Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 18 april 2017

Vårbudgeten är här! Så påverkas du

”Urstark” ekonomi, enligt finansministern. Syns det i vårbudgeten? Bedöm själv, här har vi samlat de förändringar som rör landsbygden. Från el- och fordonsskatt till förlossning och lantbruk.

När regeringen presenterar vårbudgeten är det med stark framtidstro: Sverige har en stark tillväxt i ekonomin, statsskulden minskar och arbetslösheten faller.

– Den svenska arbetsmarknaden står urstark och vi har ordning och reda i finanserna, sa finansminister Magdalena Andersson (S) på en presskonferens.

Syns det i vårbudgeten för landsbygden? Se själv:

Klimat, resor och el

”Klimatklivet” till ett fossilfritt samhälle får 500 miljoner kronor. För att nå klimatmålen väntar höjd koldioxidskatt, höjd energiskatt på el för hushåll och tjänstesektor, dyrare tjänstebilar, höjd fordonsskatt och från i år höjs skatten för bensin och dieselbränsle.

Nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs. Ett förslag på ett så kallat bonus-malus-system utreds, där fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras genom en bonus, medan fordon med höga CO2-utsläpp får högre skatt.

Regeringen ser också över förslag för att flytta transporter från väg till sjöfart och för att införa vägslitageskatt för tunga lastbilar. Samtidigt vill de satsa på elfordon, och har tillsatt en studie för att öka möjligheterna att resa kollektivt på landsbygden.

En flygskatt ska införas med tre nivåer beroende på avstånd från en svensk flygplats: 80, 280 och 430 kronor per resa.

Sänkt energiskatten föreslås för förnybar el som framställs i mindre anläggningar och förbrukas på framställningsplatsen – från 29,5 till 0,5 öre per kilowattimme.

Småföretag

För småföretagare höjs skatten på utdelning (de så kallade 3:12-reglerna) från 20 till 25 procent.

Samtidigt ska Växa-stödet som innebär sänkt arbetsgivaravgift (10 procent istället för 31 procent) i ett år för den första anställda i småföretag nu även omfatta handelsbolag och aktiebolag. Även lättnader i beskattningen av personaloptioner föreslås.

Regeringen vill sänka skatten på naturguider från 25 till 12 procent. ”För att öka möjligheterna till företagande på landsbygden, och öka tillgängligheten till naturområden för allmänheten” skriver de.

Lantbruk

Till följd av utbrott av smittsamma husdjurssjukdomar som Newcastlesjuka ökas anslaget för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar med 30 000 000 kronor.

Potten för ”intervention för jordbruksprodukter” ökas med 31 miljoner kronor. De pengarna används bland annat till offentlig lagring, produktions-, konsumtions-, export- och marknadsföringsbidrag samt fiber-beredning. Dessutom kommer det bekosta en del av skolmjölksstödet.

Vatten och bredband

Livsmedelsverket får 2,6 miljoner kronor mer till en nationell vattenkatastrofgrupp som fungerar som ett stöd för i första hand kommuner och dricksvattenproducenter vid kriser som rör dricksvatten.

Regeringen avsätter en miljard kronor för stöd till bredbandsutbyggnad. De ser även över hur de kan öka närvaron av statliga myndigheters verksamhet över landet.

Privatekonomi

Inga stora förändringar genomförs för privatekonomin. Skatten för de som tjänar över 38 200 i månaden höjs medan pensionärer, personer med sjukersättning och aktivitetsersättning (förtidspension) får sänkt skatt.

Förlossning, barn och ungdom

Förlossningsvården får 500 miljoner kronor och 650 miljoner kronor föreslås tillföras skolan. 100 miljoner kronor extra satsas på barn- och ungdomspsykiatri i landstingen och 200 miljoner kronor på den sociala barn- och ungdomsvården.

105 miljoner satsas på 10 000 nya sommarjobb för unga i kommunerna. Skolan får 650 miljoner kronor.

Polis och försvar

Polisen får 700 miljoner kronor, en anledning är att de ska kunna stärka sin ”sin förmåga att kunna verka över hela landet” skriver regeringen i vårbudgeten.

Försvaret får 500 miljoner kronor. Bland annat för att förstärka stridsgrupp Gotland, höja it-säkerhet och stärka kommunernas, landstingens och länsstyrelsernas arbete med totalförsvarsplaneringen.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen