Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Djur & natur 8 april 2021

Här skådar du fåglar bäst – i varje landskap

Våren är skådartid. Flyttfåglar återvänder och småfåglar börjar sjunga. Land har valt ett kanonställe per landskap. Fram med kikaren och på med stövlarna!

 Årtan häckar fåtaligt i Sverige. Håll utkik efter hanens vita "halvmåne" över ögat.
Årtan häckar fåtaligt i Sverige. Håll utkik efter hanens vita "halvmåne" över ögat. FOTO: tt

Lappland

Ammarnäs

Fjällby i Vindelfjällens enorma naturreservat. Nås med bil och buss. Intill byn ligger sjön Gautsträsk med fågeltorn. Bra skådning även vid Ammarnäsdeltat, nära byn. God chans på sällsyntheter som myrspov och dubbelbeckasin.

Via bilväg och vandringsleder nås skog och kalfjäll med bland annat blå kärrhök, stenfalk, pärluggla, gråspett, fjällripa, dalripa, lavskrika, tjäder och lappsparv.

Norrbotten

Gammelstadsviken, Luleå

Landhöjningen har gjort denna havsvik till en grund sjö. Strax norr om Luleå. Fågeltorn. Bland annat storspov, svartsnäppa, småspov, trana, blå kärrhök, brun kärrhök, havsörn, stjärtand, skedand, bläsand och salskrake. Flera par häckande dvärgmås samt järpe i skogen omkring.

Västerbotten

Umedeltat

Stort område just söder om Umeå med flera fågeltorn och plattformar. Förutom många häckande arter även mängder av rastande flyttfåglar. God chans på bland annat fjällvråk, brun kärrhök, pilgrimsfalk, jorduggla, lappsparv, salskrake, gluttsnäppa, myrspov, mosnäppa och till och med fjällpipare.

Läs också: Så får du en fin gökotta

 Blåhaken är vanlig i fjällens videbuskage. Den sjunker mycket vackert och kallas för "fjällens näktergal".
Blåhaken är vanlig i fjällens videbuskage. Den sjunker mycket vackert och kallas för "fjällens näktergal". FOTO: tt

Jämtland

Ånnsjön

Stor och grund sjö mellan skog och fjäll, med härlig vildmarkskänsla. Bäst från mitten av maj när änder och vadare kommer. Brushane, gluttsnäppa, bergand, sjöorre och svärta med mera. Senare bland annat även smalnäbbad simsnäppa, blåhake och smålom. I skog och på fjäll även dalripa, lavskrika, hökuggla, lappsparv, snösparv och fjällripa.

Härjedalen

Flatruet

Stor trädlös platå mellan Mittådalen och Ljungdalen med småtjärnar och med bilväg tvärsöver. Lättillgänglig och lättskådad. Många olika häckfåglar som dalripa, fjällripa, sädgås, jorduggla, lappsparv, brushane, fjällpipare, stenfalk, småspov, blåhake, lappsparv, alfågel, smalnäbbad simsnäppa, fjällabb och fjällpipare.

Upptäck vår nya onlinekurs i fågelskådning

Ångermanland

Idbyfjärden

Strandängar vid havsviken Idbyfjärden knappt en mil öster om Örnsköldsvik. Bra flyttfågellokal på våren. Fågeltorn/gömsle. Arter som brushane, mindre och större strandpipare, gluttsnäppa, svartsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, mosnäppa, småsnäppa, myrsnäppa, dvärgbeckasin, rödspov, årta, skedand, bergand, snatterand, gråhakedopping, alfågel och salskrake. I skogen stjärtmes och mindre hackspett.

 Dalripan är mycket lik fjällripan, men håller sig på något lägre höjd och har varmare brun färg (här en tupp).
Dalripan är mycket lik fjällripan, men håller sig på något lägre höjd och har varmare brun färg (här en tupp). FOTO: tt

Medelpad

Stornäset

Nordöstra delen av Alnön, cirka en mil från Sundsvall. Långgrunda stränder och strandängar. Mycket rastande fåglar på våren, framför allt änder och vadare. På senare år har ofta fjällgäss setts rasta i maj. I alskogen innanför häckar småfåglar som stenknäck, härmsångare och rosenfink.

Hälsingland

Ålsjön

Naturreservat med grund slättsjö strax söder om Söderhamn och enligt länsstyrelsen länets förnämsta fågelsjö. Mer än 200 arter har noterats. Änder, sumphöns, vadare och måsfåglar syns ofta, liksom kärrhökar, fiskgjusar och andra rovfåglar. Fågeltorn. Urskogsartad barrblandskog på sjöns sydsida.

Gästrikland

Mårdängsjön/Hillesjön

Grunda sjöar på varsin sida om väg 583, knappt en mil norr om Gävle. Plattform och fågeltorn. Rastande sångsvan, samt ibland mindre sångsvan. Bland övriga sjöfåglar ibland spetsbergsgås, bläsgås, årta och salskrake. Rördrom, vattenrall och trastsångare är andra exklusiva arter.

Läs också: Lär dig 9 fina fåglars läten

 Lärkfalken är en liten och smalvingad rovfågel, som framför allt lever av stora insekter.
Lärkfalken är en liten och smalvingad rovfågel, som framför allt lever av stora insekter. FOTO: tt

Dalarna

Fulufjället

Nordvästra Dalarna, nära Norge. Landets sydligaste större fjällområde och numera nationalpark. Vandringsleder från parkens entré vid Njupeskär (nära Sveriges högsta vattenfall). Såväl kalfjäll som björkskog och gammal barrskog och därmed allt från fjällripa och blåhake till dalripa, fjällvråk, lappsparv, tallbit, skogssnäppa, tjäder, orre, ringtrast och lavskrika. Med mera!

Värmland

Ölmeviken

Ölmeviken cirka en mil väster om Kristinehamn. En vik av Vänern. Norra delen svämmar över på vårarna och drar till sig nordflyttande änder, gäss och vadare. Bland intressanta häckfåglar märks rördrom, brun kärrhök och småfläckig sumphöna. Bra utsiktsplats från Kummelöns naturreservat, strax söder om E18.

Västmanland

Asköviken

Vik av Mälaren, cirka 15 km sydväst om Västerås. En av Mälarens mest fågelrika vikar med stora vassbälten och mader. Välordnat med fågeltorn, gömslen, leder och rastplatser. Mycket rastande flyttfågel (änder, gäss, vadare) på våren samt häckande arter som rördrom, skäggmes, trastsångare, vattenrall, småfläckig sumphöna, snatterand, årta, svarttärna och lärkfalk.

 Den stora och tjusiga vadarfågeln skärfläcka, med sin karaktäristiskt uppåtböjda näbb, har blivit vanligare i Sverige.
Den stora och tjusiga vadarfågeln skärfläcka, med sin karaktäristiskt uppåtböjda näbb, har blivit vanligare i Sverige. FOTO: tt

Uppland

Hjälstaviken

Avskuren vik från Mälaren, mellan Enköping och Bålsta. Fågeltorn, gömsle och leder. Enorma flockar av rastande gäss på våren, samt änder och vadare. Chans på spelande dvärgbeckasin och dubbelbeckasin. Variationsrik miljö (öppet vatten, vassar, betesmark, skog) ger spännande häckfåglar: kornknarr, småfläckig sumphöna, härmsångare, årta, skedand, snatterand, skäggmes, kärrsångare, lärkfalk med mera. Även rovfåglar som havsörn och pilgrimsfalk.

Närke

Oset/Rynningeviken

Alternativ till välkända Kvismaren. Västligaste änden av Hjälmaren ligger i Örebros utkant. Förstklassiga fågellokaler med vatten, strandängar, vass och skog. Bland spännande rastande fåglar märks snösparv, salskrake och vinterhämpling. Häckfåglar bland annat gräshoppsångare, trastsångare, näktergal, rosenfink, småfläckig sumphöna och gråhakedopping.

Södermanland

Sandemar

Havsvik med betade ängar nära Dalarö söder om Stockholm. Fågeltorn. Rastande gäss, änder och vadare. Närmast garanti på havsörn. Många häckande arter som rosenfink, större strandpipare och enkelbeckasin. Mycket rikt botaniskt liv med bland annat kungsängslilja, tätört och slåtterblomma.

 Inte många har fått se en vattenrall, eftersom den gärna gömmer sig i vass och annan växtlighet.
Inte många har fått se en vattenrall, eftersom den gärna gömmer sig i vass och annan växtlighet.

Dalsland

Gösjön

Cirka en halv mil norr om Mellerud. Grund och näringsrik sjö med stig och fågeltorn. Bland fåglarna märks snatterand, brun kärrhök, skäggdopping, sävsångare, kärrsångare, gräshoppsångare, tornfalk, lärkfalk, fiskgjuse och hornuggla.

Bohuslän

Hönö

Ö i Göteborgs skärgård, nås med bilfärja från Lilla Varholmen. Egentligen är hösten bästa tid för att spana på havsfåglar men även vår och sommar kan hårda västliga vindar ge häftiga observationer av bland annat stormfågel, havssula, storlabb och till och med mindre lira.

Västergötland

Hornborgasjön

Landets kanske mest välkända fågellokal. Flera fågeltorn samt Naturum. Här rastar tiotusentals tranor i april, och i mars även flera tusen sångsvanar. För övrigt massor av andra arter: gråhakedopping, svarthakedopping, svarthalsad dopping och vattenrall för att nämna några. Även exklusiva sångare som gräshoppsångare och trastsångare.

Östergötland

Svartåmynningen

Alternativ till Tåkern. Öppet och låglänt landskap där Svartån rinner ut i sjön Roxen. Rastande änder samt sångsvan och mindre sångsvan på våren. Bra skådning från fågeltorn och plattformar. Även mycket vadare och strandängsfåglar som gulärla, buskskvätta och ängspiplärka.

Gotland

Stora Karlsö

Tillsammans med Lilla Karlsö en unik fågelmiljö för Sverige med branta fågelberg där tusentals sillgrisslor och tordmular häckar. Reguljär båt från Klintehamn. I juli hoppar ungarna från klipporna ner till stranden och vattnet. Bland en mängd andra arter kan nämnas roskarl, höksångare, rosenfink och i princip varje år även mindre flugsnappare och lundsångare.

Halland

Getterön

Precis nordväst om Varberg ligger Västkustens särklassiga fågellokal. Flera fågeltorn och gömslen. Stor och grund havsvik med tillhörande våtmarksområde och särskilt attraktivt för änder, gäss, vadare, tärnor och måsar. På försommarnätterna kan vaktel, småfläckig sumphöna, gräshoppsångare, kärrsångare och ibland även flodsångare och vassångare höras.

Småland

Husebymaden

Knappt två mil sydväst om Växjö finns fina mader och strandängar vid sjön Åsnens nordligaste del. Både rastande och häckande vadare som enkelbeckasin, storspov, tofsvipa och rödbena. Förutom änder och gäss förstås. Fiskgjusen vanlig vid Åsnen och här häckar även andra rovfåglar som havsörn, bivråk, röd glada, brun kärrhök och lärkfalk.

Öland

Beijershamn

”Alla” åker till Ölands södra udde, men Beijershamn är väl värt ett besök. Knappt en mil söder om Färjestaden på västra sidan. Mer lättskådat än södra udden då mängder av änder, gäss och framför allt vadare hålls i den stora bukten (ett resultat av ett misslyckat hamnbygge på 1800-talet). Fågeltorn och gömsle.

Blekinge

Torhamns udde

Blekinge fastlands sydöstra spets. Ljunghedar och flacka, steniga stränder. Fågeltorn. Mycket nordsträckande fåglar på våren, främst gäss och änder och förstås vadare. Även tärnor som skräntärna, kentsk tärna och småtärna. Strandskata, större strandpipare, tofsvipa, gravand och rödbena häckar liksom törnskata och törnsångare med flera i buskmarkerna.

Skåne

Falsterbonäset

En av Europas förnämsta fågellokaler, med sträckande och rastande fåglar av alla sorter. Vindskyddet på Nabben på den sydvästra udden är mycket välbesökt, men hela halvön är intressant. Den ståtliga vadaren skärfläcka häckar med många par. Chans på gulhämpling, brandkronad kungsfågel och svarthakad buskskvätta för att nämna något av allt fint som kan finnas här.

Källor: Här tittar vi på fåglar av Magnus Ullman (Hirschfeld 2014), Länsstyrelserna, Gävle fågelklubb.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen