Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 2 januari 2018

Nya lagarna som påverkar mest under 2018

Ett antal nya lagar och regler träder i kraft under 2018. De påverkar allt från besiktningar till det digitala och hur djur omhändertas.

FOTO: Istock

Här är några av de viktigaste förändringarna som träder i kraft under det kommande året.

Nya besiktningsregler

Den 20 maj träder nya besiktningsregler i kraft. Största förändringarna är tiden för senaste besiktning som ska ske senast tre år efter att en bil tagits i bruk för första gången, därefter den andra besiktningen senast två efter första besiktningen, följt av besiktningar minst var 14:e månad. Det finns inte längre någon respittid för besiktningar. Nya besiktningsregler för veteranbilar, bland annat.

Läs också: Positiva reaktioner på nya regler för A-traktorer

Nytt körkortskrav för tyngre traktorer

Från och med den 1 januari gäller det nya traktordirektivet inom hela EU. Största förändringen är att det införs två traktortyper, typ A med en maxhastighet på 40 km/tim och typ B med en maxhastighet på 50 km/tim. Man måste ha B-körkort för att köra B-traktor, men traktorkort räcker för traktor av typ A.

Skärpta amorteringskrav för nya bolån

Från den 1 mars skärps amorteringskravet för nya bolån, vilket innebär att högt belånade hushåll behöver amortera mer av bolånet varje månad. Ökade amorteringskrav införs för hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt. Dessa ska betala av en procent mer av bolånet varje år.

Nya regler för drönare

Från den 1 februari gäller nya regler för drönare. Det behövs inte längre generellt tillstånd från Transportstyrelsen för drönare upp till 7 kilo. Ett förenklat ansökningsförfarande gäller för drönare mellan 7 och 25 kilo. Särskilda restriktioner finns för maximal flyghöjd: 120 meter och särskilda regler för kontrollzoner och för flygplatser.

Högre krav på kameraövervakning

I maj införs nya regler som innebär att färre kommer att behöva söka tillstånd, men samtidigt ställs högre krav på att den som har tillstånd kan visa att denne följer reglerna. Principen är att kameraövervakning bedöms på ett likartat sätt som hantering av personuppgifter.

Utökat skydd mot näthat och ofredande

Skyddet för näthat har stärkts, med ett nytt brott: olaga integritetsintrång. Brott mot sådana regler betraktas som mycket allvarliga och kan ge långvariga fängelsestraff på upp till fyra år, exempelvis om man sprider kränkande bilder. Det betraktas som ofredande om man tar upprepade och oönskade kontakter via telefon, mess eller e-post. Det åligger tjänsteleverantörer att ta bort meddelande som utgör olaga hot eller integritetsintrång på ett uppenbart sätt.

Inga händer på mobilen vid körning

Från och med i år gäller förbud mot att tala i telefon med mobil i handen när man kör bil. Förbudet gäller inte om man använder headset och har händerna fria.

Läs också: Polismyndigheten misslyckas kapitalt med att garantera tryggheten

Krav på vilotider för yrkesförare

Grova överträdelser mot kör- och vilotider från yrkesförare leder från den 1 mars till höjda böter, som drabbar transportföretag. Taket för avgifterna höjs från 200 000 kronor till 800 000 kronor.

Förändrad jaktförordning

Jaktförordningen har ändrats, vilket innebär att utökad skyddsjakt på årskalvar är tillåten på dov och kronhjort, i syfte att minska skador i skogen och på grödor.

Elfordonspremie införs

Den 1 februari införs en ny elfordonspremie för elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar, där premien uppgår till en fjärdedel av inköpspriset, maximalt 10 000 kronor.

Skadade vilda djur ska lämnas till länsstyrelsen

Den 1 juni slutar polisen att omhänderta, förvara och sälja djur som far illa. Ansvaret för detta faller istället på länsstyrelserna. Tanken är polisens arbete ska effektiviseras och att länsstyrelserna sedan tidigare har ansvar för att djurskyddslagen följs. Detta innebär utökade anslag till länsstyrelserna på 60 miljoner kronor för att utföra uppgiften.

Skärpt straff för vapenbrott

Straffet höjs till lägst två års fängelse för grovt vapenbrott, vilket gäller såväl skjutvapen som handgranater och sprängämnen. Målet är att det parallellt med införandet av de hårdare straffen ska ges en amnesti i slutet av året med straffrihet för den som lämnar in tillståndspliktiga varor till polisen.

Läs också: Undvik straff: Lämna in explosiva varor

Straff mot grooming-förslag

Det blir straffbart att föreslå träff i sexuellt syfte med barn. Föräldrar som har barn som utsätts för sådana förslag har alltså ökade möjligheter att göra polisanmälningar.

Alkoholinförsel ger straffskatt

Den som för in alkohol i Sverige utan att betala skatt får en straffavgift på upp till 40 procent av den skatt som ska betalas för införandet.

Obligatorisk förskoleklass från sex år

Från höstterminen 2018 blir det obligatoriskt med förskoleklass, vilket i praktiken innebär en utökad skolplikt.

Utökade rättigheter för funktionshindrade

Från i maj införs krav på ökad tillgänglighet för funktionshindrade, hos frisörer och restauranger, bland annat.

Läs också: Därför har du ett Systembolag men ingen polisstation hos dig

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen