Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 6 september 2022

Jakob Olofsgård (L): "Vi vill värna friskolorna på landsbygden"

By- och bygdeskolorna lider samma brist på behöriga lärare som skolor i utsatta områden. Att åtgärda detta är en av Liberalernas viktigaste valfrågor, enligt partiets landsbygdspolitiska talesperson, Jakob Olofsgård.

 Liberalernas landsbygdspolitiska talesperson, Jakob Olofsgård.
Liberalernas landsbygdspolitiska talesperson, Jakob Olofsgård. FOTO: Anna Hållams

Vilken landsbygdsfråga tycker Liberalerna är viktigast?

– Att hela landet ska få en likvärdig skola, alla barn ska få samma möjligheter att nå sina drömmar oavsett var i landet du bor.

Hur vill ni konkret åtgärda det?

Friskolereformen har inneburit att by- och bygdeskolor kunnat leva vidare genom starkt lokalt engagemang och det vill vi slå vakt om.

– Men de påverkas också av det som vi kallar bristen i likvärdig skola i Sverige. Ofta har de liknande problem som skolor i utsatta områden i storstäderna med en låg andel legitimerade och utbildade lärare.

– Den bristen vill vi lösa genom en satsning på högre löner, större möjligheter för rektorer att minska den enskilda lärarens arbetsbörda, individuellt fortbildningskonto för lärare, med mera.

Sedan minst ett år har bränslepriserna fortsatt att stiga och är ett akut problem särskilt på landsbygden. Hur ser Liberalerna på det?

– Vi har tre förslag: Vi föreslår en treårig höjning av avdraget för arbetsresor från 18,50 till 23 kronor per mil. Det gynnar glesbygdsbor som är mest beroende av bilen

– Det andra är att krisanpassa fordonsskatten. Vi föreslår en snabb översyn av glesbygdsavdraget på 32 kronor i månaden som är otillräckligt.

– Det tredje är att ge ett snabbspår för utvärderingen av reduktionsplikten, som Liberalerna drivit fram, på grund av kostnadskrisen. Den är det viktigaste styrmedlet för att minska utsläppen, men har också del i den snabba prisuppgången genom kraven på inblandning av fossilfria bränslen som i dag är dyrare än fossila bränslen.

Utbyggnaden av vindkraft är en fråga som polariserar och väcker känslor hos människor på landsbygden. Bör utbyggnaden öka eller minska? Hur ser Liberalerna på frågan om kommunernas vetorätt och utländskt ägande?

– Utbyggnaden av vindkraft måste öka för att vi ska klara klimatmålen, men vi värnar samtidigt det kommunala vetot.

– Kommunerna ska ha fullt bestämmande över markanvändningen i kommunen, vid etablering av större tillståndspliktiga verksamheter, till exempel vindkraftverksparker.

– Vi är mycket oroliga för den stora andelen utländskt ägande speciellt när det gäller kinesiska intressen.

Dåliga vägar är ett stort problem på landsbygden. Har Liberalerna något konkret förslag? Hur ser ni på kollektivtrafiken på landsbygden överhuvudtaget?

– Vi har avsatt 700 miljoner kronor extra i årets skuggbudget för att öka vägunderhållet så att Trafikverket inte ska tvingas sänka hastigheten.

– Vi vill anslå 50 miljoner kronor extra för att förstärka broar och vägar som är viktiga för industri och skogsnäring. Då kan längre och tyngre lastbilar tillåtas vilket är mer klimatsmart då det minskar antalet transporter totalt.

– Vi vill se anropsstyrd kollektivtrafik. Och se över finansiering och skötsel av de enskilda vägarna, bland annat upphandlingen av snöröjning som är ett stort problem.

Pastor och byggprojektledare från Jönköping

Namn: Jakob Olofsgård.

Ålder: 47 år.

Bor: I Jönköping.

Yrke: Pastor och byggprojektledare.

Familj: Fru och tre pojkar.

Drömmer om: Att få vandra vackra Kungsleden.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen