Tre större vattendrag har sina utlopp i området och här finns gott om fåglar som kärrhök och grönbena.

Jämtlands län, Flatruet

Flatruet, Jämtland. Foto: Börje Olsson.
Flatruet, Jämtland. Foto: Börje Olsson.

Flatruet är en vidsträckt platå med underbar rikedom av moränformer. Här finns även en rished med enbuskar som för tankarna till Ölands alvar. I området finns dessutom Sveriges högst belägna landsväg och Mittådalens sameby har sina betesmarker och en renskiljningsplats här.

Jönköpings län, Skiröområdet

Skiröområdet, Jönköping. Foto: Pär-Olof Högstedt.
Skiröområdet, Jönköping. Foto: Pär-Olof Högstedt.

Skirö brukar kallas för Smålands trädgård. Floran är väldigt rik, terrängen kuperad och det finns flera sjöar här – samt unika insekter och många intressanta ekmiljöer med grova ekar i sydlänta betesmarker.

Kalmar län, Alsterån

Alsterån, Kalmar. Foto Mönsterås kommun.
Alsterån, Kalmar. Foto Mönsterås kommun.

Alsterån är en av Smålandskustens mest värdefulla vattendrag, enligt Världsnaturfonden. Dalgången är full av isälvsterasser, sprickdalar, forsnackar och andra isälvsfenomen. Här växer också mosippa, ängskära, brudborste, skogsklocka och myrlilja.

Kronobergs län, sjön Möckeln i Helgeåns vattensystem

Möckeln, Kronoberg. Foto: Frida Edlund.
Möckeln, Kronoberg. Foto: Frida Edlund.

Möckelns stränder är steniga och omges av främst lövskog. På vissa ställen hittar du rullstensåsar och i sjön finns många öar och halvöar.

Norrbottens län, Karatj-Råvvåive

Karatj-Råvvåive, Norrbotten. Foto: Frédéric Forsmark.
Karatj-Råvvåive, Norrbotten. Foto: Frédéric Forsmark.

Karatj-Råvvåive är ett över 13 000 hektar stort fjällområde med över hundra år gammal skog. Området präglas också av kalfjäll, urskogsklädda berg, utbredda klipphällar, stora myrmarker, bäckar och sjöar. Här finns totalt ett 50-tal rödlistade arter. Bland annat tretåig hackspett, lappmes och pilgrimsfalk.

Skåne län, Torups bokskog i Svedala kommun

Torups bokskog, Skåne. Foto: Svedala kommun.
Torups bokskog, Skåne. Foto: Svedala kommun.

Vid Torups renässansslott ligger en bokskog på 340 hektar. Här finns otaliga strövstigar, vindskydd, eldstäder och ett kafé. Naturen är otroligt variationsrik. I dammen bor grodor och vattensalamandrar och en del av skogen klassas som urskog. Många av träden har en helt unik insektsfauna.

Stockholms län, Kagghamraån

Kagghamraån, Stockholm. Foto: Sten Modén.
Kagghamraån, Stockholm. Foto: Sten Modén.

Kagghamraån är en av de viktigaste vattendragen för havsöringens reproduktion längs Svealandskusten. Det finns flera raviner och vid sjön Getaren hittar du en välbevarad kvarnmiljö från senmedeltid.

Södermanlands län, Hartsö marina områden

Hartsö, Södermanland. Foto: Lena Kautsky.
Hartsö, Södermanland. Foto: Lena Kautsky.

Ön Hartsö i Nyköpings skärgård är mycket variationsrikt och viktigt för en rad olika sjöfåglar. I vattnen simmar strömming, skarpsill och musslor.

Uppsala län, Årike Fyris

Årike Fyris, Uppsala. Foto: Sara Arvidsson.
Årike Fyris, Uppsala. Foto: Sara Arvidsson.

Fyra kilometer från Uppsala centrum ligger Årike Fyris. I området finns vackra ekmiljöer och hassellunder samt stora ängs- och betesmarker. Här kryllar det av häckande och rastande fåglar.

Värmlands län, Lurön

Lurö skärgård, Värmland. Foto: Öyvind Lund.
Lurö skärgård, Värmland. Foto: Öyvind Lund.

I Lurö skärgård har det funnits flera jordbruk och en skola, men nu är ön obebodd. Ruinerna av Lurö kloster är ett populärt besöksmål. Här finns många  ovanlig arter, bland annat dvärglin, granspira och strandlummer – samt unik stäppartad torräng. Ett fint flyttfågelstråk går också över öarna.

Västerbottens län, Rönnbäcksnäset

Rönnbäcknäset, Västerbotten. Foto: Marie Persson.
Rönnbäcknäset, Västerbotten. Foto: Marie Persson.

På Rönnbäcknäset strax söder om Hemavan och Tärnaby växer flera hundra år gammal skog, samt ostticka, urskogsticka och skrovellav. Här finns också rödlistade arter, till exempel tretåig hackspett. Det finns också björn och lo här. Området är ett traditionellt samiskt kulturområde med renbete.

Västernorrlands län, Mjältön med omgivande vatten

Mjältön, Västernorrland. Foto: Annelie Eriksson.
Mjältön, Västernorrland. Foto: Annelie Eriksson.

Mjältön är Sveriges högsta ö. Den höjer sig 236 meter över havet. Utsikten från toppen och över Mjältösundet är storslagen. På ön finns även grottor, klapperstensfält, sandstränder, branta stup och vikar. Växtligheten består av gles tallskog och en rik flora.

Västmanlands län, Hedströmmen

Hedströmmen, Västmanland. Foto: Marco Helmisaari.
Hedströmmen, Västmanland. Foto: Marco Helmisaari.

Hedströmmen har format Bergslagens vackraste dalgång som bjuder på steniga forsar och dramatiskt lövskogsklädda sluttningar, branter och raviner. I strömmen finns hotade arter som flodpärlmusslan, stensimpa och ett stort öringsbestånd. Kungsfiskare, mindre hackspett och forsärla är det också gott om.

Västra Götaland län, Marstrands skärgård

Marstrands skärgård, Västra Götaland. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.
Marstrands skärgård, Västra Götaland. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

I vackra Marstrands skärgård finns klippor, kortare sand- eller blockstränder och sammanhängande områden med vass och havssäv.

Örebro län, Hackvad

Hackvad, Örebro. Foto: Länsstyrelsen i Örebro län.
Hackvad, Örebro. Foto: Länsstyrelsen i Örebro län.

I Hackvad i Lekebergs kommun hittar du höjdryggar av morän, så kallade drumliner. Drumlinerna är ovala och långsträckta och bildades när inlandsisen drog sig tillbaka för drygt 13 000 år sedan.

Östergötlands län, Sturefors eklandskap

Sturefors eklandskap, Östergötland. Foto: Foto: Ola Jennersten.
Sturefors eklandskap, Östergötland. Foto: Foto: Ola Jennersten.

Öster om Linköping ligger Sturefors eklandskap. En tiondel av området utgörs av ekdominerade skogar och hagmarker – vilket gör platsen till den kanske ektätaste i Sverige.

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen