Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 6 september 2022

Daniel Bäckström (C): "Vi vill bygga bort den digitala klyftan mellan stad och land"

Miljardsatsning på fullgod digital uppkoppling i hela landet, fördubblad sänkning av dieselskatten för bönder och statsbidrag till vägbelysning. Det är några av Centerpartiets viktiga valfrågor enligt Daniel Bäckström, partiets landsbygdspolitiska talesperson.

FOTO: Fredrik Wennerlund

Vilken landsbygdsfråga tycker Centerpartiet är viktigast?

– God mobiltäckning och bredbandsuppkoppling är så viktigt för livskvalitet, trygghet, service och företagande i hela landet. Fortfarande finns stora problem med dålig bredbandsuppkoppling och mobiltäckning på landsbygden och för tågresenärer och bilister.

– Det finns en tydlig digital klyfta mellan stad och land. Samtidigt blir digitaliseringen allt viktigare för företag på landsbygden, särskilt för jord- och skogsbruket.

Hur vill ni konkret åtgärda det?

– Vi vill investera en miljard kronor per år för att bygga ut mobiltäckningen särskilt i områden där marknaden inte vill investera. Dessa pengar riktar sig till kommuner, regioner och andra organisationer för att förbättra mobiltäckningen.

– Vi vill även satsa mer på bredbandsuppkoppling i hela landet och bygga bort de vita fläckar som idag finns.

Sedan minst ett år har bränslepriserna fortsatt att stiga och är ett akut problem särskilt på landsbygden. Hur ser Centerpartiet på det?

– De höga drivmedelspriserna har lett till en tuff situation för många, och främst dem som lever på lands- och glesbygd, eller livnär sig inom de gröna näringarna. Vi har därför presenterat flera förslag.

– Vi vill sänka skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten, stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel, reformera reseavdraget med ett ökat landsbygdsfokus samt öka biodrivmedelsproduktionen i Sverige.

– Vi har också drivit på för att fördubbla dieselnedsättningen för jordbruket.

Utbyggnaden av vindkraft är en fråga som polariserar och väcker känslor hos människor på landsbygden. Bör utbyggnaden öka eller minska? Hur ser Centerpartiet på frågan om kommunernas vetorätt och utländskt ägande vad gäller vindkraft?

– För att möta ett ökande elbehov kommer en ökad andel vindkraft vara central. Det är det kraftslag som går snabbast att bygga ut i stor skala och behöver därför få goda förutsättningar.

– Centerpartiet vill ha kvar det kommunala vetot, men reformera det för att skapa större förutsägbarhet genom att låta kommunen uttala sig tidigare i processen. Vindkraftsetableringar är och ska fortsatt vara till gagn för kommunerna.

– Det är också därför som vi sedan länge förespråkat att regionalisera fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter. Detta skulle skapa långsiktiga ekonomiska morötter för kommunen, markägare och närboende och bidra till den lokala utvecklingen.

Dåliga vägar är ett stort problem på landsbygden. Har Centerpartiet något konkret förslag? Hur ser ni på kollektivtrafiken på landsbygden överhuvudtaget?

Landets i kilometer räknat största vägnät, de enskilda vägarna är ett finmaskigt, oftast välskött och dominerande vägnät framförallt på landsbygderna i vårt land.

– Över en miljon människor startar/slutar sin dagliga resa vid en enskild väg. I juli i år trädde en ny lagstiftning i kraft som kraftigt förenklar och förbilligar administrationen av vägsamfälligheter.

– Centerpartiet vill fortsätta prioritera underhållet av de enskilda vägarna, inklusive insatser för att förbättra snöröjningen. Vi vill införa ett statsbidrag för att upprusta kommunal vägbelysning på landsbygd och vi vill stärka bärigheten.

– Förutsättningarna att pendla måste utvecklas, där ingår att tågen ska gå i tid och fungerande kollektivtrafik i hela landet.

– Centerpartiet vill satsa även ytterligare resurser för att förbättra laddinfrastrukturen i gles- och landsbygd så att det finns minst en publik snabbladdningsstation minst var tionde mil längs våra stora vägar.

Namn: Daniel Bäckström.

Ålder: 46 år.

Bor: På landsbygden utanför Säffle.

Yrke: Statsvetare och tidigare kommunalråd i Säffle.

Familj: Är gift. Har älghund, tax och nordsvenska arbetshästar.

Drömmer om: Att få fälla en riktigt grann älgtjur på ståndskall.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen