Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 10 maj 2016

60 tysta och orörda platser i hela Sverige

Vi omges ständigt av buller, men det finns fortfarande några helt tysta platser kvar i Sverige. Här är 60 ställen du kan ta dig till om du vill ha lugn och ro på riktigt!

FOTO: Mostphotos

 Idag finns nästan ingen opåverkad skog kvar i Sverige. Avverkningar, och de vägar som dras i samband med dem, har hackat sönder hektar efter hektar. Land ringde runt till skogskunniga människor på länsstyrelser och i Svenska naturskyddsföreningens lokalavdelningar i jakten på några av de sista orörda områdena, förutom nationalparkerna. Varsågod, 60 skogar från norr till söder att njuta av:

1. Kaitum fjällurskog. Drygt en mil söder om Kiruna börjar naturreservatet på 90 100 hektar. Framför allt östra delen är väglöst skogs- och myrområde.

2. Sjaunja. Jättelikt naturreservat, som börjar cirka tre mil väster om Gällivare. Enorma obrutna skogs- och myrområden som västerut övergår i fjäll.

3. Pärlälvens fjällurskog. Sydost om Kvikkjokk. Flera tidigare domänreservat och naturreservat slogs ihop till detta naturreservat på 115 800 hektar av myrar och orörd skog.

Land.se listar Sveriges tystaste platser.
Pärlälven.

4. Blåkölen. Fem mil norr om Boden. Urskog med upp till 400 år gamla tallar. 752 hektar skyddat i naturreservat.

5. Snöberget. Nära Niemisel norr om Boden. 417 hektar av granurskog, gles tallskog och lövskog. Naturreservat.

6. Ormberget-Hertsölandet. Strax öster om Luleå. Nyblivet naturreservat på cirka 2 000 hektar med gammelskog och myrar.

7. Kirjesålandet. Norr om vägen mellan Storuman och Tärnaby. 17 000 hektar av stora orörda granskogar med upp till 600 år gamla träd. Ingår i Vindelfjällens naturreservat.

8. Vitbergen. Sydväst om samhället Kalvträsk, mellan Skellefteå och Lycksele. Stort sammanhängande naturskogsområde, varav det mesta (900 hektar) är naturreservat.

9. Daimadalen/Jougdadalen. Väst och nordväst om Gäddede. Två naturreservat bildar tillsammans med ett mellanliggande område (Härbergsdalen) ett så gott som orört område på drygt 82 000 hektar. Mest skog i Jougdadalen.

10. Stensjön (Jämtland). Knappt tio mil norr om Strömsund. Stiglös urskog i ett reservat på 1 608 hektar. Utvidgning på gång österut.

11. Gråberget/Tjärnafjäll. Fågelvägen cirka fem mil nordväst om Strömsund. I Hotagens naturreservat (113 000 hektar) finns stora urskogar vid Gråberget och Tjärnafjäll.

12. Vändåtberget. Cirka fyra mil söder om Fredrika. Naturreservat med 299 hektar nästan helt orörd urskog.

13. Kålhuvudet. Drygt fyra mil norr om Örnsköldsvik. Högt belägen taigaskog med myrar och gamla granar. 770 hektar är naturreservat.

14. Vålådalen. Naturreservatet på 117 500 hektar består till nästan en fjärdedel av naturskog. Orörd urskog i Rekdalen och Rulldalen.

Land.se listar Sveriges tystaste platser.
Vålådalen.

15. Helvetesbrännan. Ett par mil nordväst om Ånge. Väglöst och väldigt kuperat vildmarksområde med gammal skog. 2 389 hektar är naturreservat som fortsätter i Jämtlands län med ytterligare cirka 1 000 hektar.

16. Stensjön (Hälsingland). Drygt tre mil nordväst om Friggesund. Blockig naturskog med upp till 550 år gamla tallar. Naturreservat på 454 hektar, som ska utvidgas.

17. Älvåsen. Knappt en halvmil söder om Hassela. Brant område där 435 hektar gammal skog är skyddat i naturreservat.

18. Drevfjällen. Sydväst om Idre intill norska gränsen. Naturreservat på drygt 33 000 hektar, som innehåller Dalarnas största sammanhängande urskogsområde.

19. Hölick. Vid havet, två mil sydost om Hudiksvall. Naturreservat på 598 hektar med ett inre av myrar och fuktiga granskogar.

Land.se listar Sveriges tystaste platser.
Hölick i Hälsingland.

20. Stora Korpimäki. Nära Tandsjöborg mellan Orsa och Sveg. Urskogslik tallskog präglad av bränder. Naturreservat på 1 903 hektar. Strax intill ligger Stors Sundsjöbergets naturreservat.

21. Norra Mora vildmark. Cirka två mil norr om Älvdalen. Naturreservat på 15 000 hektar med myrar och gammelskog. Tillsammans med fyra andra naturreservat i Mora och Orsa kommuner bildas ett vildmarksområde på cirka 23 000 hektar. Det lär vara möjligt att vandra i sammanhängande gammelskog från Untorp genom Norra Mora vildmark och vidare längs Härjedalsgränsen till Vedungsfjällen. På åtta mil passeras endast två lågt trafikerade vägar.

Land.se listar Sveriges tystaste platser.
Norra Mora vildmark.

22. Koppången. Myr- och skogslandskap cirka två mil norr om Orsa. Lätt att nå. Naturreservat på nästan 5 000 hektar.

23. Åby urskog. Nära kusten mellan Gävle och Söderhamn. 312 hektar orörd urskog med stora odikade våtmarker. Naturreservat.

24. Havsvalladalen. Avlångt område på drygt 1 600 hektar med gammal skog. Tillsammans med Brånbergets naturreservat och Havsjöområdet bildas ett cirka 3 000 hektar stort skogsområde.

25. Krokolaknölen. Nordväst om Sysslebäck. Mosaik av myrar och gammal barrskog på cirka 450 hektar. Naturreservat.

26. Florarna. Öster om Tierp i norra Uppland. Naturreservat på drygt 5 000 hektar, med inre delar av orört skogs- och myrlandskap.

27. Djupdalshöjden. Cirka en mil sydväst om Grängesberg. Gammelskog som är nästan helt obruten av vägar. Naturreservat på 486 hektar.

28. Storskogen. Mellan Jälla och Storvreta, nordväst om Uppsala. Barrskog med stenblock och orörd vildmarkskärna. 7 km vandringsled tvärs igenom.

29. Fermansbo urskog. Mellan Västerås och Fagersta. Barrskog med myrmarker. 354 hektar skyddat i naturreservat.

Land.se listar Sveriges tystaste platser.
Fermansbo urskog.

 30. Kindla. Mellan Hällefors och Kopparberg. Högt belägen vildmarksskog på 933 hektar helt utan genomskärande vägar. Naturreservat.

Land.se listar Sveriges tystaste platser.
Kindla.

31. Murstensdalen. 25 km norr om Karlskoga. Timret ansågs för dåligt, så denna vildmarksskog har lämnats nästan orörd. Naturreservat på 763 hektar.

Land.se listar Sveriges tystaste platser
Murstensdalen norr om Karlskoga.

32. Jaktstuguskogen. Nära Sparreholm. Naturreservat på 53 hektar med gammal granskog.

33. Lianefjället. 1,5 mil nordväst om Mellerud finns cirka 700 hektar nästan opåverkad vildmarksskog, varav det mesta ännu är oskyddat.

34. Kärnskogsmossen. Cirka två mil öster om Askersund. Naturreservat på 941 hektar med huvudsakligen myr, men även gammal vildmarksskog.

35. Fjällmossen. Knappt en mil nordost om Krokek i Kolmården, på gränsen mellan Södermanland och Östergötland. Två naturreservat på sammanlagt 767 hektar med myr och gammal skog. Ska utvidgas.

Land.se listar Sveriges tystaste platser.
Fjällmossen.

36. Kynnefjäll. Skogklädd platå i nordvästra Bohuslän. Cirka 1 671 hektar av knappt 100-årig skog är skyddat i naturreservat.

37. Kroppefjäll. 1,5 mil väster om Mellerud. Skog- och myrtäckt högplatå med cirka 1 125 hektar minst 100-årig skog, skyddad i naturreservat.

 38. Sydbillingen. Knappt en mil sydväst om Skövde. Vildmarksområde med gammal skog och myrar, varav cirka 1 700 hektar är naturreservat.

39. Hästenäs. Väster om Gusum vid sjön Yxningen. Naturreservat med drygt 300 hektar marginellt påverkad gammelskog.

40. Bredfjället. Öster om Ljungskile. Naturreservat på 561 hektar, varav stora delar är 150-årig granskog.

41. Hökensås. Naturreservat mellan Hjo och Jönköping, nära Vätterns strand. Kuperat skogsområde på 5 500 hektar med många små sjöar.

42. Åsvikelandet. Ute vid kusten mellan Valdemarsvik och Gamleby. Naturreservat på cirka 1 100 hektar skog, varav knappt hälften är skyddad och nästan orörd barrskog.

43. Svartedalen. Mellan E6 och väg 45 i höjd med Stenungsund. Cirka 3 400 hektar skyddat i tre naturreservat. Omtyckt friluftsområde med sjöar och barrskog.

44. Hall-Hangvar. Naturreservat på 871 hektar längs kusten nordväst om Hangvar på norra Gotland. Gammal tallskog präglad av bete och plockhuggning.

45. Bottnaryd. Bottnaryds urskog, cirka två mil väster om Jönköping, är ett naturreservat på 38 hektar med bl a 400-åriga tallar.

46. Ingaryd. Ingaryds naturskog cirka en mil sydost om Jönköping, är ett naturreservat på 52 hektar med bl a gammal blandskog.

47. Ishult. Knappt tre mil öster om Hultsfred. Naturreservat med cirka 85 hektar gammal löv- och barrskog.

48. Trollskogen. Ölands nordöstra udde. Naturreservat på 266 hektar av gammal tallskog med enstaka grova ekar.

Land.se listar Sveriges tystaste platser.
Trollskogen på Öland.

49. Åkulla. Ett par mil sydöst om Varberg. Åkulla bokskogar är samlingsnamn på ett tiotal naturreservat med gammal bokskog. Störst är Skogsbo med 255 hektar.

50. Berg. Cirka tre mil nordöst om Falkenberg. Bok- och barrskog med upp till 150 år gamla träd, skyddat i naturreservat på 140 hektar.

51. Hornsö. Strax väster om Blomstermåla. En av Sveaskogs ekoparker. 9 000 hektar varav en del utgörs av gammal tallskog, ädellövskog och sumpskog.

52. Storasjö. Söder om Lenhovda. Vildmarksområde med myrar och upp till 200 år gammal skog. Naturreservat på 1 058 hektar, som ska utvidgas.

53. Hallandsåsen. Flera naturreservat varav Osbecks bokskogar vid Hasslöv är gammal bokskog i ett reservat på 274 hektar.

54. Siggeboda.Cirka två mil norr om Olofström. Blockig gammelskog med gran och bok. Naturreservat på 71 hektar.

55. Nyteboda. Strax norr om sjön Immeln i nordöstra Skåne. Nytebodaskogen är ett naturreservat på 52 hektar med upp till 250 år gamla barrträd. Stormdrabbad.

56. Ryssberget. Norr om Sölvesborg. En av Sveriges största bokskogar är skyddad i ett naturreservat på 126 hektar.

57. Gö. Sydöst om Ronneby. Blekinges största sammanhängande ekskog. Nybildat naturreservat där cirka 500 hektar är landområde.

58. Färskesjön. På Torhamnslandet i östra Blekinge. Väglös, orörd och föga känd naturskog med tall och ek. Naturreservat på 225 hektar.

59. Häckeberga. En mil söder om Veberöd i södra Skåne. Lummig lövskog med gamla bokar och ekar. Naturreservat på 26 hektar.

Land.se listar Sveriges tystaste platser.
Häckeberga.

60. Torup. Cirka en mil öster om Malmö. Torups bokskog är en mosaik av bok, andra lövträd, barrträd samt små kärr. Planerat naturreservat på cirka 400 hektar.

Läs mer om

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen