Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 28 augusti 2019

Sveriges 15 världsarv

FN-organisationen UNESCO har utsett 15 unika svenska miljöer till världsarv. Har du koll på dem alla?

Ett världsarv är en plats eller en miljö som anses vara så unik för kultur- och naturhistorien att den ska skyddas från förfall och förstörelse.

Det är FN-organisationen UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) som utser världsarven. I Sverige finns hela 15 stycken.

Se hela listan med UNESCO:s motiveringar nedan!

Birka och Hovgården i Mälaren (1993)

 Birka och Hovgården på Björkö och Adelsö i Mälaren.
Birka och Hovgården på Björkö och Adelsö i Mälaren. FOTO: Istock

”Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa.

Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700 till 900.”

Drottningholms slottsområde i Stockholm (1991)

 Drottningsholms slottsområde på Lovön i Mälaren.
Drottningsholms slottsområde på Lovön i Mälaren. FOTO: Istock

”Anläggningen Drottningholm – slottet, teatern, Kina slott och parken – är det bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, representativt för all europeisk arkitektur från denna tid.

Drottningholms slott är påverkat av franske kungens Versailles liksom många andra slott i Europa under denna tid.”

Engelsbergs bruk i Västmanland (1993)

 Engelsbergs bruk i Västmanland.
Engelsbergs bruk i Västmanland. FOTO: TT

”Engelsberg är ett enastående exempel på en betydande europeisk industri från 1600–1800-talen med viktiga tekniska lämningar och både kontor och bostäder bevarade.”

Tälta i naturen – reglerna du bör ha koll på

Falun och Kopparbergslagen i Dalarna (2001)

 Falun och Kopparbergslagen i Dalarna.
Falun och Kopparbergslagen i Dalarna. FOTO: TT

”Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun utgör ett av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduktion.

Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut, men har genom många århundraden haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social och politisk utveckling i Sverige och Europa.”

Gammelstads kyrkstad utanför Luleå (1996)

 Gammelstads kyrkstad utanför Luleå i Norrbotten.
Gammelstads kyrkstad utanför Luleå i Norrbotten. FOTO: TT

”Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som finns i norra Skandinavien. Den illustrerar på ett utomordentligt sätt anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö.”

Grimeton radiostation i Halland (2004)

 Grimeton radiostation i Halland.
Grimeton radiostation i Halland. FOTO: TT

”Grimeton radiostation är ett unikt och enastående monument som representerar utvecklingsprocessen för kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget.

Radiostationen är ett exceptionellt välbevarat exempel på ett telekommunikationscentrum som representerar de tekniska landvinningarna vid början av 1920-talet, samtidigt som det dokumenterar den fortsatta utvecklingen under tre årtionden.”

Hansestaden Visby på Gotland (1995)

 Visby på Gotland.
Visby på Gotland. FOTO: Istock

”Visby är ett framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning.”

Hällristningsområdet Tanum i Bohuslän (1994)

 Hällristningarna i Tanum i Västra Götaland.
Hällristningarna i Tanum i Västra Götaland. FOTO: Istock

”Hällristningarna i Tanumområdet är enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Räckan av motiv ger sällsynta bevis för många aspekter av livet under europeisk bronsålder.

Landskapet i Tanum vittnar om en obruten bosättning i området som sträcker sig över 8 000 år av mänsklig historia.”

Hälsingegårdarna i Hälsingland (2012)

 Hälsingegårdarna i Hälsingland.
Hälsingegårdarna i Hälsingland. FOTO: TT

”De stora, imponerande Hälsingegårdarna, med sina dekorativa rum för festligheter, återspeglar en extraordinär kombination av timmerbyggnad och folkkonststraditioner, rikedom och social status hos de oberoende bönder som byggt dem och av en lång kulturell tradition i Hälsingland.”

Höga kusten och Kvarkens skärgård i Ångermanland (2000)

 Höga kusten i Ångermanland.
Höga kusten i Ångermanland. FOTO: TT

”Området är en av de platser i världen som har isostatisk landhöjning till följd av inlandsisens försvinnande. Den isostatiska återbalanseringen framträder väl och områdets tydlighet består i omfattningen på den totala isostatiska landhöjningen som med de 294 metrarna överträffar andra platser.

Området är ett ‘typexempel’ för forskning kring isostasi och utgör den plats där fenomenet först upptäcktes och studerades.”

Läs också: Höga kusten – 10 spännande utflyktstips

Laponia i Lappland (1996)

 Laponia i Lappland.
Laponia i Lappland. FOTO: TT

”Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framförallt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda biologisk mångfald.”

Skogskyrkogården i Stockholm (1994)

 Skogskyrkogården i Stockholm.
Skogskyrkogården i Stockholm. FOTO: Mostphotos

”Skogskyrkogården är ett framstående exempel på hur arkitektur och ett formgivet kulturlandskap från vårt århundrade sammansmälts till en kyrkogård. Denna skapelse har haft stort inflytande på utformningen av kyrkogårdar i hela världen.”

Struves meridianbåge (2005)

 Struves meridianbåge går genom svenska Lappland och Norrbotten.
Struves meridianbåge går genom svenska Lappland och Norrbotten. FOTO: Istock

”Struves meridianbåge är ett extraordinärt exempel på utbyte av mänskliga värden i form av internationellt vetenskapligt samarbete, samt ett utmärkt exempel på ett tekniskt ensemble.

Det är den första noggranna mätningen av ett långt segment av en meridian, som hjälper till att skapa världens exakta storlek och form, och utgör ett viktigt steg i utvecklingen av vetenskapen om Jorden.”

Struves meridianbåge består av 265 mätpunkter som sträcker sig genom tio länder. I Sverige finns sju mätpunkter varav fyra ingår i världsarvet.

De fyra punkterna ligger på bergen Tynnyrilaki, Jupukka, Pullinki och Perävaara i Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda.

Södra Ölands odlingslandskap (2000)

 Södra Öland.
Södra Öland. FOTO: Istock

”Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt.”

Örlogsstaden Karlskrona (1998)

 Örlogsstaden Karlskrona i Blekinge.
Örlogsstaden Karlskrona i Blekinge. FOTO: Istock

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter.

Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.”

Källa: Unesco.se

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen