Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 19 mars 2018

Trafikverket: "Vägunderhåll ska prövas från fall till fall"

Trafikverket ser över vilka av de mindre vägarna som ska ha statligt underhåll. Fler och fler lämnas över till de som bor längs vägarna.

– Det kan bli kostnader och ansvar för de som tar över, men det kan också innebära bättre vägar, säger Jutta Pauna-Gren, Trafikverket.

 – Det handlar ofta om lågtrafikerade vägar och de är inte högklassade när det gäller till exempel snöröjning. Sådana saker kan bli bättre när vägarna är enskilda, säger Jutta Pauna-Gren, strategisk planerare på Trafikverket.
– Det handlar ofta om lågtrafikerade vägar och de är inte högklassade när det gäller till exempel snöröjning. Sådana saker kan bli bättre när vägarna är enskilda, säger Jutta Pauna-Gren, strategisk planerare på Trafikverket.

Lands artikel om att 2000 mil allmänna vägar kan omvandlas till enskilda vägar har väckt starka reaktioner. Därmed tvingas boende i glesbygd att ta över både underhåll och juridiskt ansvar.

Många berättar att de känner sig svikna av staten. De ser också en orättvisa i att de som bor på landsbygden måste betala vägarna två gånger, både genom skatten och i form av en avgift till en vägförening.

Läs också: Fördubblade kostnader för snöröjning i byarna

Jutta Pauna-Gren, strategisk planerare på Trafikverket, förnekar inte att förändringarna lägger ökade kostnader och större samhällsansvar på enskilda personer.

– Det är klart att vägföreningen får ett ansvar att se till att vägen är farbar. Men vägföreningarna kan söka statligt bidrag och vissa kommuner ger också bidrag, säger hon, och förklarar att det även kan innebära fördelar med ett förändrat huvudmannaskap.

– Det handlar ofta om lågtrafikerade vägar och de är inte högklassade när det gäller till exempel snöröjning. Sådana saker kan bli bättre när vägarna är enskilda. När det gäller tekniska frågor och kunskapsfrågor kan Trafikverket vara behjälpligt.

Kopplat till samhällsförändringar

Att Trafikverket verkligen har som mål att släppa ifrån sig ansvaret för 2000 mil vägar stämmer inte riktigt, menar Jutta Pauna-Gren.

– Det är ingen som kommit fram till att de ska dras in, utan det måste avgöras från fall till fall och är helt kopplat till förändringar i samhället. Det är ett pågående arbete att se över vilka vägar som är till nytta för allmänheten och vilka som främst är till för fastighetsägarna och de som bor och verkar vid vägarna, kommenterar hon.

Läs också: Rätt och fel om enskild väg

Enligt Trafikverket är anledningen till arbetet att skattebetalarna inte ska behöva betala för att underhålla vägar som inte så många åker på och inte uppfyller kraven för så kallad allmän samfärdsel.

Upprörda väljare

En av de som reagerat på uppgifterna om det förändrade ansvaret för det allmänna vägnätet är riksdagsledamoten Anders Åkesson, Centerpartiets infrastrukturpolitiska talesperson. Han har också fått ta emot många samtal från upprörda väljare, som undrar vad som pågår.

Han tror att tanken är att de som bor längs de aktuella vägarna ska överta hela det ekonomiska och juridiska ansvaret för väghållning från staten.

– I så fall är det fråga om en massiv övervältring av kostnader och ansvar från staten till människor bosatta i landets mer glest befolkade delar. Självklart rimmar det mycket illa med de av Samarbetsregeringen uttalade ambitionerna att hela landet skall leva, säger Anders Åkesson.

Diskussion i riksdagen

Han har också ställt en interpellationsfråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om det är sant att staten vill privatisera 2000 mil statliga vägar. Den ska diskuteras i riksdagen på tisdag eftermiddag.

– Att säga att ansvaret ska avgöras från fall till fall är att illustrera de små stegens tyranni. Jag vill veta om Eneroth givit trafikmyndigheten mandat att föra över ansvaret på privatpersoner. I så fall innebär det ett totalt systemskifte och en kostnadsövervältring som blir mycket dramatisk för svensk landsbygd.

Läs också: Hundratals byar mister sin snöröjning

Lands Nyhetsbrev

Gör som 43 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter
Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.


Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen