Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 20 augusti 2018

Så vill partierna förbättra villkoren i glesbygden!

Hur ska villkoren förbättras i de små kommunerna med minskande befolkning? Land har samlat partiernas förslag i frågan!

 Inför valet 2018 har Land samlat partiernas viktigaste tankar och åsikter i ämnen som rör småkommunerna, maten, klimatet och kommunikation.
Inför valet 2018 har Land samlat partiernas viktigaste tankar och åsikter i ämnen som rör småkommunerna, maten, klimatet och kommunikation. FOTO: Istock

Hur ska små glesbygdskommuner med minskande befolkning överleva?

Socialdemokraterna:

 • Utlokalisera fler statliga jobb, skapa servicecenter och servicepunkter för flera myndigheter på mindre orter.
 • Stimulera näringslivet regionalt och lokalt för att skapa arbeten. Få fram framtidens tjänster och produkter via det nationella innovationsrådet.
 • Ökat stöd till innovatörer och entreprenörer med kapitalförsörjning och exportsatsningar. Regionala högskolor är viktiga.
 • Satsa mer på utveckling av biobränslen och förädling av skogen, för fler jobb i gles- och landsbygd.

Läs Lands stora intervju med Stefan Löfven inför valet 2018 här!

Miljöpartiet:

 • Halvera arbetsgivaravgifterna i 23 glesbygdskommuner och höja grundavdraget i inkomstskatten med 120 000 per år i de kommunerna.
 • Vill utreda en glesbygdsbonus för miljöbilar i områden med dålig tillgång till kollektivtrafik.

Läs Lands stora intervju med Isabella Lövin inför valet 2018 här!

Sverigedemokraterna:

 • Se över det kommunala utjämningssystemet så att det mer gynnar små kommuner i glesbygd.
 • Skapa fler jobb på landsbygden inom industri, jord- och skogsbruk, gruvnäringen och fiskodling
 • Lösa kompetensförsörjningen på landsbygden, genom till exempel skattelättnader för högkompetent arbetskraft. Även anpassa utbildningen efter det lokala och regionala näringslivets behov.

Läs Lands stora intervju med Jimmie Åkesson inför valet 2018 här!

Vänsterpartiet:

 • Öka den kommunala utjämningen så att små kommuner klarar servicen. Utreda hur glesbygdskommuner kan få tillbaka lite av värdet av sin vattenkraft, skog och mineraler.
 • Bygga fler billiga hyresrätter även på landsbygden. Skriva av studielån för personer i bristyrken som jobbar i glesbygd.
 • Utlokalisera fler statliga jobb, alla nya myndigheter ska läggas utanför storstäderna. Bilprovningen och apoteket ska vara statliga för bra spridning i landet.

Läs Lands stora intervju med Jonas Sjöstedt inför valet 2018 här!

Centerpartiet:

 • 25 miljarder kronor mer i en generell välfärdssatsning till kommuner och landsting. 700 miljoner mer för att stärka den kommersiella servicen på landsbygden.
 • Ett landsbygdsavdrag på max 3 000 kronor per år för medlemmar i samfällighetsföreningar. Avskriva studielån med 10 procent per år på upp till 300 000 kronor i glesbygdskommuner.
 • Slopa krav på bygglov utanför detaljplanerat område och slopad fastighetsskatt i 10 år mär man tar över kommersiella lokaler på landsbygden som stått tomma länge.
 • 1 000 poliser i Norrland till 2024, stärka rättskedjan med 10 miljarder i hela landet.

Läs Lands stora intervju med Annie Lööf inför valet 2018 här!

Moderaterna:

 • Utjämna nackdelar med vissa kommuners geografiska läge genom att satsa på digital infrastruktur, men även vägar och järnvägar för både att underlätta pendling och att driva företag hemifrån.
 • Se till att även små kommuner har tillgång till rätt kompetens, via stöd från det kommunala utjämningssystemet och ökat samarbete mellan små kommuner.
 • Förenkla reglerna för riksintressen, som idag ofta hindrar små kommuner från att bygga och växa.

Läs Lands stora intervju med Ulf Kristersson inför valet 2018 här!

Liberalerna:

 • Lätta på strandskyddet i glesbygdskommuner för att de ska kunna använda sin vackra natur som en konkurrensfördel för att locka nya invånare.
 • Ett förstatligande av skolan skulle lätta stort på den ekonomiska bördan för glesbygdskommuner med vikande skatteunderlag.
 • Fler polisstationer på landsbygden som inte bara är öppna under kontorstid.

Läs Lands stora intervju med Jan Björklund inför valet 2018 här!

Kristdemokraterna:

 • Ändra det kommunala utjämningssystemet så att kommuner med många äldre får en högre ersättning per äldre person.
 • Fler mobila servicepunkter för posten, kommuner och statliga myndigheter.
 • Ge billiga och rimliga möjligheter för människor på landsbygden att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

Läs Lands stora intervju med Ebba Busch Thor inför valet 2018 här!

Läs mer om hur partierna vill:

Förbättra sjukvården i hela landetFörbättra landsbygdens vägar och järnvägarStötta den svenska maten

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen