Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 5 september 2018

Forskaren: Se inte avfolkningen som ett problem – här är lösningarna

För kommuner där invånarna blir färre är fokus ofta hur kommunerna ska växa. Men det är fel väg att gå, anser Josefina Syssner som forskar om landsbygd och avfolkning. I stället ser hon en annan lösning.

 Josefina Syssner, forskare vid Linköpings universitet, har undersökt hur avfolkningen ser ut i landets kommuner.
Josefina Syssner, forskare vid Linköpings universitet, har undersökt hur avfolkningen ser ut i landets kommuner. FOTO: Mostphotos/Anders Ristenstrand

Färre och färre invånare är verkligheten för många kommuner och diskussioner om hur problemet ska lösas återkommer ständigt. För borde vi inte göra som Norge? Ett land som ofta pekas ut som ett framgångsland när det gäller landsbygdspolitik.

Bra service till färre

Men även grannlandet i väst har en avfolkning i sina glesbygdskommuner. Däremot finns en tydlig skillnad mellan glesbygdskommunerna i länderna som vi kan lära av, säger Josefina Syssner, universitetslektor och forskare vid Linköpings universitet som tittat närmare på avfolkning i kommunerna.

– I Norge ser staten till att det finns bra service även om man blir färre. I Sverige innebär utjämningsstöden att om man blir färre i en kommun får man mindre stöd.

Läs också: Flykten till städerna – vi slår hål på myterna

Hitta lösningar

I stället för att hitta ett föregångsland anser Josefina Syssner att det är bättre att hitta lösningar på urbaniseringens konsekvenser.

– Vi ska fundera på, inte hur vi stoppar urbanisering, utan hur vi får till bra sjukvård och skola även om vi blir färre. Tillväxt har blivit ett självklart mål för många men det är svårt att påverka, vi behöver alternativa mål.

Behövs politiskt mod

För att det ska ske måste politiker, tjänstepersoner och invånare våga prata om avfolkning. För en del kommuner med avfolkningsproblem har det blivit närmast ett stigma och där den som har tillväxt anses mer lyckad, enligt Josefina Syssner,

– Man vill gärna prata om sig som en tillväxtkommun och det tror jag inte är bra för förtroendet från medborgarna, det kan skapa förväntningar som inte infrias. Politikerna behöver ta mod till sig och förklara hur det ser ut och vad det innebär att det är färre på en plats.

Läs också: Forskaren förklarar! Därför vill eliten leva landsbygdsliv just nu

Konsekvens av flera beslut

Urbanisering är trots allt inte en naturlag utan en konsekvens av många olika beslut. Exempelvis kräver ökade krav på arbetsmarknaden högre utbildning och då måste många på landsbygden flytta och utbilda sig och sedan bestämma sig för att flytta till landsbygden eller annan kommun.

En familj med två försörjare måste också bo på en ort där det finns jobb för båda två och lärare med lärarlegitimation är inte alltid lätt att rekrytera till landsbygdskommuner.

– Det finns en värdekonflikt mellan hög tillgänglighet och hög kvalitet. I Sverige har vi valt hög kvalitet och därför har man fått lägga ned skolor. Klart man vill ha utbildade lärare men man ska kanske försöka hitta andra lösningar som funkar i glesbygd och att man kan ställa andra krav på utföranden där.

Vad för andra lösningar?

– Att man exempelvis godtar digitala lösningar, att man tänker att någon annan än kommunen skulle kunna vara huvudman och bära kostnaden om inte kommunen klarar det själv.

Tror inte på sammanslagningar

Josefina Syssner tror ändå på de mindre kommunernas framtid och anser inte att sammanslagningar skulle gynna dem.

– Jag tror inte att de allra glesaste skulle vinna på kommunsammanslagningar. Då får man stora kommuner med samma strukturella problem. Det som skulle underlätta är att då skulle det exempelvis bara behövas en kommunchef, men hemtjänsten skulle fortfarande behövas i samma utsträckning och barn behöver gå i skolan där de bor. Lokal demokrati och att människor får vara med och bestämma blir jättesvårt om man har stora kommuner.

– Lösningen ligger i stället att vara innovativ och titta på hur vi kan lösa välfärden i glesbygden med exempelvis glesbygdsmedicin och glesbygdspedagogik – det finns jättemycket man kan utveckla tillsammans.

Läs också: Debatt: ”Maktspel avfolkar landsbygden”

Josefina Syssners exempel på lösningar för avfolkningskommuner

Sätt ett golv för finansieringen i utjämningsstöden till kommunerna så att det finns en garanti för vad man får.

Våga prata om problemen! Inga kommuner är ensamma om urbaniseringens problem och vågar man prata om det kan man hitta lösningar.

Inför assymetriska lösningar: Ställ andra krav på utföranden i glesbygdskommuner än i tätortskommuner.

Var innovativ och titta på om välfärden kan lösas med exempelvis digitalisering.

Så är läget för landets kommuner

I dag bor 85 procent av landets befolkning i en tätort.

Medianstorleken för en kommun är cirka 15 300 invånare.

I 43 procent av kommunerna bor det färre personer än på 1970-talet.

33 procent av landets kommuner har minskat befolkningen med fem procent eller mer 1975-2017.

Källa: Mindre många av Josefina Syssner.

Relaterade artiklar

Lands Nyhetsbrev

Gör som 49 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter
Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.


Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen