Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 27 mars 2017

Så här ska regeringen förverkliga livsmedelsstrategin

Regeringen har presenterat det andra åtgärdspaketet för att den nationella livsmedelsstrategin ska bli verklighet. Här är områdena det satsas på.

FOTO: Sören Andersson/Ann Lindén

I februari lanserade regeringen det första åtgärdspaketet av tre för att nå målen för den nationella livsmedelsstrategin. Då fick åtgärderna kritik för att fokusera mycket på ekologisk produktion och inte på att öka den inhemska produktionen i stort.

Nu har det andra åtgärdspaketet lanserats. Paketet i sig innehåller sammanlagt 13 åtgärder för totalt 115, 7 miljoner kronor.

Satsningarna i paketet

Här lägger regeringen vikt vid export, växtskydd, grödor, vatten, livsmedel och innovationer:

En nationell exportsamordnare ska exempelvis se till att antalet exporterande företag blir fler.

Anpassade grödor

Det behövs fler grödor anpassade för vårt nordiska klimat. Därför ska programmet Public Private Partnership få mer pengar. De har hand om växtförädlingsföretag, institut och universitet.

Att det finns rätt bekämpningsmedel till olika sorters grödor är också viktigt, anser regeringen. Det gäller både kemiska och biologiska bekämpningsmedel men också andra alternativ. Därför ska också växtskyddsrådet stärkas och ett sekretariat i samarbete mellan Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen ska inrättas.

Viktigt med vatten

För att kunna producera livsmedel behövs vatten. Därför ska ett kompetenscentrum för vattenhushållning starta. Det ska se till att det finns kompetens inom dränering och bevattning av åkermark, dämning och hantering av vatten i ett landskapsperspektiv.

Även fiskodling, odling av musslor, kräftdjur och alger ses som en snabbt växande del av livsmedelsproduktionen. Regeringen tror att det finns större möjligheter för Sverige inom området och därför ska den satsning som först lanserades i första åtgärdspaketet fortsätta.

Ökad kompetens inom mat

Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg ska fortsätta sitt arbete med att utveckla offentliga måltider. Det ska ge råd, stödmaterial och samverka med andra myndigheter och organisationer inom området.

Att leda ett lantbruksföretag i dag blir alltmer komplext, anser regeringen. SLU Alnarps Kompetenscentrum Företagsutveckling får därför i uppdrag att stärka kompetensen i företagsledning.

Ska starta råd

SLU får också i uppdrag att inrätta ett vetenskapligt råd som ska sammanställa forskning inom djurskyddsområdet på uppdrag av exempelvis Jordbruksverket.

Lantbrukets- och livsmedelssektorns innovationer ska öka. Det blir OECD som får uppdraget att studera Sveriges innovationssystem för livsmedel. För det kommer staten att betala OECD 2 miljoner kronor.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Lands Nyhetsbrev

Gör som 49 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter
Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.


Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen