Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 13 juli 2018

Centerpartiets partiledare Annie Lööf: ”Vi vill satsa stort på fler poliser i hela landet”

Maramö

Landsbygden som ett myller av liv och företagsamhet. Och fler poliser och trygghet i hela landet. Det är Centerpartiets partiledares framtidsvision.

 Centerpartiets partiledare Annie Lööf hemma på föräldragården i Maramö, i Värnamo kommun.
Centerpartiets partiledare Annie Lööf hemma på föräldragården i Maramö, i Värnamo kommun. FOTO: Lina Alriksson

Partiledarintervju – del 5

Vilka förslag har de åtta riksdagspartierna för de små kommunerna, den svenska maten, sjukvården och vägarna på landsbygden? Här är del 5 i Lands serie av partiledarintervjuer inför valet i höst, med Centerpartiets ledare Annie Lööf.Läs också: Del 1 – Stefan LöfvenLäs också: Del 2 – Isabella LövinLäs också: Del 3 – Jimmie ÅkessonLäs också: Del 4 – Jonas SjöstedtLäs också: Del 6 – Ulf KristerssonLäs också: Del 7 – Jan BjörklundLäs också: Del 8 – Ebba Busch Thor

Hon blir fotograferad på föräldragården i Maramö, nära Värnamo i Småland. Här växte hon upp i en typisk landsbygdsmiljö som har präglat henne.

Och Centerpartiets partiledare Annie Lööf vill överföra den livskraftiga småföretagarandan från sin hembygd till hela Sveriges landsbygd.

Annie Lööfs hembygd

Hur mår din hembygd?

– Den mår väldigt bra, men det är ingen självklarhet. Värnamo är en industritung kommun, beroende av fordonsindustri som har gått igenom ett stålbad de senaste tio åren på grund av finanskris och att exporten gick ned. Men den klarade att stå stark tack vare ett diversifierat, brett näringsliv. Och så Gnosjöandan med tätt samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle.

– Värnamo och hela regionen är oerhört välmående med många starka, växande småföretag som skapar jobb. Här ser man inte nyanlända människor som en belastning utan som en resurs. Jag är otroligt stolt över att komma därifrån. Där finns mycket av de värderingar som jag drivs av i politiken.

Skulle det kunna vara en modell för landsbygden i övriga landet?

– Ja, självklart. Värnamo består av en stor centralort och ett antal mindre orter. Det man har gjort från politiskt håll är att satsa i hela kommunen. När man bygger nya äldreboenden och rustar upp skolor gör man det ute i de mindre orterna för att skapa framtidstro och visa att kommunen ser dem, att de är viktiga.

De små kommunernas överlevnad

Hur ska de små kommunerna med minskande befolkning överleva?

– Väldigt många av de riktigt små kommunerna har ju välkomnat alla de nyanlända som har kommit till vårt land. Utan invandring hade de ju haft en mycket negativ befolkningsutveckling. De har också har varit väldigt måna om att de personer som kommit snabbt ska få arbete och försörjning, för då får de också in skatteintäkter för att kunna ha en bra välfärd.

Har Centerpartiet några konkreta förslag?

– Ja, vi vill se likvärdiga villkor i hela landet. Många av de här kommunerna, särskilt de små, har inte ekonomiska resurser att ge sina invånare samma möjligheter till skola och äldreomsorg. Så vi lägger 25 miljarder till kommuner och landsting mer de kommande fyra åren än vad regeringen. Men eftersom förutsättningarna och behoven ser så otroligt olika ut så går vi fram med en stor, generell välfärdssatsning, där kommunerna själva lokalt får fatta besluten.

Har ni fler förslag?

– Vi har lagt över 90 konkreta förslag som vid driver. Som ett infrastrukturlyft i hela landet. Vi vill de kommande tre åren lägga 300 miljoner att rusta upp de enskilda vägarna och 700 miljoner på att stärka den kommersiella servicen, som bensinmackar, lokala mathandlare och få samhällsservicen som post- och systemombud, under ett tak.

Ni vill slopa kravet på bygglov på landsbygden?

– Vi tycker att fastigheter på landsbygden, utanför detaljplanerat område, ska få bygga ut och om utan bygglov. För att underlätta och ge en signal om att vi ser utveckling och drivkraft där som något positivt.

Och ta bort fastighetsskatten på kommersiella lokaler?

– Ja, vi vill ta bort fastighetsskatten de första 10 åren när man tar över lokal som har stått tom länge och fyller den med liv. Vi ser ju många orter runt om i landet, där butiksfönster gapar tomma och den utvecklingen måste vi vända.

Den svenska maten

Hur viktig är svensk livsmedelsproduktion?

– Det är en av våra absolut viktigaste frågor, maten är i fokus för väldigt mycket. Hur vi skapar jobb på landsbygden och den gröna omställningen av Sverige. Bönderna är ryggraden i den svenska landsbygden. Ett livskraftigt jordbruk, men även skogsbruk, ger många ringar på vattnet på landsbygden i form av andra jobb. Allt från rörmokare till serviceyrken, men också gårdsbutiker, restauranger och caféer, ja hela besöksnäringen gynnas.

Hur ska svensk mat stå sig i konkurrensen från billig importmat?

– Det ena är att allt fler inser värdet av det som produceras i Sverige, och att deras val i butiken har betydelse. Vi har ett av världens mest miljövänliga jordbruk, med det högsta djurskyddet och bland den lägsta användningen av antibiotika i världen. Och beteenden går faktiskt att förändra. Vi ser ett trendbrott i Jordbruksverkets rapport om att vi köper mer svenskt kött, samtidigt som köttkonsumtionen totalt minskar.

– Det andra är att skapa bra villkor för våra bönder. Vi behöver från politikens sida sänka kostnader, minska regelkrångel, få ett jämbördigt djurskydd i hela EU för att våra svenska bönder ska kunna konkurrera.

Hur vill ni sänka kostnaderna?

– Vi vill till exempel ta bort arbetsgivaravgifterna för landets mjölkbönder för att underlätta och även sänka den generellt för alla företagare. Och ha en större återföring vad gäller dieselskatten för bönder och göra det skattefritt att tanka biobränslen.

Ni vill även ändra i lagen om offentlig upphandling?

– Vi har en väldigt strikt lagstiftning i Sverige som våra bönder ska leva efter, med rätta vad gäller djurskydd och miljö, då är det höjden av dubbelmoral att man för skattepengar upphandlar mat till sjukhus, skolor och äldreboenden som aldrig hade fått produceras i Sverige. Det vill vi ändra på. Vi vill ställa krav på att våra offentliga kök bara ska få upphandla det som är lagligt att producera i Sverige.

Vilket är ert viktigaste förslag för att förenkla för företagen?

– Den stora frustrationen bland landets företagare handlar om myndigheternas service. Så vi fick igenom i landsbygdskommittén, ett förslag om en servicegaranti för företag vad gäller myndighetsutövning, en gräns vad gäller handläggningstid.

Och myndigheterna ska bli mer hjälpsamma?

– Ja, många företagare försöker verkligen göra rätt, kanske anställa någon till, ha fler ben att stå på och så fastnar man i byråkrati och blanketträsk. Därför vill vi att myndigheter inte bara ska granska och kontrollera utan också vara rådgivande och hjälpa företagare att göra rätt.

Framtidsvision

Vilken är Centerpartiets drömvision för landsbygden?

– Jag ser en landsbygd med ett myller av företagsamhet och framtidstro. Med både storskalig och småskalig livsmedelsproduktion sida vid sida. Det är ju landsbygden och företagen där som kommer att vara nyckeln i den gröna omställningen av samhället med ökad självförsörjning på både livsmedel och biobränslen.

Sjukvården

Hur vill ni lösa bristen på läkare och sjuksköterskor i mindre kommuner på landsbygden?

– Vi har föreslagit att flera yrkesgrupper, som läkare och sjuksköterskor, under ett visst antal år får sina studieskulder avskrivna i vissa kommuner. Vi måste vända utvecklingen med avfolkning på många orter där det är svårt att rekrytera jurister till tingsrätten, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor till sjukhus. Men det viktigaste handlar om trygghet i hela landet, då gäller både kortare vårdköer, fler vårdcentraler men också nära och synlig polis i hela landet.

Ni vill ha fler poliser?

– Ja, människor är frustrerade över att tryggheten inte finns i hela landet. Att en yta i Västerbotten lika stor som Danmark täcks av en polisbil, till exempel. Vi har föreslagit 10 miljarder mer för att stärka hela rättskedjan med fler poliser i hela landet. Både löner och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket och fylla de nya utbildningsplatser vi nu bygger ut.

I dag kan vården vara olika beroende på var i landet man bor. Hur ska den bli jämlik?

– Vårdköerna skiljer sig dramatiskt åt i landet, de är längst i Jämtland och Norrbotten och som kortast i Jönköping, Stockholm och Halland. Här har vi föreslagit en kömiljard där vi kortar köerna. En orsak till köerna är brist på specialistsjuksköterskor. Därför föreslår vi ett sjuksköterskelyft på 4 miljarder, med en examensbonus på 60 000 kronor efter fem arbetsår som sjuksköterska. Och att sjuksköterskor som vill utbilda sig till specialistsjuksköterskor får göra det med full lön. Kompetensen måste spridas över hela landet för att kunna korta köerna.

Landsbygdskommittén

Vilka förslag är de viktigaste från Landsbygdskommittén?

– Att genomföra målet om att flytta ut 10 000 statliga jobb i landet.

– Att fullfölja den nationella satsningen på att bygga ut bredband i hela landet.

– Polisens närvaro, en tillgänglig polis och rättsstat i hela landet som staten finns närvarande i så att delar av landet inte känner sig bortglömda.

Annie Marie Therése Lööf

Ålder: 34 år.

Bor: Hus i Nacka.

Gör: Partiledare för Centerpartiet.

Familj: Maken Carl-Johan Lööf, 38 år, och dottern Ester, snart 3 år.

Drömmer om: En fin sommar tillsammans med familjen, många bad med dottern och god mat för att samla energi inför den viktiga valrörelsen.

Övrigt: Har just kommit ut med sin självbiografi Sanningens ögonblick.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen