Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 11 juli

Kritiken växer mot Livsmedelsverkets avgifter

Nu mullrar det bland landets små matproducenter. Krav ställs på att regering och riksdag ska agera mot Livsmedelsverkets kraftiga avgiftshöjning.

FOTO: Istock, privat

För många mindre matproducenter kom Livsmedelsverket 40-procentiga höjning av kontrollavgiften som en chock.

Taxan höjdes i år till 1720 kronor per timme vilket slår hårt mot de små producenterna med knappa marginaler.

Orsaken är en omorganisation där slakteridelen skiljs av från övriga livsmedelsföretag.

Full kostnadstäckning

Då staten subventionerar främst små slakteriers kontroller med 100 miljoner kronor per år, så innebar det tidigare att även andra kontroller av livsmedelsföretag gynnades.

Men nu när kontrollerna för livsmedelsföretag görs i en ny organisation måste Livsmedelsverket höja avgifterna för dem för att få full kostnadstäckning.

LRF-expert är kritisk

Det slår hårt mot mindre och småskaliga livsmedelsföretag.

LRF:s expert på konkurrenskraft och regelförenklingar, Lars-Erik Lundkvist, dömer ut avgiftshöjningen helt.

– Det är helt orimligt med sådana förändringar från ett år till ett annat. På alla normalt fungerande marknader med konkurrens är sådana kostnadshöjningar uteslutna, säger han.

LRF har haft flera möten med Livsmedelsverket, bland annat via sin branschavdelning Lokal mat & dryck, där Anna Kaijser är ansvarig.

– Vi har påtalat det orimliga med dessa avgiftshöjningar, och hur hårt det slår ekonomiskt mot en stor grupp mindre företagare, säger hon.

LRF vill att företagarna ska ha möjlighet att påverka avgiften genom att kunna uppnå bättre riskklass och därmed få färre kontrolltimmar, att fler digitala lösningar införs och företagens system för egenkontroll vägs in mer.

Man har även kontaktat näringsdepartementet om att ytterligare budgetmedel behöver tillföras.

Läs också: Deras gårdsmejeri kan slås ut av chockhöjd avgift

Svenska Ägg protesterar

Branschorganisationen Svenska Ägg har skickat en skrivelse till generaldirektören på Livsmedelsverket, där de skarpt ifrågasätter rimligheten i avgiftshöjningen.

De har fått mängder av samtal från särskilt mindre producenter som chockats av den kraftiga höjningen.

– Det är så klart skillnad i att ”tåla” kostnadshöjningen beroende på om man är stor packare med hög omsättning eller en ”vanlig” äggproducent med packeritillstånd, med betydligt lägre omsättning, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare Svenska Ägg.

Karin Ånöstam, ordförande för föreningen MatVärden för lokala mat- och dryckproducenter i Gävleborgs län är väldigt kritisk till den höjda avgiften.

Läs också: Så blir den nya Livsmedelsstrategin

”Strider mot Livsmedelsstrategin”

Hon kallar den för ”en oacceptabel myndighetsutövning från Livsmedelsverket”.

– Det här strider mot Livsmedelsstrategin som antogs 2017 för att främja svenskt livsmedelsföretagande. Tanken var att utveckla svenska mervärden som god miljö, gott djurskydd, öppna landskap, säger hon.

Det skulle ske genom ändamålsenliga skatter och avgifter för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

– Den orimligt höjda avgiften är ett hårt slag och direkt kontraproduktiv, säger Karin Ånöstam.

Läs också: På Vänna gård har man eget gårdsslakteri

Vill få bort avgifterna helt

Hon menar att det rätta är att ta bort avgifterna helt för livsmedelskontrollerna. Hon jämför med andra statliga kontroller, som till exempel Skolinspektionens kontroller av friskolor som är avgiftsfria.

– Kontrollerna är nödvändiga och görs för att vi som konsumenter ska känna oss trygga med vår mat och de ska därför självklart helt och hållet bekostas av offentliga medel, säger hon.

Regeringen bör ta beslut

Hon vill att regeringen snarast fattar beslut om det. I väntan på det tycker hon att småskaliga mejerier och producenter ska få ”rabatt”.

– Samma förutsättningar bör råda för småskaliga mejerier som för småskaliga slakterier om 80 kronor per timme, med tanke på rättviseaspekter och jämlikhet, säger hon.

På Eldrimner, det nationella centrat för mathantverk i Jämtland, finns den höga avgiften högt på ”Krångellistan” en lista där mathantverksföretag listat de största hindren för deras verksamheter.

Där står att mathantverkare och små företag betalar oproportionerligt mycket i tillsynsavgifter.

Vill att regeringen ska agera

Eldrimners förslag till lösning är att regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att se över avgiftssystemet, så att det inkluderar en rimlighetsanalys. Den innebär att företag med mindre volymer får en justerad timtaxa, kanske maxtaxa.

– Vi kommer att ta tag i frågan och driva den nu efter sommaren, bland annat kontakta riksdagens miljö- och jordsbruksutskott, säger Birgitta Sundin, ansvarig för mejeribranschfrågor hos Eldrimner.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Lands Nyhetsbrev

Gör som 49 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter
Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.


Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen