Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 6 september 2022

Isak From (S): "Vi vill stärka de små kommunernas ekonomi"

Bättre samhällsservice, ökad produktion av biodrivmedel och ett höjt reseavdrag. Det är några av Socialdemokraternas viktigaste landsbygdsfrågor enligt, partiets landsbygdspolitiske talesperson, Isak From.

 Isak From, landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
Isak From, landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. FOTO: Socialdemokraterna

Vilken landsbygdsfråga tycker Socialdemokraterna är viktigast?

– Välfärden, skolan, vården är särskilt viktig, vi avser fortsätta att stärka de små kommunernas ekonomi. Det starka samhället och samhällsservicen ska finnas oavsett var vi väljer bo.

– Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. Vi prioriterar fler anställda i välfärden framför skattesänkningar, det är särkilt viktigt på landsbygden.

Sedan minst ett år har bränslepriserna fortsatt att stiga och är ett akut problem på landsbygden. Hur ser Socialdemokraterna på det?

– Rysslands krig mot Ukraina har tydligt visat att vi måste bryta vårt stora beroende av oljeproducerande skurkstater som Ryssland och Iran.

– I rådande läge behöver vi mildra konsekvenserna för dem som är mest beroende, därför har vi sänkt bränsleskatterna till EU:s lägsta nivå och för jord- och skogsbruk har vi i princip tagit bort all skatt.

– Vi behöver öka vår egen produktion av biodrivmedel, här har jord- och skogsbruk en nyckelroll som vi vill utveckla. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för en nationell bioekonomistrategi.

– Vi har också föreslagit ett nytt reseavdrag som gynnar landsbygden. En skattereduktion på 25 kronor per mil för alla resor över 1,5 mil på landsbygden och över tre mil i stan, oavsett färdmedel.

Utbyggnaden av vindkraft är en fråga som polariserar och väcker känslor hos människor på landsbygden.

Bör utbyggnaden öka eller minska? Hur ser Socialdemokraterna på kommunernas vetorätt och utländskt ägande vad gäller vindkraft?

– Vi vill förtydliga kommunernas roll vid vindkraft etableringar. Kommunernas veto ska vara kvar, men komma i ett tidigare skede än idag, vi vill också utforma ett nytt återbäringssystem till kommunerna.

– Men, den stora behövliga vindkraftsutbyggnaden ska inte ske på land utan genom stora havsbaserad vindkraftparker.

– Elnätet ska vara i svensk ägo. Utländska företag som investerar i kraftproduktion ska självklart följa svensk lag.

Dåliga vägar är ett mycket stort problem på landsbygden. Hur ser ni på det och på kollektivtrafiken på landsbygden överhuvudtaget?

– Det här är en mycket viktig fråga. Företag och boende på landsbygden ska känna starkt stöd från oss, vi behöver verkligen förbättra vägarna!

– Den socialdemokratiska regeringen har i den nationella infrastrukturplanen prioriterat vägar, särskilt landsbygdsvägar. Bland annat en miljard mer till enskilda vägar och förstärkt stöd med 15 miljarder till drift av enskilda vägar.

– Vi behöver också kraftigt öka anslagen till vägnätet. Vi har nu i nationell plan anslagit 197 miljarder till vägnätet, en ökning med 33 miljarder fram till 2033. Vi följer utvecklingen och är inte främmande för fler satsningar.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen