Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 6 september 2022

Maria Gardfjell (MP): "Vi vill öka självförsörjningen till 80 procent!"

Ökad självförsörjning av livsmedel, fler ekobönder och riktade stöd till glesbygdsbor. Det är några av Miljöpartiets viktiga valfrågor enligt Maria Gardfjell, partiets landsbygdspolitiska talesperson.

 Miljöpartiets landsbygdspolitiska talesperson, Maria Gardfjell.
Miljöpartiets landsbygdspolitiska talesperson, Maria Gardfjell.

Vilken landsbygdsfråga tycker Miljöpartiet är viktigast?

– En viktig fråga är att få en självförsörjningsgrad på 80 procent av de livsmedel vi kan producera i Sverige.

– En ökad självförsörjning är avgörande för vår civila beredskap, för klimatomställningen, för blomstrande landsbygder och för den biologiska mångfalden knuten till svenska jordbrukslandskap.

– En viktig strategisk prioritering är att bryta importberoendet av fossil energi, som drivmedel och handelsgödsel, samt importen av foder.

Hur vill ni konkret åtgärda det?

– För att klara en ökad självförsörjning regionalt i hela landet behöver livsmedelsstrategin revideras och de bördiga åkermarkerna bevaras och brukas.

– Vi vill justera den strategiska planen så att fler mindre jordbruk får möjligheter att satsa. Trädgårdsodling och potatisodling behöver få ett strategiskt lyft.

– Ekologiska lantbrukare måste bli fler och få konkurrenskraftiga stöd liknande dem i Danmark och Tyskland.

– För att säkra lantbrukets ekonomiska utveckling föreslår vi en generell skattesänkning i form av ett jordbrukaravdrag. Investeringar i fossilfria arbetsmaskiner ska subventioneras till 50 procent av staten.

Klimatsatsningar för att göra gårdar självförsörjande på energi ska prioriteras högre i budgetarbetet.

Sedan minst ett år har bränslepriserna fortsatt att stiga och är ett akut problem särskilt på landsbygden. Hur ser Miljöpartiet på det?

– Istället för generella stöd, som gynnar bilägare i storstäder, bör resurserna riktas till de som inte har alternativ till bilen. Vi vill se riktade stöd och sänkt skatt för boende i lands- och glesbygder samt halverad matmoms.

– Kriget i Ukraina visar hur oljeberoendet gör Sverige sårbart. Lösningen är inte att ytterligare låsa fast bilister i oljeberoendet, utan att accelerera övergången till förnybara lösningar.

Utbyggnaden av vindkraft är en fråga som polariserar och väcker känslor hos människor på landsbygden.

Bör utbyggnaden öka eller minska? Hur ser Miljöpartiet på frågan om kommunernas vetorätt och utländskt ägande vad gäller vindkraft?

– Att öka produktionen av förnybar energi är en avgörande pusselbit i omställningen. Störst potential finns i den havsbaserade vindkraften.– Miljöpartiet vill inte ta bort det kommunala vetot. Vi vill att det reformeras, i enlighet med utredningen Rättssäker vindkraftsprövning. Idag kan kommunerna stoppa nya vindkraftsparker när som helst i processen.

– Vi vill att kommunerna själva ska bestämma var de vill att företag ska kunna bygga vindkraft, men att det blir tydligare när i processen de kan säga nej.

– Det bör också ställas tydligare miljö- och bullerkrav så att värdefull natur, boende och turistnäring säkras. Boende nära vindkraftverk ska få ersättning och kunna bli delägare och en större del av vinsten från vind- och vattenkraft ska stanna i kommunen.

Dåliga vägar är ett mycket stort problem på landsbygden. Har Miljöpartiet något konkret förslag? Hur ser ni på kollektivtrafiken på landsbygden överhuvudtaget?

– Det är viktigt att få bukt med den stora underhållsskulden på väg och järnväg. När det kommer till vägunderhåll vill vi prioritera det perifera vägnätet och det vägnät som redan finns istället för motorvägsutbyggnader i storstäderna.

Biolog från Uppsala

Namn: Maria Gardfjell.

Ålder: 56 år.

Bor: I Uppsala.

Yrke: Utbildad biolog.

Familj: Make.

Drömmer om: Att regn- och fjällskogarna skyddas. För personlig del drömmer jag om ett intressanr jobb.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen