Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 2 maj 2019

Sollefteå stoppar avloppsinventering

De svenska kommunernas dyra avloppsinventeringar har väckt stor kritik.

Men nu finns hopp för oroliga fastighetsägare som hotats av höga kostnader.

Sollefteå kommun har beslutat att stoppa inventeringen, då man anser att landsbygden bestraffas för hårt.

 Tillsvidare ska bara avlopp som kan påverka bad- och dricksvatten inventeras i Sollefteå kommun.
Tillsvidare ska bara avlopp som kan påverka bad- och dricksvatten inventeras i Sollefteå kommun. FOTO: iStock

Sveriges tolkning av EU-direktivet har inneburit ett krav på att fosforhalten i enskilda avlopp ska reduceras, vilket innebär stora kostnader för enskilda fastighetsägare. I Sollefteå kommun planerades tillsyn av samtliga enskilda avlopp fram till år 2020, skriver Allehanda.

Kritik mot inventeringskraven

Inventeringskraven har väckt stark kritik då det tenderar att bestraffa landsbygden och enskilda fastighetsägare hårt, utan att kommunerna egentligen har kunna redogöra för vilken faktisk miljöpåverkan fosforhalterna har. Jakten på fosfor i områden som inte är övergödda har kritiserats av forskare som menar att det inte finns någon mening att sätta in fosforrenare i näringsfattiga områden.

Det är inte ovanligt att kostnaden för avloppsinventering och dess följder uppgår till mellan 50 000 och 100 000 kronor för den enskilde fastighetsägaren.

Följer i grannlandets fotspår

Utifrån samma EU-direktiv har man i Finland valt en annan tolkning och lagstiftning än Sverige, något som riksdagen nu tittar närmare på. I Finland tas hänsyn till faktisk miljöpåverkan och kostnad. Kommunerna kan bevilja femåriga undantag för fastigheter där till exempel mängden avloppsvatten är liten eller kostnaderna blir allt för höga.

Sollefteå stoppar inventeringar

I april kom beskedet från Sollefteå kommun att avbryta den stora avloppsinventeringen i kommunen.

– Våra miljöinspektörer har följt gällande lagstiftning. Vi i den nya majoriteten anser dock inte att det är rimligt att Sverige tolkar EU-direktivet på ett sätt som bestraffar landsbygden så hårt, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Majoritetspartierna Centerpartiet, Vänsterpartiet och Västrainitiativet står bakom beslutet som togs i utskottet för samhällsutveckling och som nu går vidare till kommunstyrelsen.

– Medan arbetet med att göra om lagstiftningen pågår kommer vi att avbryta den stora inventeringen och istället kommer förvaltningen att få prioritera att utföra tillsyn på de avlopp som direkt kan påverka dricks- och badvattnet, säger Roger Johansson, ordförande i utskottet för samhällsutveckling.

Läs också: Smart avlopp: Använd regnvatten till tvätt, toalett och trädgård

Vill ta hänsyn till äldre

Kommunpolitikerna hoppas att den finska modellen ska underlätta för framför allt äldre på landsbygden.

– Vi ser det här som en bra väg framåt och vi ska ta fram förslag som tar hänsyn till äldre personer som kanske inte kommer att bo kvar i sina hus så länge. Den finska modellen som vi tycker är bra innebär att undantag beviljas fem år i taget om mängden avloppsvatten är för liten eller kostnaderna för höga i förhållande till miljönyttan, säger Kjell-Åke Sjöström, ordförande vård- och omsorgsutskottet, i pressmeddelandet.

Tillsyn av bad- och dricksvatten

Tillsyn av enskilda avlopp i områden i Sollefteå kommun där dricks- och badvattnet kan påverkas och innebära en hälsorisk kommer att fortsätta i enlighet med gällande lagstiftning. Det gäller endast ett fåtal avlopp per år.

För de som redan fått beslut om kontroller kommer dessa fortfarande att genomföras. De kontroller som redan genomförts kommer inte gå att dra tillbaka, utan kan endast överklagas inom tre veckor efter att man delgivits beslutet.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Upptäck nya platser med

Läs artiklar i säsong

Till toppen