Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 21 augusti 2017

Golfbanan räddar utrotningshotade bin

På Nybro golfklubbs bana finns inte bara hål för bollar. Där finns också små hål i sanden som är boplatser för sällsynta vilda bin. Golfklubben jobbar aktivt för att de ska trivas.

 På sandmarker och åsar i Nybro kommun fanns en insektsfauna av nationellt skyddsvärde, bland annat på golfbanan i Krukebo. Banchef Patrik Tagesson har varit med och tagit fram en skötselplan.
På sandmarker och åsar i Nybro kommun fanns en insektsfauna av nationellt skyddsvärde, bland annat på golfbanan i Krukebo. Banchef Patrik Tagesson har varit med och tagit fram en skötselplan.

Bin flyger lågt över soldränkta, torra sandytor på golfbanan i Krukebo utanför Nybro. Vid en inventering av området visade det sig att de torra, sandiga miljöerna är perfekta boplatser för ett 40-tal ovanliga insektsarter.

För golfklubben var det förvånande.

– Vi vet att vi har bina, men vi har inte vetat hur ovanliga de är. Det är jättekul. Utan att vi vetat om det här har vi gynnat dem, säger Patrik Tagesson som är banchef på Nybro golfklubb.

Gräver bo i sand

För utan att känna till det har skötseln av banan gynnat insektslivet. Niklas Johansson, biolog och insektsexpert vid Länsstyrelsen i Jönköpings län, arbetar med insektsfrågor i flera län. Han förklarar varför de sällsynta bina tycker om golfbanan.

– Vi har många vildbin i Sverige och de gräver ut sitt bo i sand och fyller med pollen. Det är arter som är beroende av blomrika marker och blottad sand.

Stannar kvar

Han berättar att i det gamla jordbrukslandskapet fanns tillgång till sådana magra betesmarker, men att genom jordbrukets moderniseringar har dessa marker minskat.

– Det gamla jordbrukslandskapets insektsarter brukar finnas kvar lite där människan varit på något sätt och rört runt i marken, utan att för den skull gödsla upp. Där kommer golfbanor in i bilden. Jag har varit och jobbat även på Ekerums golfbana på Öland där det pågår flera projekt med insekter, säger Niklas Johansson.

Bina kan inte gräva sig igenom där det blir för tjockt av jord. Det ska vara väldränerat, torrt och fint i boet.

– Samtidigt får det inte gödslas för mycket för då försvinner växterna som de här arterna tycker om. Det kan vara till exempel mindre blåklocka, väddklint och åkervädd, säger Niklas Johansson.

 "Vi har redan 70 fågelholkar på anläggningen som gynnar fåglarna. Och vi har vattensalamandrar i dammar. På något sätt trivs vissa arter här ute", säger Patrik Tagesson, banchef på Nybro golfklubb.
"Vi har redan 70 fågelholkar på anläggningen som gynnar fåglarna. Och vi har vattensalamandrar i dammar. På något sätt trivs vissa arter här ute", säger Patrik Tagesson, banchef på Nybro golfklubb. FOTO: Kristina Wirén

Naturliga bisamhällen

Upptäckten av golfbanans höga naturvärden gjordes vid en inventering av Nybroåsen, som är en del av golfbanan. Bina har byggt stora samhällen i marken på den naturliga sandåsen.

Genom ett LONA-projekt (se faktaruta), som behandlar naturvård har det sedan tagits fram en skötselplan som tar hänsyn till både insekter och golfspelare.

– Vi har gjort åtgärder i perifera miljöer, man gör det inte mitt på green. Om golfbanan skulle vilja ha en vall till bollar som far lite åt sidan, har vi funderat på om vi kan utforma den där vallen på ett sätt som blir en lämplig boplats åt bina, säger Niklas Johansson.

 Nytt för i år är även en boplats för ekoxar på golfbanan.
Nytt för i år är även en boplats för ekoxar på golfbanan. FOTO: Kristina Wirén

Stör inte bina

Golfspelarna stör inte bina, menar Niklas Johansson.

– Det är snarare tvärtom. Golfspelare, maskiner och klippning är det som har gjort att de här höga värdena av bin har behållits på golfbanan. När man missar bollen och slår i backen kan man skämtsamt säga att man gör ett insektsboende, säger han.

Inte heller bina stör golfarna.

– Visserligen kan de stickas i försvar om man tar dem hårt i handen, men de har inte på något sätt ett aggressivt beteende, säger Niklas Johansson.

Flera hotade arter

Ett tiotal arter som hittats på golfbanan är hotade, bland annat ölandsgökbiet och mörkgökbiet som båda är väldigt sällsynta.

– Många av de här arterna har en utbredning som vid upptäckandet omfattade Öland och östra Skåne. Ölandsgökbiet fick sitt namn för att det var bara känt från Öland. Sedan dök det upp inne i Småland, i en population som verkade vara nästan större än de öländska populationerna sammanslaget. Det var överraskande.

Åtgärder för att bina ska trivas är att se till att det finns blottad sand och att skapa blomrika marker.

– Om det finns en blomsteräng så behöver man kanske inte klippa den en gång i veckan utan man låter blomningen gå upp och blomma. I många fall är det faktiskt förskönande åtgärder.

 Väddsandbiet är ett av ett tiotal sällsynta arter av vildbi som har fått en fristad på golfbanan i Krukebo utanför Nybro. I arbetet med banan frilägger man avsiktligt sandytor för binas skull.
Väddsandbiet är ett av ett tiotal sällsynta arter av vildbi som har fått en fristad på golfbanan i Krukebo utanför Nybro. I arbetet med banan frilägger man avsiktligt sandytor för binas skull.

Kan dra nytta av varandra

Niklas Johansson tycker att naturvård och användarvänlighet kan gå hand i hand.

– Det vill jag pusha för i dag, när man ofta för fram polariseringen mellan naturvård och tillgänglighet. De behöver inte konkurrera utan kan dra nytta av varandra, säger Niklas Johansson.

Under sommaren hålls en fältvandring och informationsmaterial håller på att tas fram.

Patrik Tagesson på golfklubben visar områdena där bina trivs särskilt bra. Det är i söderläge på sandiga områden. Flera åtgärder är på gång där klubben ska skapa förutsättningar för insektslivet. Det handlar främst om att ta fram blottad sand. Klubben vill gärna arbeta för att djuren ska trivas.

– Jobbar man med det här då värnar man om naturen också. Det är det som är modern greenkeeping i dag. Du ska vara i harmoni med naturen.

– Vi ska inte ställa till det för någon och alla ska vara nöjda, fram för allt spelarna. Det är en golfbana, det får vi inte glömma, men kan vi få till bra ytor och ändå gynna naturen är det bra. På 80-talet var det med fågelholkarna som det är med bina idag. Att man ordnar bon, säger Patrik Tagesson.

Läs också: Så bygger du ett hotell för bin av lastpallar

LONA – för att hjälpa naturen

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) är en satsning som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Projekttiden kan vara upp till fyra år. Sedan starten 2004 har nästan samtliga kommuner fått del av LONA. Medan Naturvårdsverket fördelar medlen är det länsstyrelserna som beslutar om bidragen.

Ljusning för sällsynt bi

Ölandsgökbiet befarades bara finnas kvar på västra Öland. De senaste decennierna har arten även hittats i östra Småland och i Skåne. Troligen fanns den där fåtaligt, för att sedan öka något under vädermässigt gynnsamma år under 2000-talet.

Arten är knuten till öppna sandmarker med god förekomst av fibblor. Igenväxning och igenplantering är allvarliga hot mot arten.

Liksom bland annat även mörkgökbi och väddsandbi trivs ölandsgökbiet bra på golfbanan i Nybro, där man ser till att blotta sandmarker.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen