Gå till innehåll
Shopping Utbildning
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 22 augusti 2018

Eldningsförbudet hävt – det gäller i ditt län

Svalare och blötare väder gör att eldningsförbudet nu är upphävt i större delen av landet, även om man ska vara väldigt försiktig med öppen eld.

Man bör även vara fortsatt varsam med vattnet, då grundvattennivåerna trots regnet är låga.

 Eldningsförbudet är hävt i de flesta län och det är fritt fram att grilla. Anledningen är att länet den senaste tiden har fått regn, svalare temperaturer och att brandrisken gått ner markant.
Eldningsförbudet är hävt i de flesta län och det är fritt fram att grilla. Anledningen är att länet den senaste tiden har fått regn, svalare temperaturer och att brandrisken gått ner markant. FOTO: Henrik Isaksson / IBL Bildbyrå

Vädret gör det kanske inte lika intressant att grilla längre, men för den som ändå vill fräsa på kött och grönsaker i sin trädgård så är det fritt fram i princip över hela landet. Bara ett fåtal kommuner har kvar det totala eldningsförbudet, det vill säga att man inte ens får grilla på egen tomt. Däremot har de flesta kvar förbud för gnistbildande bränsle, som ved, samt engångsgrillar.

Kolla först med kommunen

På flera håll är det även ok att grilla på campingplatser och där det finns iordningsställda grillplatser. Innan man tänder på bör man ändå kolla med sin kommun hur läget är just där, eftersom det är på kommunal nivå som förbudet tas bort eller är kvar.

Läs också: Det här gäller när du ska grilla

Orsaken till en lättnad är att brandrisken minskat på grund av regn, även om det fortfarande råder stor brandrisk. Tänk dock på att all eldning sker på eget ansvar, och att man kan bli skadeståndsskyldig om det börjar brinna i skog och mark eller byggnader.

Så här ser det ut i ditt län:

Blekinge

Det generella eldningsförbudet kvarstår, men privatpersoner och företag som grillar eller eldar på den egna tomten eller inom den egna verksamheten undantas. Detta så länge gnistbildande bränsle undviks samt att försiktighet iakttas.

Dalarna

Eldningsförbudet är hävt. Fritt fram att elda vart man vill, under förutsättning att man är försiktig.

Gotland

Eldningsförbudet är hävt. En stor del av ön har fått välbehövligt regn, växtligheten har börjat ta sig och antändningsrisken är nu låg i skog och mark. Men all eldning bör genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet.

Gävleborg

Eldningsförbudet är hävt. Folk uppmanas till fortsatt försiktighet vid vistelse i skog och mark eftersom det fortfarande är torrt trots de senaste dagarnas regn.

Halland

Eldningsförbudet är hävt. Den senaste tidens nederbörd har gjort att brandrisken sjunkit och den ligger nu på en normal eller låg nivå. Även engångsgrillar tillåts, men fortsatt stor försiktighet ska iakttas.

Läs också: Eldningsförbud lättas upp – men faran är långt ifrån över

Jämtland

Eldningsförbudet är hävt. Bedömningen är gjord utifrån prognosunderlag från av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Jönköping

Eldningsförbudet kvarstår i samtliga kommuner i länet. Det är tillåtet att grilla på privat tomt.

Kalmar

Eldningsförbudet är hävt i delar av länet, men i områdena kring Vimmerby, Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar, Borgholm och Mörbylånga får man fortfarande bara grilla på privat mark, inklusive engångsgrill.

Kronoberg

Eldningsförbudet är hävt. Det har över hela länet fallit betydande nederbördsmängder som gör att markytan är fuktig. Samtidigt har svalare och mera mulet väder dämpat avdunstningen. Enligt SMHI:s prognoser är både antändningsrisken och brandspridningsrisken på den lägsta nivån.

Norrbotten

Eldningsförbudet är hävt. På vissa platser i länet råder fortsatt brandrisk och lokala eldningsförbud kan komma att beslutas av berörd kommun. Senaste informationen finns på din kommuns hemsida.

Skåne

Eldningsförbudet är hävt. Det är nu varje kommun som avgör om det är tillåtet att elda eller inte.

Stockholm

Eldningsförbudet är hävt. Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet.

Södermanland

Eldningsförbudet är hävt. Men det är fortfarande torrt i markerna och Länsstyrelsen råder därför till stor försiktighet vid all hantering av eld i skog och mark.

Uppsala

Eldningsförbudet är hävt. Bedömningen är gjord utifrån prognosunderlag från av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Värmland

Eldningsförbudet är hävt. Nederbörden under den senaste veckan har gjort att brandrisken i länet har gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur en brandrisksynpunkt.

Västerbotten

Eldningsförbudet är hävt. Anledningen är att det regnat en del de senaste veckorna, vilket har medfört välbehövlig fukt och att brandrisken därmed inte längre är lika hög.

Västernorrland

Eldningsförbudet kvarstår. Men det är tillåtet att grilla på egen tomtmark eller motsvarande, samt på i förväg iordningsställda grillplatser. Anledningen till förändringen av eldningsförbudet är att risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat. Det är nu fuktigare på ytan, men fortfarande torrt på djupet.

Västmanland

Eldningsförbudet är hävt. Nu råder det lägre risk för brandspridning i skog och mark. Folk som ändå tänkt elda på allmän mark uppmanas till fortsatt försiktighet eftersom det fortfarande kan vara torrt trots den senaste tidens regn.

Västra Götaland

Eldningsförbudet är hävt. Normalläge, där varje kommun tar beslut om eldningsförbud, gäller från och med nu.

Örebro

Eldningsförbudet är hävt. Anledningen är att länet den senaste tiden har fått regn, svalare temperaturer och att brandrisken gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden.

Östergötland

Eldningsförbudet är hävt. Det kan fortfarande vara torrt i marker på vissa håll i länet och fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet.

 Grundvattennivåerna ligger långt under de normala för årstiden i stora delar av landet. Det regn som kommit räcker inte för att fylla upp vattenmagasinen.
Grundvattennivåerna ligger långt under de normala för årstiden i stora delar av landet. Det regn som kommit räcker inte för att fylla upp vattenmagasinen. FOTO: Björn Forenius

Rekordlåga vattennivåer

Inte bara brandrisken ställer till problem i många län, även vattenbristen är ett bekymmer. Grundvattennivåerna i små magasin ligger enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet, med rekordlåga noteringar på vissa håll. I de stora magasinen är nivåerna i många fall under de normala.

Växterna suger upp regnvattnet

Under augusti har det regnat på flera håll och man kan lätt luras att tro att det betyder att vattnet kan användas som vanligt igen. Men regnvattnet sugs i första hand upp av växter, istället för att höja grundvattennivåerna. Enligt Livsmedelsverket krävs det mycket och ihållande regn för att nivåerna ska vända uppåt. Grundvattennivåerna förväntas sjunka ytterligare under slutet av sommaren tills grundvattenmagasinen börjar fyllas på igen i höst.

Använd vatten med måtta

I mitten av augusti hade 85 kommuner utfärdat bevattningsförbud och över 100 andra uppmanade sina invånare att använda dricksvattnet med försiktighet visar en genomgång av krisinformation.se som gjordes den 14-15 augusti. Man ska vända sig till länsstyrelsen eller kommunen för att få information om vad som gäller.

Läs också: Så här spar du vatten

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Populära ämnen på Land.se

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Läs artiklar i säsong

Till toppen