Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 21 augusti 2018

Så vill partierna förbättra sjukvården i hela landet!

Hur ska vården bli mer jämlik över landet – och läkar- och sköterskebristen lösas? Land har samlat partiernas förslag i frågan!

 Inför valet 2018 har Land samlat partiernas viktigaste tankar och åsikter i ämnen som rör småkommunerna, maten, klimatet och kommunikation.
Inför valet 2018 har Land samlat partiernas viktigaste tankar och åsikter i ämnen som rör småkommunerna, maten, klimatet och kommunikation. FOTO: ISTOCK/IBL

Hur ska vården bli mer jämlik över landet och läkar- och sköterskebristen lösas?

Socialdemokraterna:

 • Mycket mer resurser till landstingen, utöka den nära vården på vårdcentraler och även hemma hos patienten.
 • Införa fler standardiserade vårdförlopp för olika diagnoser, så att vården blir samma i hela landet.
 • Utbilda fler läkare och sjuksköterskor och förbättra villkoren för dem som jobbar inom vården.
 • Anställa 14 000 fler i vården under nästa mandatperiod. Ta fram ett lagförslag för att bryta beroendet av stafettläkare och sjuksköterskor.

Läs Lands stora intervju med Stefan Löfven inför valet här!

Miljöpartiet:

 • Bygga ut primärvården så att man snabbt kan få en första bedömning. Se till att sjukhus och akutmottagningar finns på rimligt avstånd i hela landet.
 • Ha viss kompetens främst på de akademiska sjukhusen och öka samarbetet mellan landstingen för att utnyttja resurserna bättre.
 • Skapa en ny yrkeskategori med avancerade specialistsjuksköterskor som kan göra en del av läkarnas arbete.
 • Bygga ut e-sjukvård för relativt avancerad vård i hela landet.

Läs Lands stora intervju med Isabella Lövin inför valet här!

Sverigedemokraterna:

 • Inrätta ett nationellt vårdkansli, som ett första steg mot en större statlig styrning.
 • Kansliet ska koordinera kapaciteten, se var i landet det finns lediga tider. I Danmark har den modellen lyckats korta vårdköerna radikalt.
 • Skapa ekonomiska incitament, som skattelättnader, för att få läkare och sjuksköterskor att stanna på landsbygden. Utbilda fler sjuksköterskor, specialistsköterskor och läkare.
 • Förbättra arbetsvillkoren som att ta bort oregelbundet skiftarbete, delade turer, rätt till heltid med mera.

Läs Lands stora intervju med Jimmie Åkesson inför valet här!

Vänsterpartiet:

 • Avskaffa den vinst- och marknadsstyrda sjukvården som missgynnar landsbygden.
 • Kämpa för att behålla vård på landsbygden, som till exempel BB i Sollefteå.
 • Stimulera små sjukhus att specialisera sig, satsa på regional utbildning, så att fler lokalt kan utbilda sig i vårdyrken.
 • Skriva av studieskulder för svårrekryterad sjukvårdspersonal som bosätter sig i glesbygden.
 • Utreda nya sjukvårdsregioner och mer statligt styrning för att få vården mer jämlik.

Läs Lands stora intervju med Jonas Sjöstedt inför valet här!

Centerpartiet:

 • Införa en kömiljard för att korta vårdköerna och utjämna skillnader i väntetid mellan olika landsting.
 • Öppna för norsk modell för primärvård där läkare kan driva liten mottagning med bara en sköterska, för att öka tillgängligheten.
 • Utbilda fler specialistsjuksköterskor och ge full lön till sjuksköterskor medan de vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor.
 • Införa ett sjuksköterskelyft på 4 miljarder, med en examensbonus på 60 000 kronor efter fem arbetsår som sjuksköterska.
 • Avskriva studieskulder för flera yrkesgrupper, som läkare och sjuksköterskor, under ett visst antal år i vissa kommuner.

Läs Lands stora intervju med Annie Lööf inför valet här!

Moderaterna:

 • Se till att nära vård, som primärvården bör finnas överallt och bli mer tillgänglig, medan avancerad vård specialiseras mer till vissa sjukhus.
 • Återinföra och utöka kömiljarden till tre miljarder kronor. Det ska stimulera landstingen att systematisk korta ned sina vårdköer.
 • Locka sjuksköterskor och läkare genom att se till att vara en otroligt bra arbetsgivare, även betala högre löner.

Läs Lands stora intervju med Ulf Kristersson inför valet här!

Liberalerna:

 • Öka den statliga styrningen av vården för att öka jämlikheten, men viss avståndsskillnad till större akutsjukhus kommer alltid att finnas.
 • Säkerställ helikoptertransporter och ambulansstationer i gles- och landsbygd.
 • Utbilda fler läkare och sjuksköterskor behöver man utbilda fler och förbättra lönevillkoren för de yrkesgrupperna.
 • Sjukvården i de små kommunerna måste bli mer attraktiv för läkare och sjuksköterskor att flytta till, även för familjen. Ordna jobb åt medföljande partner med mera.

Läs Lands stora intervju med Jan Björklund inför valet här!

Kristdemokraterna:

 • Avskaffa landstingens sjukvårdsansvar och i stället ha en enda, statlig huvudman. Utförandet kan fortfarande ske i privat och offentlig regi.
 • Genom en statlig huvudman med ett övergripande ansvar får vården kan ojämlikheter i landet utjämnas.
 • Vill införa ett gemensamt journalsystem för hela landet.
 • Skapa fler utbildningsplatser i vårdyrken, som kan ge 16 500 fler anställda inom vård och omsorg. Förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonal.

Läs Lands stora intervju med Ebba Busch Thor inför valet här!

Läs mer om hur partierna vill:

Förbättra villkoren i glesbygdenFörbättra landsbygdens vägar och järnvägarStötta den svenska maten

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen