Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 2 januari 2020

Nya lagar 2020 – så påverkas du

Sänkt drivmedelsskatt och skärpt straff för angrepp mot blåljuspersonal. Från 1 januari 2020 träder fler nya lagar i kraft - så här påverkas du!

 Från 1 januari i år gäller skärpta straff för angrepp mot blåljuspersonal.
Från 1 januari i år gäller skärpta straff för angrepp mot blåljuspersonal. FOTO: Mostphotos

Skyldighet för banker att erbjuda kontantservice i hela landet

Bankerna blir skyldiga att ha en fungerande kontantservice över hela landet. De ska säkra tillgången på bankomater och platser för insättning av dagkassor.

Och ta emot kontanter från konsumenter. Uppfylls inte kraven kan de straffas med en sanktionsavgift.

Läs också: Allt fler svenskar vill ha kontanterna kvar

Skärpta straff för angrepp mot blåljuspersonal

Ett nytt brott införs: sabotage mot blåljusverksamhet, som gör det förbjudet att angripa, försvåra och störa blåljuspersonalens arbete.

Straffet för grovt våld mot tjänsteman ska skärpas till minst sex månaders fängelse.

Halverad kapitalinsats i aktiebolag

Det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 till 25 000 kronor.

Tanken är att det ska underlätta och främja företagande, särskilt inom tjänstesektorn.

 Koldioxidskatten och energiskatten sänks.
Koldioxidskatten och energiskatten sänks. FOTO: Roland Magnusson

Sänkt skatt på drivmedel

Koldioxidskatten och energiskatten sänks med totalt 15 öre per liter för bensin och med totalt 9,3 öre per liter för diesel.

Sänkningen ska motverka ökade priser för konsumenterna när inblandningen av biodrivmedel kommer att öka i och med den reduktionsplikt som infördes 2018.

Samt för att motverka ytterligare ökade priser som den årliga indexuppräkningen av koldioxid- och energiskattesatserna medför.

Läs också: Jyri-Pekkas hemliga gröna bensin

Nytt system för kostnadsutjämning

Förändringarna innebär att systemet i högre grad kommer att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer och merkostnader till följd av gles bebyggelse.

Mer pengar kommer att omfördelas från kommuner och regioner med hög skattekraft till dem med låg.

Läs också: Så påverkas du av pensioneringen

Höjd pensionsålder

Dels höjs åldersgränsen för när ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder (gäller inte dem som är födda 1958 eller tidigare). Dels höjs gränsen för rätten att kvarstå i anställning till från 67 till 68 år från och med 2020, liksom lagen om anställningsskydd.

EBO, lagen om egen bosättning, begränsas

Asylsökande som ordnar bostad på egen hand i ett socioekonomiskt utsatta område förlorar rätten till dagersättning eller särskilt bidrag.

Syftet är att minska segregationen och underlätta integrationen.

Strängare straff för brott mot politiker

Straffen för hot, trakasserier och andra brott som begås mot politiker och deras anhöriga, på grund av personens förtroendeuppdrag, förstärks.

Det gäller förtroendeuppdrag i stat, kommun, landsting, Sametinget och Europaparlamentet.

 FN:s barnkonvention blir svensk lag.
FN:s barnkonvention blir svensk lag. FOTO: Mostphotos

Barnkonventionen blir lag

FN:s barnkonvention blir svensk lag. Domstolar myndigheter, kommuner får en större skyldighet att sätta barnets rättigheter i fokus.

Läs också: Spar pengar i januari

Utökad rätt till kameraövervakning för myndigheter

För att underlätta brottsbekämpning får polisen, Säpo, kustbevakningen och tullverket bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen.

Myndigheterna ska själva bedöma om intresset av bevakningen väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli bevakad. Datainspektionen ska utöva tillsyn.

Höjning av garantipension och bostadstillägg för äldre

Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla som har en fullt intjänad garantipension. Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad.

Hårdare straff för oetisk forskning

Regeringen har också föreslagit att lägsta straffet för den som med uppsåt bedriver forskning utan ett etikgodkännande ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i två år.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Missa inte vår webbshop

Lär dig i din takt

Upptäck nya platser med

Läs artiklar i säsong

Till toppen