Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 16 december 2016

Orättvisa villkor: Ny postlag kan drabba företagare i glesbygden

Postgången på landsbygden kan bli glesare. Det är innebörden i ett förslag för att öka postföretagens lönsamhet – så här reagerar LRF och andra tunga organisationer.

FOTO: IBL

I dag gäller att brev och paket kommer fem dagar i veckan – och levereras dagen efter att de skickats. Det är i alla fall tanken med dagens lagstiftning. Det kan ändras, uppger TT, som tagit del av utredningen ”Till sista utposten”. Där föreslås nya regler kring utdelning av post. Förslagen ska göra leveranserna mer kostnadseffektiva – och i utredningen öppnas för undantag som tillåter glesare postgång.

Bredband ska ersätta enligt planen

Utredarna gör en stor poäng av digitaliseringens möjligheter att ersätta postgången. LRF har yttrat sig över förslaget och påpekar att snabba bredband i dag bara når runt 20 procent av alla hushåll och företag på landsbygden.
– I det perspektivet tycker vi att det är allvarligt att utredningen inte tar hänsyn till att behovet ser olika ut på olika håll i landet, säger Sofia Lindblad, infrastrukturansvarig på LRF, till TT.

Sämre möjligheter för glesbygdsföretag

Andra tunga organisationer riktar också kritik mot delar av utredningen.

– Vi vänder oss mot brister i förståelsen för småföretagarnas villkor i mindre orter och i glesbygden. Även om man kan dra nytta av digitalisering så är det viktigt med en bra postgång, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på organisationen Företagarna, till TT.

Kommunerna är också kritiska

Sveriges kommuner och landsting, SKL, konstaterar i sitt remissyttrande att glesbygdskommuner har en större andel mikroföretag än landet som helhet och att förslagen i utredningen riskerar att snedvrida konkurrensen till nackdel för dessa. Försämringar i postgången kommer främst att drabba delar av Norrland, menar SKL.
– Det finns en stor risk för att det här drabbar dem som bor längst bort från service, säger Christina Thulin, handläggare på SKL, till TT.

Statligt företag med ansvaret

Postnord som ägs gemensamt av svenska och danska staten har i dag ett så kallat samhällsuppdrag. Det innebär att företaget är skyldigt att dela ut brev och paket över hela landet. LRF:s Sofia Lindblad ser frågan om postlagstiftningen som viktig även i ett större samhällsperspektiv. Hon tar upp förhållandet mellan stad och land, och hur vi får samhället att hålla ihop.

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen