Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Hus & hem 18 maj 2017

Köpa tomt? Det här behöver du veta

Ska du bygga nytt och letar efter den perfekta tomten? Vi listar 10 saker du behöver ha koll på när du ska köpa tomt.

FOTO: Istock

Att köpa en hustomt är inte gjort i en handvändning. Många frågor kräver tydliga svar. Passar tomten dina behov och önskemål? Vilken kvalitet har marken? Får du bygga det du vill på tomten? Vilken summa handlar det om i slutändan när alla tilläggskostnader är inräknade?
Enklast är att skaffa en tomt via en exploatör eller via kommunens kölista. Sker köp den vägen brukar förutsättningarna och svaren vara relativt klara från början.

Köpa av privatperson

Om mark däremot köps av en privatperson ligger mer ansvar på köparens bord. Då bör exempelvis en konsult anlitas för geoteknisk undersökning av marken.
– Att kolla upp tomtens bärighet är väsentligt. Fungerar den där det nya huset är tänkt att stå? I slutändan kan det kosta på att åtgärda om det är för mycket fukt i marken eller berg som behöver sprängas bort, säger Håkan Hellström mäklare i Kalmar och styrelseordförande i Svensk Fastighetsförmedling.

Det är skillnad på att köpa tomt av ett företag eller en privatperson.
Det är skillnad på att köpa tomt av ett företag eller en privatperson.

Detaljplanerat område

Väljer du en tomt inom detaljplanerat område (oftast tätort) finns det särskilda regler som du måste förhålla dig till. Bestämmelserna avgör om du får bygga som du har tänkt eller inte. I kommunens detaljplan är varje tomt unik, så det går inte att jämföra med grannarnas förutsättningar.

Kolla framtiden

Även den som hittat en obebyggd tomt ute på landet bör ta kontakt med kommunen. Det kan finnas speciella föreskrifter trots att området är utan detaljplan. Oavsett var en tomt ligger är det klokt att undersöka om det finns någon framtida plan för omgivningen och trakten.

– Min ständiga rekommendation som mäklare är att främst välja en tomt med ett läge man vill ha även om man kanske till att börja med inte har råd att få exakt det hus man vill ha. Ett läge är svårt att förändra. Däremot går det oftast att bygga om sitt boende med tiden, säger Håkan Hellström.

Syna prislappen

Ett markköp kan innebära fler utgifter än för enbart tomten i sig. Förutom eventuell markundersökning kan det tillkomma andra kostnader, som anslutningsavgifter för el och kommunens vatten- och avloppssystem. Den som köper privat i tämligen obebyggt område behöver kanske även bygga en ny och kostsam tillfartsväg.
– Visar det sig att fastigheten har inteckningar kan du dessutom bli betalningsskyldig för det intecknade beloppet. Med andra ord är det väldigt viktigt att se till så att du inte blir belastad med en sådan fordran efter tomtköpet, säger Håkan Hellström.

Sök lagfart

När köpehandlingarna i samband med ett markköp är undertecknade måste lagfart sökas. Med lagfarten blir köpet offentligt. Lantmäteriet sköter hantering av lagfart och i registreringskostnaden inkluderas expeditionsavgift och stämpelskatt (1,5 procent på köpeskillingen).

Läge. läge, läge – det är viktigast när du ska bygga nytt.
Läge. läge, läge – det är viktigast när du ska bygga nytt.

Gardera med papper

Det kan också vara bra att ta reda på om tomten ingår i en gemensamhetsanläggning (samfällighetsförening) eller inte. Ingår tomten i en anläggning kan det innebära det ansvar för och arbete med bland annat vägar, parker och lekplatser i området. Grannarna kan också ha synpunkter.

– De har rätt att klaga om man gör något mindre än fyra meter från tomtgränsen. Men följer man bygglovsreglerna är det ingen fara. Det är när man går utanför regelverk och hittar egna lösningar som det brukar bli problem, säger Håkan Hellström.

10 saker att tänka på när du jagar tomt:

1. Fastighetsregistret

I Lantmäteriets fastighetsregister kan du få information om tomtens exakta plats och storlek, taxeringsvärde, vem som är lagfaren ägare, eventuella rättigheter och skyldigheter gentemot andra fastigheter. De flesta uppgifter finns att beställa eller att snabbt få via nätet. Om tomten tidigare är obebyggd kan stadskontoret i kommunen ge besked om det är okej att bygga på platsen.

2. Servitut

Om tomten är belagt med servitut innebär det att din rätt att bestämma över tomten kan vara begränsad. En annan aktör kan exempelvis ha rätt att bygga (väg, brunn etcetera) på din tomt. Lantmäteriet har information om fastighetsservitut. Situationen kan också vara omvänd, att du har rätt att använda en annan närliggande fastighet. Ett servitut är knutet till fastigheten, inte till ägaren. Har någon granne exempelvis rätt att använda din blivande parkering och utfart?

3. Platsens förutsättningar

Finns det en detaljplan där tomten ligger? Kolla i så fall vilka bestämmelser som finns i den. Detaljplanen är avgörande för vad du får göra. Hur stort och högt får ditt hus vara? Och kanske ligger tomten i ett område med utpräglad byggtradition och kulturhistoria som också påverkar ditt byggande. Om tomten inte inkluderas i en eventuell detaljplan bör du undersöka om kommunen har områdesbestämmelser som kan påverka dina byggplaner. I kommunens översiktsplan kan du också informera dig om de långsiktiga målen för området.

4. Markförhållanden

Vad behöver göras med marken? Finns det berg kan det tillkomma sprängning och annat fördyrande schaktningsarbete. Är marken i stället vattensjuk eller har ytligt grundvatten behöver det kanske fyllas ut med stora mängder dräneringsgrus. Mjuk mark är mindre lämpligt för den som avser att bygga källare till huset.

5. Vinden

Om tomten ligger på en höjd, i ett flackt landskap eller vid havet kan den vara extra blåsig. Hur påverkar det i så fall boendet? Blåser det mest bara från ett håll kan det vara lämpligt att placera uteplatsen på läsidan. Inverkar det i så fall på husets arkitektur? Måste huset rent av byggas så att det finns en omsluten plats där vinden inte kommer åt?

6. Väderstreck

Dagsljuset kan vara avgörande för husets form och placering. Var och vid vilken tid kommer solen på dagen? Hur ska köket, vardagsrummet och sovrummen placeras bäst i förhållande till detta? Och uteplatsen?

7. Lutningen

När du planerar för ett hus är tomtens typografi viktig. Om du exempelvis vill ha ett enplanshus är en tomt som lutar brant inte lämpligt. För att undvika dyrbart schaktningsarbete bör du i så fall hellre välja en tomt utan större lutningar.

8. Insyn

Hur nära är det till grannarnas hus? Om det inte är så gott om plats mellan husen kan det vara bra att veta var du vill ha insyn i huset och var du helst inte vill ha det. Det går också att innan bygget planera för häckar eller buskar. Och har du många träd på tomten kan det vara bra att anlita en landskapsarkitekt så att du skövlar fel på tomten.

9. Garage och andra tillbyggnader

Har tomten plats för tillbyggnader, som förråd och garage? Och hur placeras dessa byggnader bäst så att du undviker mycket snöskottning? Behövs det fler parkeringsplatser? Är det okej enligt detaljplanen?

10. Informera dig om det lokala

Ta reda på information om din eventuella nya boplats. Hur är det med allmänna kommunikationsmedel, barnomsorg, skolor, affärer och andra servicefunktioner? Samtal med grannarna kan vara en ovärderlig källa. Besök även det lokala biblioteket. Där finns i regel mycket om bygdens historia samlat.

Källor: mittbyggse.se, myresjohus.se, villaportalen.se, byggahus.se

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen